Está en la página 1de 1

Print on

FAIL PEMBELAJARAN PESERTA PPG


YELLOW
paper
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
Bt Coombe, Gelugor, 11700 Pulau Pinang

NAMA PESERTA
NO. KAD PENGENALAN
AMBILAN / KUMPULAN
TAHUN / SEMESTER
NAMA PENSYARAH
NAMA TUTOR
SIDANG AKADEMIK
PROGRAM

KURSUS
JUMLAH JAM INTERAKSI

B IL.

:
:
:
:
:
:
:
:

( 18 ) NORHAYATI BINTI ABIDIN


780311-02-5476
AMBILAN JUN 2011, KUMPULAN TSL B,
TAHUN 2, SEMESTER 4 (JUN-NOV 2012)
EN. ROSLI OTHMAN
MADAM ROKIAH BT MOHD SOM
SEMESTER 3 (JUN-NOV) 2012
KPM-IPGM-PJJ PROGRAM PENSISWAZAHAN
GURU (PPG) TESL (PENDIDIKAN RENDAH)
: EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN
: 5 TUTORIALS

KANDUNGAN FAIL KURSUS PPG

SEMAK
()

MAKLUMAT PESERTA
0. Biodata Peserta
MAKLUMAT KURIKULUM
1. Pro Forma Kursus
2. Jadual Waktu Semester
BAHAN-BAHAN P & P (berdasarkan rancangan LAM-PT05-01b)
Bahan-bahan Bacaan dan/atau
Nota Bacaan Pensyarah/Tutor
4. Tugasan Tutorial
3.

5. Tugasan ISL
6. Bahan-bahan Kendiri yang digunakan
Bahan-bahan yang digunakan (jika ada): Buku
7.
Teks, CD-ROM interaktif, bahan rujukan digital dsb.
Soalan tugasan dan skrip jawapan yang telah
8.
diperiksa oleh Pensyarah/Tutor Kursus
9. Contoh Projek-projek Kursus/PBL
10.

Lampiran bahan rujukan spt kulit buku & halaman


verso dsb.

Tandatangan Peserta,

Nama: NORHAYATI BT. ABIDIN


Tarikh: 20 APRIL 2013

CATATAN