Está en la página 1de 5

Satu analisa telah dilakukan ke atas markah peperiksaan UPSR SJKC Yih Chiau

Tahun 2010 bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik,
dan Sains. Skor mentah bagi keempat-empat mata pelajaran yang terlibat
ditunjukkan pada Jadual 1.0.
Jadual 1.0: Skor Mentah Markah Peperiksaan UPSR SJKC Yih Chiau Tahun
2010 bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan

18
65
70
67
85
81
81
34
47
89

Kedudukan

8
79
59
63
54
49
59
29
55
73

Peratus (%)

25
65
50
50
28
43
65
15
53
45

Jumlah Markah

2
48
40
60
18
48
52
25
35
60

Sains

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Matematik

ANG WEI CHIEH


CHEW CHUAN CHING
CHEW YOON KIAT
ER JOEHENG
HARVEY GOH KHAI WEI
HOW JIE SHENG
KOH CHONG SHENG
LAM HONG CHUEN
LEE WEI HAO
LIM GUAN CHEN

BI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PemahamanBM

Nama

BM Penulisan

Bil.

Jantina

Sains

24
98
100
94
90
94
96
71
96
99

77
355
319
334
275
315
353
174
286
366

15.40
71.00
63.80
66.80
55.00
63.00
70.60
34.80
57.20
73.20

10
2
5
4
8
6
3
9
7
1

Berdasarkan skor mentah di atas, satu analisa telah dilakukan untuk mengkaji
min, median dan mod skor mentah markah peperiksaan dengan menggunakan
kaedah sukatan kecenderungan memusat.
1. Min
Definasi: Nilai purata bagi satu kumpulan data

Min,

2. Median
Definasi: Bacaan/data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun
dalam tertib menaik atau menurun.
Jika bilangan data ganjil, median = data di tengah-tengah.
= data ke (

Jika bilangan data genap, median = purata dua data di tengah-tengah.


= purata bagi data ke (
= [ data ke (

) dan (

) + data ke (

)
)]

3. Mod
Definasi: Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi.
Sesuatu set data tidak semestinya mempunyai mod, jika semua data yang
muncul adalah nilai yang tunggal.

Berikut merupakan analisa mata pelajaran Bahasa Malaysia dengan


menggunakan kaedah Sukatan Kecenderungan Memusat. Dengan
menggunakan skor mentah daripada Jadual 1.0, jadual berikut dapat dibina
untuk mendapatkan nilai bagi x- dan (x- )2.

Bil.

Nama

1 ANG WEI CHIEH


2 CHEW CHUAN CHING
3 CHEW YOON KIAT

BM Penulisan
X

X-

(X - )2

2
48
40

-36.8
9.2
1.2

1354.24
84.64
1.44

4
5
6
7
8
9
10

ER JOEHENG
HARVEY GOH KHAI WEI
HOW JIE SHENG
KOH CHONG SHENG
LAM HONG CHUEN
LEE WEI HAO
LIM GUAN CHEN

60
18
48
52
25
35
60
x = 338

21.2
-20.8
9.2
13.2
-13.8
-3.8
21.2

449.44
432.64
84.64
174.24
190.44
14.44
449.44
(x-)2 = 3235.6

Min Markah Bahasa Malaysia:

= 33.8

Median Markah Bahasa Malaysia:

= Data ke (

Susunan menaik : .
Median