10

ABR ‘15
ABRIL
Dimarts 7
Dijous 9
Divendres 10
Dimarts 14

Inici del 3r Trimestre
Reunió Projecte Interdisciplinar – famílies CI a les 12:30h.
Vallgrassa: 4t grup dels tallers de Plàstica. Atents a les llibretes viatgeres i agendes.
Anem al teatre CS: “La nostra cançó”, a l’Auditori de Vilafranca.

Diumenge 19

Fira de Primavera d’Olesa de Bonesvalls. Jornada de donacions per al Banc de Sang i
Teixits, organitzada pels alumnes de l’escola a través de l’Aprenentatge Servei. De 10:00 a
14:00h al Centre Civic. Més endavant rebreu el programa d’activitats organitzat pel CS.

Dilluns 20

Contacontes: "Qüentilador", a càrrec de l'Ós Mandrós. A les 15h per a infants de Parvulari i
Cicle Inicial a la sala gran del Centre cívic.

Dimarts 21

Contacontes: "Contes a Dojo", a càrrec de l'Ós Mandrós. A les 15h per a infants de Cicle Mitjà
i Cicle Superior a la sala gran del Centre Cívic.
Vacunes 6è: tercera dosi.

Dijous 23

St. JORDI. Festiu de lliure disposició

avanç MAIG
Divendres 1
Dimarts 5
Dimecres 6
Dijous 7

Festiu
Anem al teatre EI: “Els tres óssos”
PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE SISÈ DE PRIMÀRIA: Català i Matemàtiques
PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE SISÈ DE PRIMÀRIA: Castellà i Anglès

PAGAMENTS
Fins el 30 d’abril

Colònies EI i CI 2ª QUOTA ................................................................... 65 € (socis AMPA)
................................................................... 70 € (no socis)
nº compte: ES39 2100 6023 5502 00001806 (RECORDEU DE PORTAR EL JUSTIFICANT a la TUTORA)
* Recordeu que si no està fet el pagament abans de la sortida l’alumne no podrà anar-hi.
Per qualsevol consulta adreceu-vos a la secretaria del centre.

Escola PONT DE L’ARCADA

Curs 2014/15

OLESA DE BONESVALLS

10

Coses d’Escola
Davant alguns dubtes sorgits a algunes famílies de l’escola, des del Consell Escolar s’ha
acordat recordar les normes de funcionament marcades des del Departament d’Ensenyament:

JUSTIFICANTS D’ABSÈNCIES DE L’ALUMNAT
En cas que un alumne no pugui assistir a classe per una indisposició temporal, la justificació
de l’absència la fan els pares o tutors per mitjà d’una nota a l’agenda (llibreta viatgera d’EI)
del nen o amb una trucada de telèfon a l’escola. Si l’absència és perllongada, serà necessari
un justificant mèdic.

ASSISTÈNCIA A L’AULA AMB PEDICULOSI (POLLS)
El Departament d’Ensenyament, d’acord amb els Serveis Territorials de Salut, indiquen que els
alumnes hauran d’estar exclosos de l’assistència a les aules durant les 24h següents a què
hagin iniciat el tractament contra els polls.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Recordem que per poder administrar qualsevol medicament el Departament calen aquests dos
elements:
- un escrit signat pels pares, mares o tutors legals on es demani l’administració del
medicament prescrit (podeu demanar un model a la secretaria de l’escola).
- un informe del metge on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha
de prendre i la seva pauta d’administració.
L’única excepció és el paracetamol, que ha estat inclòs a la farmaciola dels centres, i que els
mestres poden administrar amb l’autorització signada dels pares, mares o tutors legals.

BIBLIOTECA ESCOLAR
El Consell Escolar de l’escola ha decidit tancar el servei de Biblioteca Escolar que s’ha ofert les
tardes de dilluns i dimecres degut a la pràcticament nul·la assistència al mateix. Així doncs
durant el tercer trimestre la biblioteca romandrà tancada totes les tardes. Us recordem que
l’Ajuntament disposa d’espais de joc i treball per als alumnes de l’escola al Centre Cívic.

Escola PONT DE L’ARCADA

Curs 2014/15

OLESA DE BONESVALLS