Está en la página 1de 1
Roger-Pol Droit, aocroren rissa investigedo, ator de 30 Hie traits 20 lenges ‘Tine 66 anys. Sée de Paris, Vise en parella, tna fill. Se professor a la facultat de Citncies _tuldoalague pte le Folia nvestidor del CNRS Vivi una oce de transis macifntsticn amb antsy str ho _grans perillsjesperances. No tine fe, per ja que sé que no sé, potser em sorprin “No hiha res acomprendre, —— el que cal fer és sentir” mab pieomten “aed ecco tr ei seni lg “fing og ele det Reranch inte dee Sarat i nt ona me int nis aii Hetero Speer Poor Cec ‘elie ducal verist, kone tatmiinceannclada amb els dues Ste i der STS lies Sree Pees setae “Seto mvc ye ‘ist aos asa Nemes Sou SiiMigeenomiyatiartars onli dye septs od ‘Sigal eres ere itis Ego ag pene 1s pene ss einen joe it iel eaten reamed agua ic ftslogtenesearigr pee or Fe Timuraan am var Come ontetentet Raima ia oe ‘ol Pee fe Segoe a iG ede ieee tance le Secunia bag catemeads Fee dae Bian la, ‘chem guepesins Reser ma 0 19 DE MARG /_. DIA DEL PARE Daca Record una data especial pe fun regal mot personal! Entra a wwrwiondahemeroteca.es fein prea Four ager