No cal tenir sentiments de culpa pel fet de

no ser prou hores amb els fills. Cal, només,
gaudir de manera natural les que hi som.

No cal tenir sentiments de culpa pel fet de
no ser prou hores amb els fills. Cal, només,
gaudir de manera natural les que hi som.

Hi havia una vegada un pare que, no podia
veure mai la seva filla. Marxava a treballar
quan ella dormia encara, i tornava de
treballar quan ella ja estava dormint altre
cop. Un dia la filla li va explicar que estava
trista perquè no el veia mai. I van arribar a un
acord: cada dia, quan el pare arribés de
treballar, entraria a l’habitació i, sense
despertar-la, li faria un gran petó al front, i un
altre a la galta, i li diria que l’estimava molt. I,
després, li faria un nus al llençol. Així, la filla,
quan es despertés i veiés el nus, sabria que el
seu papa li havia fet tots aquests petons i li
havia dit que l’estimava. I així ho van fer. I la
filla va tornar a somriure perquè sabia a
través d’aquells nus al llençol, que, malgrat el
veia poc, el papa l’estimava com a ningú…

Hi havia una vegada un pare que, no podia
veure mai la seva filla. Marxava a treballar
quan ella dormia encara, i tornava de
treballar quan ella ja estava dormint altre
cop. Un dia la filla li va explicar que estava
trista perquè no el veia mai. I van arribar a un
acord: cada dia, quan el pare arribés de
treballar, entraria a l’habitació i, sense
despertar-la, li faria un gran petó al front, i un
altre a la galta, i li diria que l’estimava molt. I,
després, li faria un nus al llençol. Així, la filla,
quan es despertés i veiés el nus, sabria que el
seu papa li havia fet tots aquests petons i li
havia dit que l’estimava. I així ho van fer. I la
filla va tornar a somriure perquè sabia a
través d’aquells nus al llençol, que, malgrat el
veia poc, el papa l’estimava com a ningú…

Per reflexionar…

Per reflexionar…

Malgrat el poc temps que tenim …

Malgrat el poc temps que tenim …

Què fem per trobar estones per compartir
amb els fills I les filles?

Què fem per trobar estones per compartir
amb els fills I les filles?

Conte extret de:
http://blogstv.laxarxa.com/familiesiescola
Famílies i escola, la xarxa social

Conte extret de:
http://blogstv.laxarxa.com/familiesiescola
Famílies i escola, la xarxa social