Está en la página 1de 2

UNIDADE 6

Coecemento do Medio

AV

Nome e apelidos:........................................................................................................................................
Curso: .....................................................................

Data: .......................................................................

Explica como obtian alimentos e outros produtos naturais os seres humanos nestas pocas.
PRODUTOS NATURAIS

SOCIEDADES ACTUAIS

POBOS PREHISTRICOS

Carnes.
Froitas.
Madeira.
Peixes.
2

Di que a pesca martima e nomea os dous tipos de pesca martima.


..............................................................................................................................................

Di que son os cultivos de regado e clasifica estes cultivos segundo sexan


de secao ou de regado.
Os cultivos de regado son: ...............................................................................................
LEITUGA, TRIGO, AVEA, TOMATE, CENORIA, CEBOLA, CEBADA, OLIVEIRA, VIDE, PORRO.

Clasifica os principais cultivos da ta comunidade segundo sexan de secao ou de regado.


CULTIVOS DE SECAO

CULTIVOS DE REGADO

CULTIVOS DE REGADO

Explica en que consisten estas faenas agrcolas.


FAENAS
Arar.
Recoller.

CONSISTEN EN...

GRUPO ANAYA, S.A., Coecemento do Medio 4. Educacin Primaria. Material fotocopiable autorizado.

CULTIVOS DE SECAO

UNIDADE 6

Coecemento do Medio

AV

Nome e apelidos: ........................................................................................................................................


Curso: .....................................................................

Nomea os principais tipos de gandera que hai na ta Comunidade e di


que produtos se obteen delas.
TIPOS DE GANDERAS

Data: .......................................................................

PRODUTOS QUE SE OBTEEN DELAS

Explica en que consisten estas faenas gandeiras.


FAENAS

CONSISTE EN...

Muxir.
Vacinar.
8

Que diferenza hai entre o gando transhumante e o gando estabulario?


..............................................................................................................................................

Di en que tipo de gandera se cran estes animais.

GRUPO ANAYA, S.A., Coecemento do Medio 4. Educacin Primaria. Material fotocopiable autorizado.

ANIMAL

10

TIPO DE GANDERA

ANIMAL

Ovella.

Cabalo.

Vaca.

Cabra.

Coello.

Bolboreta da seda.

Abella.

Pato.

TIPO DE GANDERA

Di que consecuencias teen as accins humanas seguintes sobre o medio


e os ecosistemas.
ACCINS
Uso de pesticidas e herbicidas.
Consumo de cras de peixes.
Corta abusiva de rbores.
Transformacin de zonas de
bosque en terreos de cultivo.
Pescar sen respectar os
perodos de reproducin e cra
das especies.

CONSECUENCIAS