Está en la página 1de 4

Datos de la conduccin

Material

(kg/m )

Fundicin

17x109

Dext (mm)

Acero

21x109

Espesor (mm)

Hormign

3x109

Material

PCV-U

3x10

PE

108

PRFV

2x10

Longitud (m)
K

L (m)
< 500
500
500 < L < 1500
1500
> 1500

K
2
1.75
1.5
1.25
1

s de la conduccin

Datos de la instalacin

63

Hg =

HL =

3.1 mca

hl =

0.4 mca

Hm =

5.48 mca

300000000
50

Q=

33.33

v=
i=

36.6 mca

2.5 l/s
0.98 m/s
10.96 %

Frecuencia de propagacin de la onda de presin


a=
T=

370.2 m/s
0.3 s

Tiempo de parada del agua


K=
C=
T=

<

>

2
1
2.822 s

Cierre
LENTO

522.5 m

Instalacin
CORTA

i
20%
25%
30%
40%
50%

Longitud Crtica
Lc =

SOBREPRESIN DE GOLPE DE ARIETE


P =

3.5 mca

Frmula

MICHAUD

y
g
k
d
E
e
l
C
1
0.8
0.6
0.4
0

1000
9.81
206000000
57
300000000
3
50

379.298806
a
t

379.298806
0.26364438

presion minima

Verificacin Golpe de Ariete


Q (l/s)
L (m)
d (mm)
e (mm)
Ho (m.c.a.)
y (kg/m3)
g (m/s2)
k (kg/m2)

2.5
50
57
3
5.48
1000
9.81
206000000

Vo (m/s)
E (kg/m2)
C
K

0.98
300000000
1
2

ion minima

2.67717095

Tiempo crtico (s)


Tiempo de cierre (s)
Presin mxima (m.c.a.)
Presin mnima (m.c.a.)

0.26
2.82
8.98
2.68