Está en la página 1de 3

IX OBERT DESCACS

LLINARS DEL VALLES 2015


Bases del torneig
1. Format.- El torneig es disputar pel Sistema Sus basat en valoraci en diferents grups dELO.
2. Local de joc.- El local de joc ser el Pavell Annex de Llinars del Valls, Passeig Europa de les Nacions
s/n.
3. Grups.- El torneig es disputar en dos grups:
- Grup A vlid per ELO FIDE: Jugadors/es amb llicncia federativa FIDE i FCE en vigor i un ELO catal entre
1801 i 2.400 punts.
- Grup B vlid per ELO catal: Jugadors/es amb llicncia federativa FCE en vigor i un ELO catal fins a 2.000
punts.
Els/les jugadors/es amb llicncia FIDE - FCE i ELO catal entre 1801 i 2000 punts podran triar el grup
on volen competir (A o B). En cas que no es comuniqui, sinscriur per defecte al grup A.
El rnquing inicial del grup A sordenar en primer lloc per ELO FIDE, desprs per ELO FEDA i
finalment per ELO catal. El rnquing inicial del grup B sordenar per ELO catal. Els aparellaments es
realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No sacceptaran reclamacions respecte els aparellaments
publicats excepte en els casos que lequip arbitral consideri convenients.
4. Presentaci del jugador/a: Transcorreguts 30 minuts des del comenament de la ronda, qualsevol
jugador/a que no shagi presentat perdr la partida per incompareixena.
5. Dies de joc.- Dissabtes tarda a les 16.00 hores.
9 rondes de l11 dAbril al 13 de Juny, ambds inclosos. El dia 23 de Maig ser jornada de descans
amb motiu de les Eleccions Municipals (local electoral)
6. Ritme de joc.90 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada efectuada.
7. Drets d'inscripci.- Grup A quota general: 30
- Grup B quota general: 25
Descompte de 2 per als jugadors/es del Club dEscacs Llinars
La inscripci no es considerar formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se de
forma anticipada mitjanant un ingrs al compte de La Caixa 2100-3390-86-2200366971, indicant el nom,
cognoms, club i grup on es vol participar. L'organitzaci es reserva el dret de desestimar o anullar una
inscripci.
Un/a jugador/a quedar eliminat/da de lObert si no es presenta a la primera ronda o a dues
(seguides o alternes) sense justificaci o avs a la Direcci del Torneig abans dhaver-se fet laparellament
corresponent. Els byes no es bonificaran i es podran sollicitar per escrit fins el dilluns previ a la ronda a
jugar fins les 22 hores. No es podr demanar no ser aparellat ms de 2 vegades.
Laparellament es publicar el dilluns anterior a la ronda a les 22:00 hores.

8. Formes d'inscripci.A) Telefnicament tardes de 17 a 20 hores al 938413086 (dilluns a dijous)


B) Mitjanant el formulari dinscripci de la nostra web www.escacsllinars.net
C) Per correu electrnic a: obert2015@escacsllinars.net
Data mxima dinscripci: Dijous 09 dAbril a les 23 hores
9. Premis.- A tots els efectes es tindr en compte lELO catal per atorgar els premis. Els premis econmics
estan subjectes a les retencions que determini la llei. Sestableixen els segents premis per trams dELO
catal als grups A i B:
Grup A: sots 2000, 2001-2100 i 2101-2200.
Grup B: fins a 1700, 1701-1800, 1801-1900.
PREMIS GRUP A.1 classificat
2 classificat
3 classificat
4 classificat
5 classificat
6 classificat
7 classificat
8 classificat
1 Tram 2101-2200
1 Tram 2001-2100
1 ELO sots 2000
1 femen
1 local
1 sub-16
Millor veter

450 + trofeu
350 + trofeu
250 + trofeu
200 + trofeu
100 + trofeu
80 + trofeu
60
50
50 + trofeu
50 + trofeu
50 + trofeu
40 + trofeu
40 + trofeu
40 + trofeu
40 + trofeu

PREMIS GRUP B.1 classificat


2 classificat
3 classificat
4 classificat
5 classificat
6 classificat
7 classificat
8 classificat
1 Tram 1801-1900
1 Tram 1701-1800
1 ELO fins a 1700
1 femen
1 local
1 sots-16
1 sots-14
Millor veter

300 + trofeu
200 + trofeu
150 + trofeu
125 + trofeu
100 + trofeu
80 + trofeu
60
50
50 + trofeu
50 + trofeu
50 + trofeu
25 + trofeu
25 + trofeu
25 + trofeu
25 + trofeu
25 + trofeu

PREMIS PER EQUIPS.Sestablir una classificaci per equips. Es sumaran el punts dels tres millors jugadors/es classificats
dun mateix club. Satorgar un trofeu a cadascun dels tres equips millors classificats de cada grup. Un club
noms podr optar a un sol premi per equips.
10. Lliurament dels premis.- Latorgament de premis es realitzar un cop acabada lltima ronda, el dia 21
de Juny. Els premis individuals no sn acumulatius i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin
personalment en aquest acte. En cas doptar a dos premis, sentregar el de major quantitat econmica.

11. Desempats.- Sutilitzaran els sistemes:


a) Buchholz brasiler (-1) amb ajust FIDE
b) Buchholz mitj amb ajust FIDE
c) Puntuaci progressiva acumulativa (fins a les ltimes conseqncies)
d) Buchholz total amb ajust FIDE
e) Sorteig
Lordre daquests desempats, excepte el sorteig, es sortejar immediatament desprs dacabar
lltima ronda. A efectes de desempat, sutilitzar loponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General
Handling Rules FIDE Handbook].
12. Direcci i arbitratge.- El Director del Torneig s en Joan Antoni Prez. Lequip arbitral estar dirigit per
en Jordi Chalmeta (rbitre principal).
13. Apellacions.- Les decisions arbitrals podran ser apellades per escrit fins a una hora desprs dacabada
la ronda al Comit dApellaci, que estar format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des
durant la primera ronda entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comit seran definitives i
inapellables.
14. s dels telfons mbils.- Si s imprescindible utilitzar el mbil caldr demanar perms a lrbitre del
torneig. Si sona el mbil a algun participant o si es detecta que manipula el mbil sense perms arbitral, ser
sancionat amb la prdua del punt en joc.
15. Homologaci.- El torneig ser vlid per ELO FIDE, FEDA (grup A)i FCE (grups A i B).
16. Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldr aplicant la normativa de la FCE,
la FEDA i FIDE per a torneigs oberts. La participaci en el torneig implica la total acceptaci d'aquestes
bases.
17. Web oficial.-

www.escacsllinars.net