Está en la página 1de 3

III OBERT CALCULÍN

de promoció
LLINARS DEL VALLES
2015
Bases del torneig
1. Format.- El torneig es disputarà per Sistema Suís basat en valoració d’ELO.
2. Local de joc.- El local de joc serà el Pavelló Annex de Llinars del Vallès, Passeig Europa de les Nacions
s/n.
3. Grups.- El torneig es disputarà en grup únic, per jugadors/es nascuts/des a partir de l’1 de Gener de 2003
i amb un ELO català màxim de 1799.
El rànquing inicial s’ordenarà per ELO català. Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS
MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte en els casos que
l’equip arbitral consideri convenients.
4. Presentació del jugador/a: Transcorreguts 30 minuts des del començament de la ronda, qualsevol
jugador/a que no s’hagi presentat perdrà la partida per incompareixença.
5. Dies de joc.- Dissabtes tarda a les 16.00 hores.
9 rondes de l’11 d’Abril al 13 de Juny, ambdós inclosos. El dia 23 de Maig serà jornada de descans amb motiu
de les Eleccions Municipals (local electoral)
6. Ritme de joc.90 minuts a finish
7. Drets d'inscripció.Quota general: 15 €
Descompte de 2 € per als jugadors/es del Club d’Escacs Llinars
La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se de
forma anticipada mitjançant un ingrés al compte de La Caixa 2100-3390-86-2200366971, indicant el nom,
cognoms i club. L'organització es reserva el dret de desestimar o anul·lar una inscripció.
Un/a jugador/a quedarà eliminat/da de l’Obert si no es presenta a la primera ronda o a dues
(seguides o alternes) sense justificació o avís a la Direcció del Torneig abans d’haver-se fet l’aparellament
corresponent. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar per escrit fins el dilluns previ a la ronda a
jugar fins les 22 hores. No es podrà demanar no ser aparellat més de 2 vegades.
L’aparellament es publicarà el dilluns anterior a la ronda a les 22:00 hores.
8. Formes d'inscripció.A) Telefònicament tardes de 17 a 20 hores al 938413086 (dilluns a dijous)
B) Mitjançant el formulari d’inscripció de la nostra web www.escacsllinars.net
C) Per correu electrònic a: obert2015@escacsllinars.net
Data màxima d’inscripció: Dijous 09 d’Abril a les 23 hores

9. Premis.- Independentment dels premis de la classificació general, hi haurà un obsequi per a tots
els participants.
PREMIS CLASSIFICACIÓ GENERAL ABSOLUTA.1º classificat
2º classificat
3º classificat
4º classificat
5º classificat
6º classificat
7º classificat
8º classificat

Material + Trofeu Calculín
Material + Trofeu Calculín
Material + Trofeu Calculín
Trofeu Calculín
Trofeu Calculín
Trofeu Calculín
Trofeu Calculín
Trofeu Calculín

PREMIS ADICIONALS*.1º sub-10
2º sub-10
3º sub-10

Trofeu Calculín sub-10
Trofeu Calculín sub-10
Trofeu Calculín sub-10

1º sub-8
2º sub-8
3º sub-8

Trofeu Calculín sub-8
Trofeu Calculín sub-8
Trofeu Calculín sub-8

Millor femenina sub-12 Trofeu Calculín
Millor femenina sub-10 Trofeu Calculín
Millor femenina sub-8 Trofeu Calculín
*= Els premis addicionals estan condicionats a l’obtenció d’almenys 4 punts.
L’Organització estableix, a més a més, tres premis Calculín sorpresa, que poden ser lliurats a
discreció a qualsevol jugador/a. Per aquests premis es tindran en compte durant tot el campionat criteris
d’esforç, superació personal, esportivitat i actitud entre d’altres.
PREMIS PER EQUIPS.S’establirà una classificació per equips. Es sumaran el punts dels tres millors jugadors/es classificats
d’un mateix club. S’atorgarà un trofeu a cadascun dels tres equips millors classificats. Un club només podrà
optar a un sol premi per equips.
10. Lliurament dels Premis.- L’atorgament de premis es realitzarà un cop acabada l’última ronda, el dia 21
de Juny. Els premis individuals no són acumulatius i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin
personalment en aquest acte. En cas d’optar dos premis, s’entregarà el de major quantitat econòmica.
11. Desempats.- S’utilitzaran els sistemes:
a) Buchholz brasiler (-1) amb ajust FIDE
b) Buchholz mitjà amb ajust FIDE
c) Puntuació progressiva acumulativa (fins a les últimes conseqüències)
d) Buchholz total amb ajust FIDE
e) Sorteig
L’ordre d’aquests desempats, excepte el sorteig, es sortejarà immediatament després d’acabar
l’última ronda. A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General
Handling Rules – FIDE Handbook].
12. Direcció i arbitratge.- El Director del Torneig és en Joan Antoni Pérez. L’equip arbitral estarà dirigit per
en Jordi Chalmeta (àrbitre principal).
13. Apel·lacions.- Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit fins a una hora després d’acabada
la ronda al Comitè d’Apel·lació, que serà el mateix que s’hagi escollit en el IX Obert d’Escacs de Llinars del
Vallès. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

14. Ús dels telèfons mòbils.- Si és imprescindible utilitzar el mòbil caldrà demanar permís a l’àrbitre del
torneig. Si sona el mòbil a algun participant o si es detecta que manipula el mòbil sense permís arbitral, serà
sancionat amb la pèrdua del punt en joc.
15. Homologació.- El torneig serà vàlid per ELO català com indica el reglament de l’ELO de la FCE.
16. Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCE,
la FEDA i FIDE per a torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes
bases.
17. Web oficial.-

www.escacsllinars.net