Está en la página 1de 4

Lin

Gout

Lout

Gin

xCO2
xEtOH
xH2O

yCO2

yCO2
yO2
yN2

0.15

P total

atm
1.2

mmHg
912

xCO2
0.058
0.06
0.062
0.064
0.066
0.068
0.07

mmHg
Pparcial CO2
5.6
12.8
29
56
98.7
155
232

Composicin
CO2
O2
N2

gas entrada (%)


15
6
79

Composicin gas salida (%)


xCO2
CO2
2
0.02
O2
N2

yCO2
0.00614035
0.01403509
0.03179825
0.06140351
0.10822368
0.16995614
0.25438596

XCO2
0.06157113
0.06382979
0.06609808
0.06837607
0.07066381
0.07296137
0.07526882

Solucin de lavado
0.3 MoleFrac Etanolamina
0.058 MoleFrac CO2

XCO2
0.02040816

YCO2
0.00617829
0.01423488
0.03284258
0.06542056
0.12135743
0.20475561
0.34117647

eFrac Etanolamina
eFrac CO2

0.3

0.25

0.2

Composicin de CO2 en fase gaseosa

0.15

0.1

0.05

0
0.055 0.057 0.059 0.061 0.063 0.
Composicin de CO2 en

5
Equilibrio

0
0.055 0.057 0.059 0.061 0.063 0.065 0.067 0.069 0.071
Composicin de CO2 en fase acuosa