Está en la página 1de 2

C UAD R O

Nivel

ITEM

DE

MAX IMA

CONCEPTO

D E MAN DA POR ALIM E N TAD OR

11/15/2014

A.Tech

C.Unit

C.Instalad

F.Dem

M.DEM

M.DEM

In

Id

If

It

Ic

m2

W/m2

PARC.

TOTAL

500

10

5000

100%

5000

2) Ascensor N 1 (12 P)

15000

100%

15000

3) Ascensor N 2 (12 P)

15000

4) Montacargas (1000 kg)

15000

100%
100%

15000
15000

5) Bomba contra incendios

60000

6) Bomba Jockey

6000

231.13

300

330

18000

60000
6000
18000

136750

7) Bomba de abasteciminto agua

100%
100%
100%

8) 50 Luces de emergencia 25 W

1250

9) Portero Electrico 500 W

500

100%
100%

1250
500

10) Cmaras Vigilancia 500 W

500
500

100%
100%

500
500

###

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

###

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

###

100%
100%
100%

3500
1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

###

3500
1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

1200
3500
1200

100%
100%
100%

1200
3500
1200

###

3500
1200

100%
100%

###

3500
1200

###
###

1) Iluminacion y Tomacorrientes de

ALIMENTADOR PRINCIPAL

L
m

ES
V

OK

Stano+Escaleras+Pasillos

T-SG

10 0.83

Si

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

10 1.56

Si

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

12 1.87

Si

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

14 2.18

Si

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

16 2.49

Si

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

13 2.03

Si

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

15 2.34

Si

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

17 2.65

Si

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

19 2.96

Si

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

16 2.49

Si

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

18

2.8

Si

100%
100%

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

20 3.12

Si

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

22 3.43

Si

100%
100%
100%

3500
1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

19 2.96

Si

###

3500
1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

21 3.27

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

23 3.58

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

25 3.89

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

22 3.43

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

24 3.74

Si

1200
3500
1200

100%
100%
100%

1200
3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

26 4.05

Si

###

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

28 4.36

Si

###

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

25 3.89

Si

###

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

27 4.21

Si

###

100%
100%
100%

3500
1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

29 4.52

Si

###

3500
1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

31 4.83

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

28 4.36

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

30 4.67

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

32 4.98

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

34

5.3

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

31 4.83

Si

11) Alarmas contra incendio 500 W


T-101

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-102

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-103

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-104

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-201

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-202

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-203

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-204

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-301

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-302

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-303

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-304

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-401

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-402

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-403

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-404

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-501

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-502

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-503

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-504

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-601

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-602

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-603

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-604

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-701

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-702

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-703

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-704

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-801

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

288.91 346.69

3 - 95 mm2 N2XOH+1-95 mm2N2XOH(N)

+1-95 mm2 N2XH (T)-TRIFASICO

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

33 5.14

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

35 5.45

Si

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

37 5.76 NO

100%
100%

1200
3500

51
39

2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)

###

1200
3500

37 3.46 Si
34 5.3 NO

1200
3500
1200

100%
100%
100%

1200
3500
1200

51
39
51

2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)

3500
1200

100%
100%

39
51

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

3500
1200

39
51

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

39
51

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

39
51

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)


2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

30

39
51
39

2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)

2) Therma 90 lt
T-802

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-803

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-804

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-901

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

100%
100%

3500
1200

4,700.00

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

100%
100%
100%

3500
1200
3500

4,700.00

###

3500
1200
3500

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

51
39

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

51
39

2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

51
39

2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)

###

1200
3500

100%
100%

1200
3500

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

51
39

2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)

###

1200
3500
1200

100%
100%
100%

1200
3500
1200

23.74

29.67

35.61

30

51
39
51

2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)

4,700.00

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

23.74

29.67

35.61

30

39
51

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

39
51

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

3500
1200

100%
100%

3500
1200

4,700.00

39
51

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

2) Therma 90 lt
T-902

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-903

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-904

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-1001

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-1002

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-1003

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-1004

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-1101

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-1102

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-1103

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-1104

1) Iluminacin y Tomacorrientes :
2) Therma 90 lt

T-1201

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-1202

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-1203

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt
T-1204

1) Iluminacin y Tomacorrientes :

###

2) Therma 90 lt

6,110.00

3) 40% de las 2 cargas siguientes : 0.40x(4700+4700)

3,760.00

23.74
23.74

23.74
23.74

35.61

29.67

35.61

29.67

35.61

29.67

35.61

29.67

35.61

29.67

35.61

29.67

35.61

30
30
30
30

30
30

2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)


2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)
2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)
2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)
2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)
2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)
2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)
2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)
2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)
2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)
2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)
2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)
2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)
2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)
2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)
2 - 10 mm2 NH-80 + 1-10mm2 NH-80 (T)

34 3.18 Si
36 5.61 NO
36 3.36 Si
38 5.92 NO
38 3.55 Si
40 6.23 NO
40 3.74 Si
37 5.76 NO
37 3.46 Si
39 6.08 NO
39 3.65 Si
41 6.39 NO
41 3.83 Si
43 6.7 NO
43 4.02 Si
40 6.23 NO
40 3.74 Si
42 6.54 NO
42 3.93 Si
44 6.85 NO
44 4.11 Si
46 7.17 NO
46 4.3 Si
43 6.7 NO
43 4.02 Si
45 7.01 NO
45 4.21 Si
47 7.32 NO
47 4.39 Si
49 7.63 NO
49 4.58 Si

21,150.00

5) 25% de las restantes : 0.25 x 28x4,700

32,900.00

6) 75% de carga del T-SG :

102,562.50

total

171,182.50

LEYENDA

JUSTIFICACION TECNICA :
In = 171,182.50 (1.73x380x0.9) =

289.33

Id = In x 1.25 =

361.66

Distancia d=

23.74

29.67

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

4,700.00

2) 65% de las 2 cargas siguientes : 0.65x(4700+4700)


4) 30% de las 15 sgts : 0.30 x 15x4,700

Id < It < Ic

23.74

4,700.00

1) 100 % de la mayor carga

If = In x 1.5 =

23.74

2 - 6 mm2 NH-80 + 1-6mm2 NH-80 (T)

433.99

15

361.66 A < 400 A < 410A

CAIDA DE TENSION DE LA ACOMETIDA


V = (K x Id x L x Rcu x Fp) / S

In = Intensidad Nominal en (A)


Id = Intensidad de Diseo en (A)

Rcu = Resistividad del Cobre = 0.0175 ohmios x mm2 / m


Fp = Factor de Potencia = 0.9

V = (1.73 x 361.66 x 15 x 0.0175 x 0.9) / 150


V=
0.99 V
La cada de tensin est dentro de tolerancias.

It = Intensidad del Termomagntico en (A)


If = Intensidad de Fuse en (A)
Ic = Intensidad del Conductor (A)

K = Factor : 2 Circ. Monof. y 1.73 en Circ. Trif.


L= Longitud del conductor.

a) ALIMENTADOR PRINCIPAL : 3-150 mm2 N2XOH, 1kv + 1-150 mm2 N2XOH, 1kv (N) + 1-150 mm2N2XOH (T), 4 Tubos de PVC-SAP, Dimetro 50 mm
TG-B1 b) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO : 3 X 400 A Regulable, Capacidad de ruptura 25 KA, ubicado en el BANCO N1

c) CONDUCTORES DE POZOS DE TIERRA : 1-70 mm2 CU-DESNUDO, tubo PVC-SAP, dim.50 mm (Conectado al BANCO N1
d) CAIDA DE TENSION DEL ALIMENTADOR :

0.99 V,est dentro de tolerancias para una distancia de =

15