Está en la página 1de 76

GUA DEL BIOPARC CON APOYOS VISUALES

Diseo y adaptacin: Susana Pars


traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogrames de ARASAAC

M@D@G@SG@R

FLAMENC

TNTAL AFRIC

FOSSA

LMUR

S UN AU

FL@MENC
Qu menja?

cucs, molluscos,
crustcis, insectes
i peixos menuts.

On viu?

Llacs i llacunes.

TNT@L

S UN AU

@FRIC
Qu menja?

Petits animals aqutics.


(granotes, insectes aqutics,
cucs i crustcis)

On viu?
Pantans, rius,
llacs I llacunes.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMFER

FOSS@
Qu menja?

Mamfers xicotets, aus,


rptils, amfibis i insectes.
Els agraden els lemurs.

On viuen?
Paisatges humits i
paisatges secs.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMFER

LMUR

Qu menja?

Fruites, fulles,
flors i insectes

On viu?
Boscos (secs o humits)
pugen per els arbres.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

fri][
HIPOPTAM

SERP

EQU@TORI@L
DUIKER
MANGABEI
MANGABEI

DRIL

LLDRIA
LLDRIA

LLEOPARD
CERCOPITEC

BFAL
ROIG
ROIG

TORTUGA
XIMPANZ
XIMPANZ

TALAPOIN
TALAPOIN

SITATUNGA

PORC
PORC SENGLAR
DE RIU

BONGO

GORILL
GORILLA
LA

GRULLA
CORONADA

Diseo y
adaptacin:
Susana
Pars
traducci AULA
CIL ELEUTERIO
PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

HIPOPT@M N@N

Qu menja?
Fulles , plantes
aqutiques i fruits que
cauen.

On viu?
En xicotets rius de la
selva.
Diseo y
adaptacin:
Susana
Pars
traducci AULA
CIL ELEUTERIO
PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN RPTIL

SERP

Qu menja?

Rates, conills,
aus i rptils.

On viu?
Boscos prop
de l aigua.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

DUIKER
Qu menja?
menja?

Fulles, fruits
i flors.

On viu?
viu?

Sabanes i selves.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

M@NG@BEI
Qu menja?
menja?

Fruits, animals
i fulles

On viu?
viu?

Boscos i pantans
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

DRIL

Qu menja?
menja?
Arrels, fruits i
xicotets mamifers.

On viu?
viu?

Selves i boscos.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

LLDRI@
LLDRI@

Qu menja?

Peixos, crancs i
granotes.

On viu?
Rius, llacs
i pantans.

traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ


Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

LLEOP@RD

Qu menja?

Gaseles, crvols i porcs.


Aus, rptils i rates.

On viu?
Sabanes, boscos,
selves i muntanyes.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

CERCOPITEC
Qu meja?

Fruits i llavors.

On viu?
Boscos, pantans
i rius.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

BF@L

S UN MAMIFER

ROIG
Qu menja?

Herbes,
branques I
brots tendres.

On viu?
Prats, pantans,
selves i sabanes.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

XIMP@NZ

Qu menja?
Fruites, fulles,
insectes i aus.

On viu?

Selves i boscos.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN RPTIL

TORTUG@
Qu menja?

Plantes i herbes.

On viu?
Sabanes, prats i
muntanyes.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

T@L@PON

Qu menja?

Fruits.
fulles i llavors.

On viu?
Boscos, selves
i rius.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

PORC SENGL@R DE RIU

Qu menja?

Arrels, fruits.
herbes i insectes.

On viu?
Boscos, selves,
pantans i sabana.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

ES UN MAMIFER

SIT@TUNG@

Qu menja?
Plantes aqutiques
i herbes.

On viu?
Pantans, rius
i llacs.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

BONGO

Qu menja?
Fulles, plantes
i fruites.

On viu?

Boscos.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

GORILL@
@

Qu menja?

Plantes i fruita.

On viu?

Selves i bosc.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

S UN AU

GRULL@ CORON@D@

Qu menja?

Plantes, insectes,
peixos i rptils.

On viu?
Sabanes, prats i
masses daigua.
traducci AULA CIL ELEUTERIO PREZ
Diseo y
adaptacin:
Susana Pars

Pictogramas de ARASAAC

@IGU@MOLLS
BECPLANER AFRIC
AFRIC
IC
TORTUGA
PELIC
PELIC ROSAT
CCLIDO
HIPOPTAM
HIPOPTAM
GRANOTA
GRANOTA
BLAVA

COCODRIL
DEL NIL
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN AU

BECPL@NER @FRIC
Qu menja?

Peixos i granotes.

On viu?
Llacs, rius i
pantans.
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN RPTIL

TORTUG@
Qu mengen?

Peixos, insectes,
amfibis i plantes.

On viuen?
Llacs, estanys,
rius i mars.
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN AU

PELIC ROS@T
Qu menja?

Peixos.

On viu?
Llacunes, llacs,
pantans i rius grans.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

SN UN PEIXOS

CCLIDOS
Qu menja?

Qualsevol tipus de matria


orgnica que estiga en
l aigua.

On viu?

Mars, llacs i rius.


Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

HIPOPT@M
Qu menja?

Flors, plantes aqutiques


i animals xicotets.

On viu?

Rius i llacs.
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN AMFIBI

GR@NOT@ BL@V@
Qu menja?

Formigues i insectes.

On viu?
Ambient terrestre
i/o humit.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN RPTIL

COCODRIL DEL NIL


Qu menja?

De xicotets: peixos i insectes.


De majors: grans
vertebrats.

On viu?
Llacs, rius
i pantans.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S@B@N@
SERP

ELEFANT

DIK-DIK

DROMEDARI

GIRAFA

IBIS SAGRAT

LLE
AFRIC

JABIR AFRIC
SALTARROQUES

SURICATA

GRUA CORONADA
DAM
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

SERP

S UN RPTIL

Qu menja?

De bebs, rates.
De majors, monos, cocodrils i
Llangardaixos.

llangardaixos.

On viu?
Boscos, roques,
rius i llacs.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

DROMED@RI

S UN MAMIFER

Qu menja?

Plantes, pastures seques


i arbustos.

On viu?

Zones seques i caloroses.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

IBIS S@GR@T

S UN AU

Qu menja?

Insectes, arcnids,
crustcis i molluscs.

On viu?
Rius, masses daigua i
zona costera.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

ELEF@NT

S UN MAMFER

Qu menja?

Herbes, arrels, branques


fruits, fulles i llavors.

On viu?

Sabana seca.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

Gir[f[

S UN MAMIFER

Qu menja?

Fulles, branques i flors.

On viu?

Sabana i alberedes.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

LLE
Qu menja?

Mamifers grans i
xicotets.
Rptils, ratolins,
pardals i insectes.

On viu?

Sabana i deserts.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

DIK-DIK

ES UN MAMIFER
Qu menja?

Fulles, pastures i herbes.

On viu?

Zones rides,
entre matorrals.
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

J@RIB @FRIC

S UN AU

Qu menja?

Peixos, crustcis, granotes,


rptils i insectes.

On viu?

Rius, llacs i pantans.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

s[lt[rroqu_s

S UN MAMIFER

Qu menja?

Herbes.

On viu?
Muntanyes, rius i
roques.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

SURIC@T@

S UN MAMIFER
Que menja?

Insectes, animals xicotets, ous i


fruita.

On viu?

Caus.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN AU

GRU@ CORON@D@
Qu menja?

Insectes,
llangardaixos, cucs i
llavors.

On viu?
Prades, sabanes i
terres de cultiu.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

D@M

S UN MAMIFER

Qu menja?

Herbes, brots i
fruites.

On viu?
Sabanes, deserts i
roques.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

MANGOSTA
RATLLADA

ESTRU

MARAB

MANGOSTA

RINOCERONT

ZEBRA

RATL

RATA-TALP
NUA

PORC ESP

KOBO

PORC FORMIGUER

GASELA

FACOQUER

BLESBOK

HIENA
TACADA

IMPALA

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN MAMIFER

M@NGOST@ R@TLL@D@

Qu menja?

Insectes i
vertebrats xicotets.

On viu?

Sabana i boscos.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN AU

ESTRU
Qu menja?

Herbes, llavors,
flors i fruits.

On viu?

Sabana i deserts.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

PORC ESP

S UN MAMIFER
Qu menja?

Arrels, tubrcles i
escora dels arbres.

On viu?

Zones altes amb vegetaci i


zones rocoses.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

KOBO

S UN MAMFER

Qu menja?

Herbes.

On viu?

Sabana, prop de l aigua.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

M@R@B

S UN AU

Qu menja?

Carronya i restos de peixos.

Dnde vive?

Sabanes, pantans,
rius i llacs.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

M@NGOST@

S UN MAMFER

Qu menja?

Insectes i xicotets
vertebrats.

On viu?

Sabana, bosc,
terrenys rids i caus.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

PORC FORMIGUER

S UN MAMFER
Qu menja?

Formigues, termites i
larves d insectes.

On viu?

Desert.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

G@SEL@

S UN MAMFER
Qu menja?

Pastures, rames,
llavors i fulles.

On viu?

Sabana.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

RINOCERONT

S UN MAMFER

Que menja?

Herbes.

On viu?

Sabana.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

R@TOL

S UN MAMFER

Qu menja?

Llavors, fruites, plantes,


aranyes i insectes.

On viuen?

Zones rides i rocoses.


Tamb en edificis alts.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

F@COQUER

S UN MAMFER

Qu menja?

Herbes, arrels, ous,


xicotets mamfers i aus.

On viu?

Sabana.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

BLESBOK

S UN MAMFER
Qu menja?

Herbes i plantes.

On viu?

Sabana.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

ZEBR@

S UN MAMFER

Qu menja?

Pastures i fulles.

On viu?

Sabanes i planures.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

R@T@ T@LP NU@

S UN MAMFER

Qu menja?

Arrels i tubrculs.

On viu?

Tnels subterranis
de la sabana.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

HIEN@

S UN MAMFER

t[][^[
Qu menja?

Mamfers.

On viu?

Sabana, boscos,
pantans i muntanyes.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

IMP@L@

S UN MAMFER

Qu menja?

Pastures, arbustos,
herbes i llavors.

On viu?

Sabana.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S@B@N@ - @VI@RI
SEBELL

CIGONYA
D ABDIM

OCELL MARTELL

IBIS
HADAD

ESTORNELL REIAL
XARXET

ESTORNELL
SUPERB

TURAC

COLOM

ESTORNELL
PRPORA

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

PINTADA

Pictogramas de ARASAAC

SEBELL

S UN AU
Qu menja?

Llavors, insectes,
xicotets rptils,
crancs i granotes.

On viu?

Sabana i zones urbanes.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

OCELL M@RTELL

S UN AU

Qu menja?

Amfibis, xicotets peixos,


crustcis, cucs i insectes.

On viuen?

Llacs, rius,
sabana i bosc.
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

IBIS H@D@D

S UN AU

Qu menja?

cucs, insectes, aranyes i


xicotets llangardaixos.

On viu?

Boscos, rius i llacs.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN AU

CIGONY@ D @BDIM
Qu menja?

Insectes, xicotets rptils,


amfibis i ous.

On viu?

Sabana prop de l aigua.


Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

ESTORNELL RE@L

S UN AU

Qu menja?

Insectes i fruites.

On viu?

Sabana i boscos.
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

S UN AU

x[rx_t
Qu menja?

Plantes aqutiques I
crustcis.

On viu?
Llacs, rius,
costes i llacunes.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

ESTORNELL SUPERB

S UN AU

Qu menja?

Insectes.

On viu?
Sabana, pradera,
camps i zones urbanes.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

COLOM

S UN AU

Qu menja?

llavors i xicotets fruits.

Dnde vive?

Sabana, boscos i roques.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

TUR@CO

S UN AU

Qu menja?

Fruita i insectes.

On viu?

Boscos dalta muntanya.


Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

ESTORNELL PRPOR@

S UN AU

Qu menja?

Fruites i insectes.

On viu?

Sabana.
Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

PINT@D@

S UN AU
Qu menja?

Llavors, arrels,
fruits i insectes.

On viu?

Bosc, sabana i desert.

Diseo y adaptacin:
Susana Pars
TRADUCCI:
AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Pictogramas de ARASAAC

http://autismodiario.org/

Pictogramas:
Los smbolos utilizados son obra de Sergio Palao para CATEDU (http://catedu.es/arasaac/) que los publica bajo licencia Creative Commons.

Diseo y adaptacin: Susana Pars


TRADUCCI AL VALENCI: AULA CIL ELEUTERIO PREZ

Los archivos son de libre descarga.