Está en la página 1de 4

53 DAS EN FOLGA DE FAME REIVINDICANDO OS DEREITOS HUMANOS

E O CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO PENITENCIARIO.


Ral Lpez Izquierdo e Sheila Fernndez Mguez
(Integrantes da Comisin de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo)

Javier Guerrero Carvajal, est en folga de fame desde o 11 de decembro de 2014, reivindicando
o cumprimento do Regulamento Penitenciario e o respecto aos dereitos humanos na prisin de A Lama.
a segunda folga de fame que se fai baixo esta premisa realizase nos ltimos meses na prisin
pontevedresa, a anterior foi por levada a cabo por Snchez del Peso que permaneceu 50 das sen
comer.

I. INTRODUCIN. II. DENUNCIAS DE VULNERACINS DE DEREITOS: 1. Dilacins inxustificadas nas resolucins e


revisins de grao; 2. Inseguridade xurdica e arbitrariedade; 3. Presuncin de Inocencia; 4. Vulneracin dos dereitos
e garantas vinculadas as prestacins sanitarias. III. A SITUACIN ACTUAL ANTE A FOLGA DE FAME.

I.

Introducin.

Javier Guerrero Carvajal un mozo gaditano de 33 anos, est casado e ten unha filla de
5 anos, ate aqu parece unha persoa con unha vida normal, mas non o . Javier Guerrero est
interno en A Lama, centro penitenciario ao que foi trasladado desde a prisin de Zaragoza.
Durante a sa vida no crcere, ten presentado moreas de instancias e solicitudes, para que a
sa situacin penitenciara sexa regularizada, queixas e denuncias por vulneracin de dereitos
e malos tratos.
O dia 11 de decembro de 2014 Javier Guerrero inicia a folga de fame reivindicando o
cumprimento do Regulamento Penitenciario e o respecto aos Dereitos Humanos en Prisin. O
da 5 de xaneiro ingresado no Hospital Provincial de Pontevedra debido a sa delicada
situacin de sade. En este momento leva 53 das sen comer, durante os cales realizou das
folgas de sede, do 3 de xaneiro ao 7 de xaneiro, que tivo que interrompe por chegar a unha
situacin de risco vital e unha segunda que inicia o da 16 de xaneiro e que interrompe o dia 18
de xaneiro, por presentar problemas renais. Na actualidade perdeu mais de 20 quilogramos de
peso, carece de electrlitos, de protenas, de glbulos brancos, non lle funcionan os riles, est
a piques do paro cardaco e de sufrir trombos, o pasado 23 de xaneiro foi intervido do ril
dereito e instalouse un catter, a raz da intervencin ten inflamada a perna esquerda.
Consideramos que a loita polo respecto aos dereitos humanos merece todo o noso
recoecemento e apoio, por iso achegamos de forma breve as denuncias persoais e colectivas,
que levan a Javier Guerrero a arriscar a sa vida e o corpo, que dentro da prisin convertese en
un dos poucos medios de protesta con os que contan:

Ral Lpez Izquierdo e Sheila Fernndez Mguez


(Integrantes da Comisin de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo)

II.

DENUNCIAS DE VULNERACINS DE DEREITOS.

1. Dilacins inxustificadas nas resolucins e revisins de grao.


A revisin de grado, o acto no que a xunta de tratamento propn sobre o grao e a crcere na
que o preso vai cumprir o resto da pena, polo tanto, cuestins fundamentais. Realizouse no
caso de Javier Guerrero Carvajal o 8 de maio. A xunta de tratamento propuxo o mantemento
de grado e o traslado a prisin de Sevilla, que notificado ao preso, posteriormente notificase
ao director da prisin que da aval a proposta da xunta de tratamento, e enviase a Madrid ao
Centro Directivo de Institucins Penitenciaras onde confirman a proposta da xunta de
tratamento e resolven, esta en resolucin enviase ao preso, para poder ser recorrida no seu
caso, ante o xuz de Vixilancia Penitenciaria (XVP) de Pontevedra. Este trmite demorouse at
solaparse con a seguinte revisin de grao que foi en novembro. A decisin do XVP foi arquivar
o primeiro recurso, dado que o criterio non ter abertos simultaneamente dous recursos do
mesmo preso sobre a revisin de grado, vulnerndose o dereito de Javier a unha tutela
xudicial efectiva, sobre todo en cuestins de tanta relevancia como son a revisin de grado,
que implica posta en liberdade e traslados, cuestins fundamentais na vida da persoa. Estas
dilacins aumentan a sensacin de inseguridade e impotencia da persoa presa e a situacin de
indefensin agravase.

A da de hoxe o segundo recurso est pendente de resolucin, que se resolva, a peticin


fundamental de Javier Guerrero para volver a comer.

2. Inseguridade xurdica e arbitrariedade.


Non existe un trato igualitario dentro da crcere para persoas internas. En moitas ocasins non
respectado o Regulamento Penitenciario por parte da administracin, ficando as veces as
regras ao arbitrio dos funcionarios, o que provoca unha constante sensacin de inseguridade
nas persoas internas, e no traballo das avogadas e avogados, a maiores, cada prisin ten as
sas propias normas internas, estas prcticas atentan contra o principio da seguridade
xurdica que informa o noso ordenamento xurdico, vulnerndose o artigo 9 CE que instaura a
suxeicin da cidadana e os poderes pblicos a lei e en especial o artigo 9.3 CE que garante a
seguridade xurdica, a responsabilidade e a interdicin da arbitrariedade dos poderes pblicos.

3. Presuncin de Inocencia
A apertura de un parte disciplinario desprega as sas consecuencias anda que o mesmo sexa
recorrido e non este resolto de forma firme vulnerndose un dos principios mais importantes
de un Estado democrtico e de dereito como a presuncin de inocencia. Exemplo de isto a
obrigatoriedade en A Lama (esta norma nom para todas as prisins do Estado) de ter
etiquetados os aparellos electrnicos, mas que responsabilidade da propia prisin. No dia 11
de decembro os funcionarios atopan un discman sen etiqueta que deixouse un compaeiro de
Javier Guerrero Carvajal na sa cela, e proceden a apertura de un parte disciplinario que en

Ral Lpez Izquierdo e Sheila Fernndez Mguez


(Integrantes da Comisin de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo)

este momento atopase en curso. No mesmo momento, o lexitimo propietario do discman


realiza unha declaracin xurada na que se identifica como propietario do aparello reprodutor
de msica, que esqueceu na cela de Javier Guerrero, e que os funcionarios saben que del e
non de Javier Guerrero, e a maiores, nunca llo requiriron para etiquetar.
As consecuencias para Javier Guerrero foron a suspensin do seu permiso de sada para a fin
de semana de fin de ano, conscientes os funcionarios da importancias de estas datas para
Javier Guerrero pois, sera o primeiro Nadal que pasara fora de prisin con a sa filla de 5
anos, que chegaba con a sa muller e cuada desde China por ser o pais de residencia da sa
familia. A suspensin de este permiso cancelaba a viaxe da sa familia e a conseguinte perda
econmica.
Este feito o detonante que provoca a folga de fame de Javier Guerrero Carvajal.

4. Vulneracin dos dereitos e garantas vinculadas as prestacins sanitarias.


As dificultades para unha persoa privada de liberdade de acceso sanidade son evidentes, as
denuncias sobre este aspecto son abundantes, hai numerosos problemas na xestin de
expedientes sanitarios, a sanidade penitenciara segue sen estar dentro do sistema nacional de
sade e continan as competencias sen estar transferidas as comunidades, como consecuencia
do anterior o persoal sanitario non ten acceso ao expediente de sade da persoa presa, e so
teen coecemento da informacin sanitaria a partir do ingreso no sistema penitenciario. A
isto temos que engadir traslados de prisin que non teen en conta os tratamentos sanitarios,
a perda das citas sanitarias externas, inclusive as intervencins cirrxicas. Un traslado implica o
inicio de todo en un novo centro sanitario.
Javier Guerrero Carvajal, tia unha cirurxa dixestiva non de urxencia, programada para o 16
decembro, dita intervencin cirrxica foi fixada estando o preso interno xa no crcere de A
Lama polo que o centro penitenciario tivo coecemento da intervencin con o tempo
suficiente para programar dito traslado xa que a mesma estivo como habitual suxeita as
listas de espera do SERGAS. O centro penitenciario de A Lama non realiza o traslado ao
hospital en Pontevedra, alegando que non ten ningunha patrulla da garda civil disponvel ese
dia, impedindo a realizacin da intervencin cirrxica programada en un centro sanitario
pblico, non habilitando os funcionarios da prisin os medios para o acceso do interno ao
dereito a atencin sanitaria no mbito hospitalario, consagrado no artigo 1 da Lei 12/2013, de
9 de decembro, de garantas de prestacins sanitarias (en diante Lei GPS), con o conseguinte
dano para a sa sade. Consideramos que en este caso produciuse unha vulneracin do citado
artigo 1 da Lei GPS, as como dos artigos 15 dereito a vida e a integridade fsica e moral e 43
dereito a proteccin da sade da constitucin espaola; do artigo 208 e seguintes do
Regulamento Penitenciario que garanten o acceso as prestacins sanitarias, a todas as persoas
internas sen excepcins equivalente a dispensada ao conxunto da poboacin e do artigo 12
dereito ao mais alto nivel posbel de sade, do Pacto Internacional dos Dereitos Econmicos,
Sociais e Culturais.
Esta situacin pdese agravar se a institucin penitenciara traslada, como pretende e contra a
sa vontade, a Javier Guerrero Carvajal a prisin de Sevilla, tendo xa as citas mdicas
programadas.

Ral Lpez Izquierdo e Sheila Fernndez Mguez


(Integrantes da Comisin de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo)

III.

A SITUACIN ACTUAL ANTE A FOLGA DE FAME.

En moitos dos procedementos penitenciario non preceptiva a asistencia letrada, polo


que os internos non teen dereito a avogado da quenda de oficio, e son eles mesmos os que
realizan os seus propios recurso, como o caso do recurso de revisin de grado onde Javier
Guerrero Carvajal presenta recurso (elaborado por el mesmo) contra a resolucin que lle
denega o acceso ao terceiro grado e acorda o seu traslado a prisin de Sevilla, no mesmo,
solicita que se compute toda a sa estancia en prisin, que se tean en conta os bos informes
psicolxicos e do Xulgado de Vixilancia Penitenciara, que se valoren informes mdicos e as
citas e tratamentos programados, as como os permisos concedidos para gozar no exterior, aos
efectos de conceder o terceiro grado e non ser trasladado a Sevilla, ou subsidiariamente ser
trasladado unha vez realice o tratamento mdico, e gozados os permisos de sada que ten
concedidos antes do traslado.
Javier Guerrero continuara en folga de fame hasta que se resolva o seu recurso de
revisin de grao, como protesta ante a falta de medios que existe na tramitacin dos asuntos
das persoas presas.
Somos conscientes do colapso nos distintos rganos da administracin de xustiza, mas
esta dilacin non poder rematar con a vida de un home que est terminando de cumprir a sa
pena. Un home capaz de sacrificarse literalmente, porque as cousas muden, por que a opinin
pblica sexa coecedora da situacin na que moitas persoas viven dentro das prisins. Temos
que conseguir que a poboacin reclusa goce de todos os dereitos fundamentais ao fin e ao
cabo, contribur con a efectiva reinsercin das persoas encarceradas e o piar fundamental da
execucin das penas.
Desde que iniciamos a asistencia xurdica a Javier Guerrero Carvajal, vemos como por
parte da administracin penitenciara dificultase todo o posbel o traballo do avogado,
establecendo trabas na realizacin de peritaxes, na obtencin e admisin de probas, dilacins
e erros na informacin ao interno sobre o seu expediente penitenciario, e mesmo a
denegacin no acceso ao mesmo para o avogado.
Debera ser entendida, como unha obriga para todas aquelas persoas que
conformamos o sistema de xustiza, denunciar e corrixir as irregularidades e fallas da
administracin das penas. Somos ao fin e ao cabo garantes do efectivo cumprimento dos
dereitos humanos e da correcta aplicacin e desenvolvemento da lexislacin, e por este
motivo debemos facer fronte as vulneracins de dereitos e tremendas inxustizas que crean, as
anomalas e insuficiencias do sistema penitenciario.

En Vigo a 2 de febreiro de 2015

Ral Lpez Izquierdo e Sheila Fernndez Mguez


(Integrantes da Comisin de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo)