Está en la página 1de 46

ESCOLA VIVA

El CEIP SANT CARLES reuneix


unes condicions favorables per
encetar projectes educatius en la
linia decoalfabetitzacio. s un
canvi cap a un curriculum integrat
a traves de lexperiencia de l'hort i
altres projectes relacionats.

Tractarem d'impulsar les mesures


necessaries per tal de prosseguir
lassoliment dun curriculum integrat
des dun enfocament multidisciplinari,
constructivista, holistic i sistemic,
centrat en els processos
densenyament-aprenentatge amb
lobjecte duna millora daquest , per
extensio, una millora del rendiment
academic de lalumnat i una formaci
per a la vida.

La sostenibilitat es un estil de vida i un


objectiu que es pot assolir a traves de
leducacio,
amb
actuacions
que
inclouen experimentar amb el mon
natural, aprendre com la naturalesa
soste la vida, cultivar comunitats
saludables, amb ladquisicio dhabilitats
propies del pensament sistemic i critic,
i la capacitat de resoldre problemes de
forma
creativa,
aplicant
letica
mediambiental a les noves situacions.

rees de treball

APRENDRE A SER : EDUCAR EQUILIBRADAMENT EL CAP EL COR I


LES MANS
Millora de l'aprenentatge :Treball per projectes, tallers
Coneixement emocional.
Competncies: Aprendre a aprendre,Iniciativa i autonomia
Millora de la salut :
projecte de salut
Projecte consum de fruita

APRENDRE A VIURE :
ESCOLA DEMOCRTICA

.Un horari adequat.


. la participaci
Decisions a classe
.Projectes i plans:
Agenda Escolar
Projecte medi ambiental
Pla de convivncia.
Pla anual de centre

.Aprendre a conviure. Viure en societat


Cap a una societat sostenible: Comunitat
d'aprenentatge.
Participaci social congrs infantil municipal,
ple municipal.
Drets dels infants: participaci i propostes.
Projecte ICAPE

Ens formarem en la pedagogia sistmica


i holstica:
Escola:
Espai
l'aprenentatge i
alumnes.

orientat
cap
a
el benestar dels

Finalitat: aprendre a ser, aprendre a


viure i respectar el mn i aprendre a
conviure.
Tres sistemes: educatiu, familiar i social,
en
interacci
per
aconseguir
l'aprenentatge integral dels alumnes.

Projecte de Gesti de Qualitat.Escola


certificada per AENOR garanteix una gesti
per processos que facilita l'organitzaci, el
coneixement de l'escola i la participaci de
tota la comunitat. s un projecte del
departament d'Ordenaci, Innovaci de la
Conselleria d'educaci. Treballem en Xarxa
les
escoles
d'Eivissa
i
Formentera
certificades per Aenor. Som 4 ( 3 a Eivissa
i 1 a Formentera)

PROJECTE MEDIOAMBIENT del Gover Balear


PROJECTE MUNICIPAL AGENDA ESCOLAR 21
PROJECTE ICAPE s un projecte per educar la
iniciativa emprenedora.Promou una participaci activa
de l'alumnat..s un projecte del departament
d'Ordenaci, Innovaci de la Conselleria d'educaci
amb la conselleria d'industria.
Acords de claustre :
--Millora en la documentaci de totes les tasques.
--Obrir una carpeta a cada aula per anar deixant un
model de les tasques especfics que es treballin a cada
aula i que anir passant amb el grup-classe.

PROJECTE DE CONSUM DE FRUITA.


Amb la collaboraci de la Conselleria
d'Agricultura, t l'objectiu de millorar
el consum de fruita .
PROJECTE DE SALUT. Amb la
collaboraci de la Conselleria de
Sanitat, es tracta de crixer en
aspectes molt importants de
l'educaci en salut.(alimentaci,
consum,desenvolupament
emocional...)

Una trajectria important de formaci al centre i


participaci de gran part del Claustre a jornades, altres
cursos, participaci formaci, projecte de la Terra al
Currculum,participaci en les Jornades per la Vida i
la implicaci de tot el professorat ha afavorit que
feines molt significatives i de gran cost s'hagin pogut
dut a terme: organitzaci i neteja dels espais, compra i
adequaci de material, iniciatives i propostes de
millora.
Una reflexi sobre la Felicitat a l'escola per part de tots
els integrants de la Comunitat educativa d'on s'han
tret uns acords i propostes per dur a terme,
ha fet possible que sorgeixin uns acords i unes
propostes que fan que el nostre currculum siga una
realitat en actiu.

1. S'ha fet una reflexi de les diferents

competncies, sobretot les competncies


metadisciplinars. Ara tenim documentat
una
PROGRAMACI
DE
LES
COMPETNCIES
D'APRENDRE
A
APRENDRE i SENTIT D'INICIATIVA I
ESPERIT EMPRENEDOR amb acords,
activitats, propostes i criteris avaluaci.
S'ha
desenvolupat
l'avaluaci
per
competncies per tal de recollir criteris
com l'activitat de treball en grup,
desenvolupament emocional,...

Pel que fa a les competncies disciplinars


tenim uns
ACORDS DE MATEMTIQUES
documentat tamb com a presentaci
PowerPoint com a assessoria a un altre
centre.
Tamb tenim i s'ha documentat un
ACORDS DE LLENGES I DE LECTURA

S'han arribat a acords comuns sobre


el model de
PROGRAMACI
amb la finalitat d'incloure els
especialistes en els projectes d'aula i
en les tasques competencials.

4. Aconseguirem tenir uns


ACORDS GENERALS D'AVALUACI
i uns ACORDS GENERALS DE METODOLOGIA
on acordarem les estratgies metodolgiques
competencials que es treballarien al centre.
Acord: Es combinaran metodologies ms
globalitzadores:
tasques
competencials,
projectes, tallers, resoluci de problemes,
racons, ambients,... i altres ms especfiques
segons l'rea i els continguts.

Una d'aquestes estratgies s el treball


per projectes i tasques competencials.
L'objectiu
acordat
macroprojecte:

tenir

DE LA TERRA AL CURRCULUM
que englobaria la resta de
PROJECTES DEL CENTRE:

un

Reuni Comunitat d'Aprenentatge

. CONSTITUCI D'UNA COMUNITAT


D'APRENENTATGE AL POBLE DE SANT
CARLES.
Finalitat:
Obrir l'escola a la resta d'associacions del poble
amb l'objectiu de fer cam entre tots, millorar
l'escola i la societat en la qual vivim.
Crear comissi per fer propostes on hi hagi
representaci de tots els estaments de la
comunitat educativa i del poble: CCP, equip
directiu, orientador del centre, coordinadora
medioambient,
representant
APIMA,
representants de famlies al Consell Escolar,
representant associaci de vens, coordinadora
centre de salut, representant delegats
alumnes,....

Representants de la Comunitat de Sant Carles


ens hem reunit el dia 16 d'octubre per tal de
constituir la Comunitat d'Aprenentatge de Sant
Carles.
Els processos de collaboraci i aprenentatge
ocorren dins d'un context de comunitat.
Tots els membres s'enriqueixen amb la seva
participaci, dileg, i solidaritat. Aix podem
plantejar- nos la creaci d'un sistema educatiu
obert,flexible, per tal de cercar la unitat a partir
de la diversitat.

PLE INFANTIL MUNICIPAL 2014

DATA: 4 de desembre HORA: 9:30h LLOC: Sal


de plens de s'Ajuntament
Estvem es representants de totes ses escoles
des municipi de Santa Eullia. Tamb va venir
d'espectadors una aula de Sant Ciriac.
Hi havia es batle, sa regidora de cultura Ana
Costa, sa regidora d'educaci Edu Snchez i com
a convidada especial que venia de Palma sa
defensora del menor, Maria Garrido.

PROJECTES DE CENTRE

Lhort ecologic escolar,la compostera,la bassa, el galliner sn recursos


molt valusos. Aconseguim que lalumnat aprengui en el mn real,
conegui la naturalesa de primera ma i que se nadoni que es una part de
la xarxa de la vida.
Acceptar la naturalesa com a professora comporta aprendre a pensar
duna manera sistemica.

Tasques competencials que es treballen amb la


finalitat de fer una exposici per participar en les
festes del nostre poble.
Acords:
EI: ELS ANIMALS
1r: LES CASES
2n: LES FONTS
3r: ELS ARBRES
4t: MENJARS TPICS
5: COSTA
6: MUNTANYES

EXPOSICI FESTES

Exposici de la
feina al centre
oberta a les
famlies.

SORGITS DE LES DIFERENTS FORMACIONS I REFLEXIONS :

CANVI D'ORGANITZACI HORRIA


*Continuaci de la mitja hora de lectura
*Introducci de mitja hora d'assemblea a primria
*Hores per treballar projectes (una hora
naturals/socials o medi, una de mates i una de
catal).
*Participaci d'un torn de pati amb les mestres
d'EI.

2. CREACI D'AMBIENTS O ESPAIS EDUCATIUS


*Exteriors
+Compres de materials
+Presentaci i organitzaci de jocs exteriors
+Proposta d'activitats exteriors amb planificaci i sense.
+Proposta del' AMPA de donar suport a la millora dels
espais exteriors amb tallers i dissabtes al centre.
Propostes de jocs per cicles :
--Taules d'experimentaci: Amb la collaboraci d'un pare ens trobem
en procs de presentar una taula d'experimentaci per cicles.
--Compra i installaci de :
-Una caseta de fusta. Per possibilitar projectes d'investigaci,
jocs simblic...
-Jocs per jugar amb l'arena: pales, embuts .....pels alumnes de
primria.
-Bancs de fusta amb taules per treballar als espais externs,
decoraci i lloc agradable.
--Model de joc d'equilibri al bosc .Acord d'introducci i aprenentatge
de les normes a EF. Proposta i acord de material.

*Interiors: Decoraci i millora esttica del centre


+Millora en l'ordre i esttica d'aules d's com i
aules-classes: Establir horari per a la decoraci
d'ambients. Continuar amb la decoraci de portes.
Ordenar tots els materials tenint en compte la
millora esttica: espais ms bonics i agradables.
+Aula taller, experiments,.....
+Decoraci -comunicaci: En procs la creaci
d'un panell-decoraci a l'entrada del centre com a
presentaci de persones de la comunitat educativa
i dels projectes amb l'objectiu de millorar la
relacions a partir de millorar el coneixement.

El taller de Nadal ha suposat un altre


activitat de: treball collaboratiu, utilitzaci
de material reciclat i participaci de
famlies a l'escola.
A proposta dels mestres varem organitzar tallers amb la
presencia d'alumnat de totes les edats,tal i com tenim
per costum organitzar les setmanes culturals.Tamb
varem demanar collaboraci a les famlies.
L'objectiu era doble.D'una banda realitzem la decoraci
del centre .D'altre banda realitzem ornaments
que
desprs venem a les famlies. El dia de venda forma
part de la festa de final de trimestre el dia 22 de
desembre.
Els sous recaptats es donen al llar dels infants de Santa
Eulria, per decisi de l'AMPA.

. MILLORA EN LA DIFUSI I COMUNICACI AMB


LES FAMLIES
--Presentaci de l'escola a les famlies de 3 anys.
Dossier JUNTS.
--Impuls del bloc del centre: Organitzaci horria de
coordinaci pel seguiment del bloc (directoracoordinadora TIC).
--Presentaci vdeo realitzat amb el muntatge de les
fotos del curs13-14: presentaci als mestres i al
bloc.
--Comproms de millorar la difusi de la feina
realitzada per part dels tutors a les famlies.

5.
CONTINUAR
AMB
LA
PROFESSORAT AL CENTRE

FORMACI

DEL

*Formaci externa
--Petici de formaci al CEP seminari de pedagogia
sistmica i holistica
--Formaci per a la millora de les relacions al centre a
crrec del professor de la UAB Xavier Gimeno.
*Formaci interna
--Informaci al claustre de les caracterstiques del
projecte.
--Aspectes principals del CC desenvolupats als
cursos de formaci i treballats al PIP.
--Reflexi a la comissi de convivncia +EOEP de
"prejudicis, estereotips que dificulten les relacions a la
Comunitat Educativa. Teoria i practica de les relacions
a la comunitat.

La proposta va ser ambiciosa ,exigia la


participaci del claustre i de la comunitat
educativa.
Les propostes, activitats realitzades,
implicaci del professorat i noves iniciatives
han suposat una posada en marxa del curs
extraordinria.