Está en la página 1de 27

Pardi Idsek Otthona

3240. Pard Toldi u. 14. sz.


Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127
web: www.idosekotthonaparad.hu
e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu

Szervezeti s Mkdsi Szablyzat

2013.

Tartalom
Tartalom ..................................................................................................................................... 2
1. Az intzmny megnevezse ................................................................................................... 3
1.1. Az SzMSz hatlya ........................................................................................................................ 3

2. A kltsgvetsi szerv alapt okiratnak szm, alaptsnak idpontja ................................. 4


3. Az intzmny alaptevkenysge ............................................................................................ 4
3.1. Az intzmny feladatmutati: ...................................................................................................... 5
3.2. Az intzmny mkdst meghatroz fontosabb jogszablyok: ................................................ 5

4. A kltsgvetsi szerv gazdlkodsi jogkre........................................................................... 5


5. Az intzmny szervezeti egysgei ltszma, feladata ............................................................ 6
6. A vezetk kinevezse, megbzsi, vlasztsi rendje .............................................................. 8
7. A szervezeti egysgekben ltestend munkakrkhz tartoz feladat- s hatskrk, a
hatskrk gyakorlsnak mdja, a helyettests rendje, felelssgi szablyai ....................... 11
7.1. polsi csoport ........................................................................................................................... 11
7.2. Gazdasgi-mszaki rszleg szervezeti tagozdsa ..................................................................... 13
7.3. A munkavgzs teljestse, munkakri ktelezettsgek: ............................................................ 14
7.4. A munkaid, pihenid, szabadsg, a helyettests rendje......................................................... 15

8. A munkltati jog gyakorlsnak a rendje ........................................................................... 16


9. Az intzmny gazdlkodsa ................................................................................................. 16
Az intzmny mkdsi rendjt meghatroz dokumentumok ........................................................ 16

10. A vezeti munkt segt frumok ...................................................................................... 17


11.A vezeti ellenrzs s az intzmnyi bels ellenrzs rendje ........................................... 20
12. A kzalkalmazotti jogviszony ltestsvel, a munka vgzsvel s az illetmnnyel
kapcsolatos szablyok .............................................................................................................. 20
13. Szemlyi juttatsok: ........................................................................................................... 22
14. Krtrtsi ktelezettsg ..................................................................................................... 24
15. Anyagi-tulajdonosi felelssg ............................................................................................ 25
16. Cgszer alrs els s msodhelyi cgszer alrsi jog .............................................. 25
17. Blyegzk hasznlata, kezelse.......................................................................................... 26
18. A Szervezeti Mkdsi Szablyzat hatlyba lpse .......................................................... 27
2

1. Az intzmny megnevezse
Az intzmny elnevezse:

Pardi Idsek Otthona

Szkhelye s telephelye:

3240 Pard, Toldi. t 14.

Alapt megnevezse:

Emberi Erforrsok Minisztriuma


1055 Budapest, Akadmia t 3

Az intzmny fenntartjnak neve:

Szocilis
s
Gyermekvdelmi
Figazgatsg
1132 Budapest, Visegrdi t 49.sz.

szkhelye:
A gazdlkods jogkre:

nllan mkd kltsgvetsi szerv

Pnzgyi, gazdasgi feladatok elltst


vgz gazdasgi szervezete:

Szocilis s Gyermekvdelmi
Figazgatsg
1132 Budapest, Visegrdi t 49.sz.

Az intzmny adhatsgi azonost szma:

16748923-1-10

Statisztikai szmjele:

16748923-8730-312-10

Az intzmny trzsknyvi szma:

648136

A szmlavezet pnzintzet neve:

Magyar llamkincstr
3300 Eger Eszterhzi tr 5. sz
10035003-00312569-00000000

Bankszmla szma:
Szakfeladat rend szerint besorolt
alaptevkenysge:

Szakostott elltst biztost,


tarts bentlaksos, polst-gondozst
nyjt idsellts

Engedlyezett frhelyek szma:

150 f

Mkdsi, elltsi terlete:

Heves megye

Engedlyezett dolgozi ltszma:

82 f, ebbl szakmai:
Egyb:

43,5
38,5 f

A Szervezeti s Mkdsi Szablyzat clja: Rgztse az intzmny adatait s szervezeti


felptst, a vezetk s alkalmazottak feladatait s jogkrt, az intzmny mkdsi
szablyait.
Az intzmny trvnyes mkdst a hatlyos jogszablyokkal sszhangban lv
alapdokumentci hatrozza meg.
Az intzmny szmra, a vonatkoz jogszablyokban, fenntarti dntsekben
megfogalmazott feladat - s hatskri, szervezeti s mkdsi elrsokat, jelen SzMSz-ben
foglaltak figyelembevtelvel kell alkalmazni.
1.1. Az SzMSz hatlya
Az SzMSz hatly kiterjed:
- az intzmny vezetire,
- az intzmny dolgozira,
- az intzmny gazdlkodsi feladatait ellt gazdasgi szervezetre,
- az intzmnyben mkd testletekre, szervekre, kzssgekre,
- az intzmny szolgltatsait ignybe vevkre.

2. A kltsgvetsi szerv alapt okiratnak szm,


alaptsnak idpontja
Jogeld intzmny alaptsnak idpontja:

1988.11.01.

Alapt Okirat szma, kelte: 35645-37/2013. sz. Kelt: Budapest, 2013.jlius 16.

3. Az intzmny alaptevke nysge


Az intzmny szmra meghatrozott feladatoknak s hatskrknek az intzmny
szervezeti egysgei, dolgozi kztti megosztsrl az intzmny vezetje gondoskodik.
A feladatok s hatskrk megosztsa nem lehet ellenttes a jogszablyok s az alapt,
irnyt ltal az intzmny egyes szervezeti egysgeire, vezetire s dolgozira ktelezen
elrt feladatokkal, hatskrkkel. Az intzmny feladata:
Azokat a nyugdjkorhatrt betlttt szemlyeknek (tovbbiakban: idskorak) az polst,
gondozst vgezzk, akiknek egszsgi llapota rendszeres gygyintzeti kezelst nem
ignyel.
A 18. letvt betlttt szemly is felvehet az idsek otthonba, aki betegsge miatt
nmagrl nem kpes gondoskodni.
Pszichitriai vagy szenvedlybetegsgben szenved szemlyek gondozst az otthon nem
vllalja fel, de segtsget nyjtunk az llapotnak, betegsgnek megfelel intzmny
felkutatsban.
Az intzmnynkbe trtn felvtelt minden esetben meg kell, hogy elzze a gondozsi
szksglet mrtknek a vizsglata. A gondozsi szksglet felmrst s megllaptst
az intzmny vezetje, vagy az ltala megbzott szemly vgzi az intzmny ltal
beszerzett iratok, s helyszni vizsglat alapjn. Amennyiben a vizsglat megllaptja,
hogy a krelmez napi ngy rt meghalad gondozsi szksglettel rendelkezik, res
frhely esetn a krelmez azonnal felvtelt nyer az intzetbe.
Az otthonba az a szemly is felvtelt nyerhet, aki legalbb egy ve egy hztartsban lakik
a ngy rt meghalad gondozsi szksglettel rendelkez hzastrsval, testvrvel,
lettrsval, fogyatkos kzeli hozztartozjval, de maga nem rendelkezik ngy rt
meghalad gondozsi szksglettel, s szeretne az otthonba bekltzni. Ebben az esetben
egyedi megllapods alapjn biztostjuk az elltst. Az ellts ellenrtke az intzmny
szolgltatsi nkltsge.
Intzmnynkbe 22 frhelyen lehetsgnk van olyan szemlyek felvtelre is, akik nem
rendelkeznek napi ngy rt meghalad gondozsi szksglettel, ha az elltst ignyl
vagy a trtsi djat megfizet ms szemly, rsban vllalja, hogy a szolgltatsi
nkltsggel azonos mrtk szemlyi trtsi djat megfizeti az intzmny szmra.
Nem kell vizsglni a gondozsi szksglett azoknak a szemlyeknek, akik 2007.12.31.n, s az ta is folyamatosan akr egymst kveten tbb idsek otthonban is intzmnyi jogviszonnyal rendelkeztek s rendelkeznek, gondozsuk teljes idtartalma
alatt, a gondozsi szksgletket megllaptottnak kell tekinteni.
Az intzmny vllalkozi tevkenysget nem vgez.

3.1. Az intzmny feladatmutati:


Szakfeladat szma s megnevezse

A feladatmutat megnevezse

Szakostott elltst biztost, Gondozsi nap


tarts bentlakst nyjt pol,
gondoz intzeti ellts

Mennyisgi
egysge

Mennyisge

f/nap

nap

3.2. Az intzmny mkdst meghatroz fontosabb jogszablyok:


-

A tbbszr mdostott 1993. vi III. tv. a szocilis igazgatsrl s szocilis


elltsokrl.
A tbbszr mdostott 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a szemlyes gondoskodst
nyjt szocilis elltsok trtsi djrl.
A tbbszr mdostott 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet a szemlyes gondoskodst
nyjt szocilis intzmny s falugondnoki szolglat mkdsnek engedlyezsrl,
tovbb a szocilis vllalkozs engedlyezsrl.
A tbbszr mdostott 9/1999. (XI.21.) Sz.Cs.M. rendelet A szemlyes gondoskodst
nyjt szocilis elltsok ignybevtelrl.
A 36/2007. (XII,22.) sz. SZCSM rendelet a gondozsi szksglet, valamint az
egszsgi llapoton alapul szocilis rszorultsg vizsglatnak s igazolsnak
rszletes szablyairl.
A tbbszr mdostott 1/2000. (I.7.) Sz.Cs.M. rendelet A szemlyes gondoskodst
nyjt szocilis intzmnyek szakmai feladatairl s mkdsi feltteleirl.
2011. vi CXCV. trvny az llamhztartsrl,
2012. vi I. trvny a Munka Trvnyknyvrl,
1992. vi XXXIII. trvny a kzalkalmazottak jogllsrl,
1959. vi IV. trvny a Polgri Trvnyknyvrl,
2000. vi C. trvny a szmvitelrl,
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az llamhztartsrl szl trvny vgrehajtsrl
249/2000. (XII.24.) Korm. r. az llamhztarts szervezeti beszmolsi s
knyvvezetsi ktelezettsgnek sajtossgairl,
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a kltsgvetsi szervek bels kontrollrendszerrl
s bels ellenrzsrl
Az adott kltsgvetsi v kltsgvetsi trvnye,
A tbbszr mdostott 1997. vi CLIV.. trvny az egszsggyrl,
A tbbszr mdostott 9/2000. (VIII.4.) Sz.Cs.M. rendelet a szemlyes gondoskodst
vgz szemlyek tovbbkpzsrl s a szocilis szakvizsgrl,
A tbbszr mdostott 8/2000. (VIII.4.) Sz.Cs.M. rendelet a szemlyes gondoskodst
vgz szemlyek mkdsi nyilvntartsrl.

4. A kltsgvetsi szerv gazdlkodsi jogkre


Az intzmny nll jogi szemly.
Az intzmny tpusa: kzszolgltat kltsgvetsi szerv.
Vezetje az igazgat, akit a Szocilis s Gyermekvdelmi Figazgatsg Figazgatja
plyzat tjn vlaszt ki, s legfeljebb t v hatrozott idtartamra bzza meg a vezeti
feladatok elltsval.
Gazdlkodsi jogkre alapjn nllan mkd.
Az intzmny gazdasgi szervezett a Szocilis s Gyermekvdelmi Figazgatsg gazdasgi
szervezete ltja el.
5

Jelen SZMSZ rendelkezseit a gazdasgi szervezettel rendelkez Szocilis s


Gyermekvdelmi Figazgatsg s az intzmny az irnyt szerv ltal jvhagyott
munkamegosztsi megllapodsban rgztett munkamegoszts s felelssgvllals keretei
kztt kell alkalmazni.
A munkamegosztsi megllapods elksztse sorn figyelembe kell venni az
llamhztartsrl szl trvny vgrehajtsrl kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
10.. elrsait.

5. Az intzmny szervezeti egysgei ltszma,


feladata
Az intzmny szervezeti egysgeinek, vezeti szintjeinek meghatrozsnl elsdleges cl,
hogy az intzmny feladatait zavartalanul s zkkenmentesen lthassa el a
kvetelmnyeknek megfelelen.
A fenti krlmnyek figyelembe vtelvel intzmnynkben az albbi szervezeti egysgek
hatrozhatk meg:
Az intzmny szervezeti felptst s a fenntart ltal engedlyezett ltszm megoszlst az
1. sz. mellklet mutatja.
1.) polsi- gondozsi csoport:
Egszsggyi-polsi csoport, amely biztostja:
- az orvos, szakorvos ltal elrt gygykezelsek vgrehajtst,
- az pols-gondozst, az elltsban rszesl szemlyekre vonatkoz gondozsi s
polsi tervek elksztst, melyben egynre szabottan meghatrozzk a fejlesztsi
feladatokat s azok megvalstsnak mdszereit,
- a szksges gygyszer, gygyszati segdeszkzk beszerzst,
- a lakk rehabilitcis szksgleteinek a kielgtst.
Az elltottak hatlyos jogszablyokban meghatrozott mdon trtn teljes kr elltst.
1.1.) Gondozsi rszleg:
55 - 55 f elhelyezst szolgl A s B rszleg.
nellt, illetve rszben nellt lakk elhelyezsre szolgl gondozsi egysge az
intzmnynek, mely egysgekben a lakk kisebb segtsget ignyelnek a mindennapos fizikai
s mentlis szksgleteik kielgtsghez, segdeszkz hasznlatval jl kzlekednek, trben,
s idben tjkozottak, gyeik vitelhez megfelel beltsi kpessggel rendelkeznek.
1.2.) polsi rszleg:
Elssorban kzpslyos vagy slyos demenciban szenved lakk, illetve fokozott polsi-,
gondozsi szksglettel rendelkez lakk elhelyezsre szolgl rszleg. Azokat a lakkat
ltjuk el ezen a rszlegen, s a szolgltats valamennyi terlete tekintetben is elklntett,
akik gyeik vitelhez szksges beltsi kpessggel nem rendelkeznek, trben s idben
tjkozatlanok, fenn ll esetkben az elkborls veszlye. Ezen a rszlegen biztostjuk a
fokozott polsi s gondozsi ignnyel rendelkez lakk szemlyes szksgleteinek a
kielgtst is, biztostjuk szmukra a szksgleteiknek megfelel szemlyre szabott
gondoskodst, mentlis problmik kezelshez hatkony segtsget nyjtunk.
2) Mentlhigins csoport:
-

elgondozsi feladatokat lt el,


a lakk interperszonlis kapcsolatrendszernek a kialaktsa s fenntartsa,
kapcsolattarts a klnbz szervezetekkel,
egyhzi s trsadalmi nnepek megszervezse s lebonyoltsa az intzmnyben,
6

egyni s csoportos foglalkozsok megszervezse s lebonyoltsa,


gondozsi tervek elksztse,
fejleszt s szinten tart foglalkozsok szervezse s lebonyoltsa,
gondozottak szemlyes lettnek a kezelsben trtn kzremkds,
j lakval kapcsolatos gyintzs,
elhunyt lakk ingsgainak a jegyzknyvi felvtele, vgtisztessg megadsra
trtn felkszlse, lebonyoltsa,

3. Gazdasgi, gyviteli csoport:


Az Intzmny a gazdlkods megszervezsnek mdja, illetve a feladatelltshoz gyakorolt
funkcik szerint, nllan mkd, az elirnyzatok feletti rendelkezs jogosultsg
szempontjbl teljes jogkrrel rendelkez kltsgvetsi szerv. Feladatait a Szocilis s
Gyermekvdelmi Figazgatsg ltal megllaptott kltsgvetsbl ltja el.
3.1.) Az intzmny gazdasgi szervezett a Szocilis s Gyermekvdelmi Figazgatsg
biztostja:
a kltsgvetsi szerv kltsgvetsnek elirnyzatai tekintetben a gazdlkodssal,
knyvvezetssel s az adatszolgltatssal kapcsolatos feladatokat,
a kltsgvetsi szerv mkdtetsvel, zemeltetsvel, a kltsgvetsi szerv
vagyongazdlkodsa krben a beruhzssal, a vagyon hasznlatval,
hasznostsval, vdelmvel kapcsolatos feladatokat.
a szablyszer, trvnyes s sszer gazdlkods feltteleit,
rendszeresen tjkoztatja az Intzmny vezetjt az elirnyzatok felhasznlsrl,
nyilvntartja a ktelezettsgvllalsokat,
vezeti a szmviteli /fknyvi/ knyvelst,
meghatrozza az analitikus nyilvntartsokat s azok formjt,
3.1.1.) gazdasgi csoport, az intzet keretein bell mkd gazdasgi s szmviteli dolgozk
ltal biztostott feladatok:
kapcsolatot tart az intzet gazdasgi szervezetvel,
titkrsgi s adminisztratv tevkenysgek,
pnz- s rtkkezels,
szigor szmads nyomtatvnyok s nyilvntartsok kezelse,
gondozsi dj gyek,
hagyatki gyek,
pnzgyi s kltsginformcik ksztse,
munkaer s brgazdlkodsi feladatok,
elhelyezst krk nyilvntartsa,
munkavdelmi feladatok,
analitikus nyilvntartsok vezetse,
kzremkdnek a leltrozsi feladatok elvgzsben
3.2.) Higins csoport:
- takartsi s ferttlentsi feladatok elvgzse,
- mosodazemeltets,
- hasznlt raktr, tiszttszer raktr, kszenlti raktr kezelse,
- varroda zemeltetse,
- tiszta s szennyes ruha raktr kezelse.
3.3.) Mszaki csoport:
- zemeltetssel, mkdssel, fejlesztssel sszefgg igny felmrse,
7

- karbantartsi feladatok elvgzse,


- karbantartsi anyagok beszerzsre javaslat ttel,
- engedlyezst kveten beszerzs,
- zemfenntarts,
- kaznhzi zemeltets,
- zemzavar elhrtsa,
- tzvdelmi feladatok,
- portaszolglat biztostsa,
- kertszeti feladatok elltsa,
- gpjrm zemeltets.
3.4.) lelmezsi csoport:
- az intzmny zemeltetsvel sszefgg tkeztetsek ellltsa,
- tlaptervezs,
- nyersanyag beszerzs, raktrozs, adagols,
- konyhazem HACCP rendszernek megfelel zemeltetse,

6. A vezetk kinevezse, megbzsi, vlasztsi rendje


6.1. Igazgat
Az intzmny igazgatjt nyilvnos plyzat alapjn, a Szocilis s Gyermekvdelmi
Figazgatsg Figazgatja bzza meg a kzalkalmazottak jogllsrl szl 1992. vi
XXXIII. trvny s a kzalkalmazottak jogllsrl szl 1992. vi XXXIII. trvnynek a
szocilis, valamint a gyermekjlti s gyermekvdelmi gazatban trtn vgrehajtsrl
szl 257/2000. (XII.26.) Kormnyrendelet 1 - 3/A. . alapjn.
Feladatkre:
a) Az intzmnyi jogszablyi feltteleknek megfelel mkds kialaktsa s fenntartsa.
b) Egyszemlyi felelssggel tartozik az intzmnyi gazdlkodsrt az intzmnyben
vgzett szakmai munkrt.
c) Folyamatosan tanulmnyozza az j gondozsi mdszereket, amelyeket egyeztetett az
intzmny mkdsi mutatival. Tervezi, szervezi, irnytja az intzmny valamennyi
terlett, szakmai s gazdasgi egysgek mkdst.
d) Az igazgat elkszti a szervezeti s mkdsi szablyzatot, a hzirendet, szakmai
programot, fejlesztsi s rekonstrukcis tervet, az intzmny dolgozinak munkakri
lerst, kpzsi s tovbbkpzsi tervt.
e) Biztostja a kltsgvetsi szerv mkdshez szksges szemlyi s trgyi feltteleket.
f) Az igazgat vgzi a panaszok, bejelentsek kivizsglst, megteszi a szksges
intzkedseket, klns tekintettel az etikai szablyokra.
g) Kinevezse amely hatrozott idre szl - az intzmny fenntartjnak hatskrbe
tartozik.
h) Elltja az intzmny kpviselett harmadik szemlyekkel (jogi s termszetes
szemlyekkel egyarnt) szemben: E jogkrt az gyek meghatrozott csoportjra
nzve az intzmnyvezet beoszts munkatrsaira truhzhatja.
i) Elltja a kltsgvetsi szerv mkdst rint jogszablyokban, fenntarti
utastsokban s dntsekben a vezet rszre elrt feladatokat.
j) Munkltati s fegyelmi jogkrt gyakorol az intzmnnyel kzalkalmazotti
jogviszonyban ll dolgozk felett.
k) Ktelessge az egszsget nem veszlyeztet munkakrlmnyek fenntartsa s
kialaktsa.
l) Az intzmny mkdsre vonatkoz szablyzatok elksztse s elkszttetse.
8

m) Felels a folyamatba ptett, elzetes s utlagos vezeti rendszer mkdtetsrt.


n) Felels a bels kontroll rendszer mkdsrt.
o) Folyamatosan rtkeli a vezets, a szervezeti egysgek, az intzmny tevkenysgt,
munkjt.
p) Felels az intzmny kltsgvetsi elirnyzatainak a betartsrt, az intzmnyi
kezdemnyezs elirnyzat mdostsokrt.
q) Elltja a ktelezettsgvllalssal, utalvnyozssal kapcsolatos feladatokat,
meghatrozza a szakmai teljests igazolsra jogosult szemlyek krt.
r) Az igazgat felett fegyelmi jogkrt a Megyei Intzmnyfentart Kzpont Vezetje
gyakorolja.
s) Az igazgat tarts tvollte esetn az intzetvezet fnvr ltja el az ltalnos
helyettestst.
t) A szakmai s gazdasgi ellts, valamint az intzet feladatait ellt szervezeti
egysgek, csoportok kztti adatszolgltatsi ktelezettsgek megszervezse, rvnyre
juttatsa.
u) Kapcsolatot tart a trskltsgvetsi szervekkel, helyi, terleti s orszgos szakmai
szervezetekkel, kltsgvetsi szervekkel.
v) Kapcsolatot tart nemzetkzi kltsgvetsi szervekkel, szervezetekkel.
w) Tmogatja a kltsgvetsi szerv munkjt segt testletek, szervezetek, kzssgek
tevkenysgt.
x) Folyamatosan rtkeli a vezets, a szervezeti egysgek, a kltsgvetsi szerv
tevkenysgt, munkjt.
6.2. Idsek Otthona intzetvezet fnvre
Az intzmny fnvrt nyilvnos plyzat alapjn, az intzmny igazgatja bzza meg a
kzalkalmazottak jogllsrl szl 1992. vi XXXIII. trvny s a kzalkalmazottak
jogllsrl szl 1992. vi XXXIII. trvnynek a szocilis, valamint a gyermekjlti s
gyermekvdelmi gazatban trtn vgrehajtsrl szl 257/2000. (XII.26.)
Kormnyrendelet 1 - 3/A. . alapjn.
Feladatkre:
a) Irnytja a beutalt gondozottak egszsggyi, mentlis, fizikai gondozst, elltst.
b) Biztostja az elltottak s a krnyezetk megfelel higins llapott.
c) Gondoskodik a hatskrben utalt terleten az elvgzend feladatok elosztsrl.
Intzkedik az szlelt hinyossgok megszntetsrl, gondoskodik a dolgozk munka- s
vdruha elltsrl, textlival, gygyszer, gygyszati segdeszkz s egyb anyagok
(tisztlkod s tiszttszerek, stb.) elltsrl, a gondozottak szemlyi szksgleteinek
kielgtsrl s az elhunytakkal kapcsolatos teendkrl.
d) Felels az etikai helyzetrt, a dolgozk magatartsi szablyainak betartsrt, a
munkafegyelmi helyzetrt.
e) A hzirendben, az intzmnyi szablyzatokban, az igazgati utastsban foglaltak
munkaterletre vonatkoz kvetelmnyek megtartsrt. A hozz beosztottak idszakos
orvosi vizsglatnak megltrt.
f) Felgyeli az orvos utastsnak megfelelen a gondozottak gygyszerelst, vezeti a
gygyszerforgalmi, a betegforgalmi, a szabadsgolsi nyilvntartsokat.
g) A hatskrbe utalt dolgozk munka-, baleset-, s tzvdelmi s szakmai oktatst. A
mentlhigins dolgoz bevonsval elgondozst vgez az elhelyezsre vrk krben.
h) Elkszti a hatskrbe utalt dolgozk havi munkaid beosztst, a munkakri lersokat,
ves gondozsi s foglalkoztatsi terveket, melyeket az igazgatval jvhagyat.

i) Feladatt kpezi tovbb a mszakvezet nvr kzvetlen irnytsa mellett az elltottakat


rint j elltsi formk meghonostsa, a klnbz polsi mdszerek bevezetse.
j) Aktvan rszt vesz az intzmny mkdst elsegt plyzatok megrsban, az elnyert
plyzatok megvalstsban. Negyedvenknt s venknt szmszer s szveges
statisztikai jelentst kszt a beutalt szemlyekrl s az polsi csoport szakmai
munkjrl.
k) Ellenrzi a mszakok tevkenysgt, a kiadott utastsok, megtartst a kzegszsggyi
szablyok betartst. Ellenrzseirl feljegyzst kszt, javaslatot tesz a dolgozk
munkakrlmnyeinek javtsra, az elltottak gondozst elsegt trgyi s szemlyi
felttelek javtsra.
l) Az igazgat tarts tvollte esetn elltja az igazgat ltalnos helyettestsvel
kapcsolatban felmerl feladatokat. Ktelezettsg vllalsra csak az intzmny
gazdasgvezetjnek ellenjegyzse mellett jogosult.
6.3. Gazdasgi koordintor /gazdasgi csoportvezet/:
a) Az intzmny Igazgatjnak kzvetlen irnytsa alatt vgzi munkjt.
b) Folyamatosan kapcsolatot tart az intzet gazdasgi szervezetvel.
c) A gazdasgi szervezet tmutatsa alapjn a munkamegosztsi megllapodsban
foglaltaknak megfelelen -, a gazdasgi esemnyekhez kapcsoldan elvgzi a szksges
feladatokat.
d) Napi kapcsolatot tart az intzet gazdasgi szervezetnl, az intzmny szmra kijellt
intzmnyi referenssel.
e) Irnytja, koordinlja a gazdlkodssal sszefgg s az intzet szkhelyn megvalsul
esemnyeket, tevkenysgeket.
f) Elkszti az intzet beszerzseit megalapoz javaslatokat.
g) Nyilvntartja az intzet szerzdses partnereit.
6.4. Higins csoportvezet, Gazdasgi nvr:
a) Az intzmny Igazgatjnak kzvetlen irnytsa alatt vgzi munkjt.
b) Elkszti a hatskrbe utalt dolgozk havi munkaid beosztst, a munkakri lersokat.
c) Elkszti az intzmny mkdshez szksges eszkzk, tiszttszerek, stb.
megrendelst, jvhagysra, ktelezettsgvllalsra tovbbtja az Igazgat fel.
d) Elltja az intzmny munkacsoportjait a mkdshez szksges eszkzkkel.
e) Kezeli az intzmny j s hasznlt eszkz trolsra szolgl raktrait.
f) Elltja az intzmny valamennyi dolgozjt vdeszkzzel.
g) Anyaggazdlkods tern az intzeti csoportok anyagelltsi (ignylsi) rendjnek a
kialaktsa, az anyagellts folyamatos megszervezse s biztostsa.
6.5. Mszaki vezet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Az intzmny Igazgatjnak kzvetlen irnytsa alatt vgzi munkjt.


Elkszti a hatskrbe utalt dolgozk havi munkaid beosztst, a munkakri lersokat.
Felgyeli az intzmny gpszeti mkdst, mkdtetst.
Felgyeli s irnytja az intzmnyben foly karbantartsi munkkat.
Javaslatot kszt az intzmnyben szksgess vl karbantartsi s feljtsi munkkra.
Kzvetlen kapcsolatot tart az intzmny tz- s munkavdelmi megbzottjval.
Felgyeli s irnytja az intzmny parkjban foly feladatvgzst.

6.6. lelmezsvezet:
10

Az intzmny Igazgatjnak kzvetlen irnytsa alatt vgzi munkjt.


Elkszti a hatskrbe utalt dolgozk havi munkaid beosztst, a munkakri lersokat.
Felgyeli s irnytja az intzet lelmezsi tevkenysgt.
Kezeli az lelmezssel kapcsolatos raktrakat, gondoskodik a fzshez szksges
nyersanyagok kiadsrl, ellenrzi azok felhasznlst.
e) Az intzmny lelmezsi zemnek mkdshez szksges megrendelseket elvgzi,
gondoskodik a nyersanyagok beszerzsrl az telhulladk szablyszer kezelsrl s
megsemmistsrl.
a)
b)
c)
d)

7. A szervezeti egysgekben ltestend


munkakrkhz tartoz feladat - s hatskrk, a
hatskrk gyakorlsnak mdja, a helyettests
rendje, felelssgi szablyai
Az intzmnyben foglalkoztatott dolgozk feladatait a munkakri lersok tartalmazzk. A
munkakri lersok az SZMSZ mellklett kpezik.
A munkakri lersok tartalmazzk a foglalkoztatott dolgozk jogllst, a szervezetben
elfoglalt munkakrnek megfelel feladatait, jogait s ktelezettsgeit nvre szlan.
A munkakri lersokat a szervezeti egysg mdosulsa, szemlyi vltozs, valamint feladat
vltozsa esetn azok bekvetkezstl szmtott 15 napon bell mdostani kell.
A munkakri lersok elksztsrt s aktualizlsrt felels:
az igazgat a helyettes s a szervezeti egysgek vezetje esetben,
a szervezeti egysgek vezeti a beosztott dolgozk esetben,
az nllan mkd s gazdlkod intzmny gazdasgvezetje a pnzgyi
gazdasgi tevkenysget ellt szemlyek esetben.
ltalnos hatskr s felelssg:
-

A munkaszerzdsben, vagy munkakri lersban meghatrozott feladatok


vgrehajtsa, illetve rendszeres, vagy esetenknt meghatrozott feladatok elvgzse a
Munka Trvnyknyve, illetve a kzalkalmazottak jogllsrl szl trvny
rendelkezseinek megfelelen.
A szakmai ismeretek rendszeres bvtse, az rvnyben lv igazgati s vezeti
utastsok ismerete s folyamatos betartsa, alkalmazsa.
Kapcsolattarts kls szemlyekkel.
Esetenknt ms beosztott dolgozk helyettestse a kzvetlen vezet utastsa alapjn.
A tzvdelmi, a baleset s munkavdelmi elrsok betartsa, az oktatsokon val
rszvtel.
Az intzmny minden dolgozjt megilletik a Mt., a Kjt., s a munkaszerzdsben
biztostott jogok.
Az intzmny bels letben keletkezett informcik megtartsrt, megrzsrt a
vonatkoz rendelkezsek betartsrt az intzmny valamennyi munkatrsa felels.
Az alkalmazhat felelssgre vons szablyait, formit (fegyelmi, krtrtsi,
bntetjogi) s nagysgt a Kjt., a Mt., a Btk. vonatkoz fejezetei s az intzmny
bels szablyzatainak vonatkoz rendelkezsei hatrozzk meg.

7.1. polsi csoport


a.) Orvos szakorvos (vllalkoz) feladata:
-

pol szemlyzet szakmai irnytsa az intzetvezet fnvr bevonsval


11

Intzeti lakk egszsgi llapotnak felmrse, rendszeres ellenrzse, mely kiterjed a


heveny s idlt betegsgben szenvedk, orvosi s egszsggyi rehabilitcira s az
egszsggyi gondozsra.
Biztostja az elrt egszsggyi dokumentci szakszer vezetst, a tapasztalt
hinyossgokat jelzi az intzet igazgatjnak.
Segtsget nyjt az polk-gondozk szakmai kpzsben.
Beutal szakorvosi elltsra, vizsglatra, fekvbeteg intzetbe.
Meghatrozza a dits lelmezsre szorulk krt.
Az orvos a szakterlett rint krdsekben nllan dnt, utastja ezek vgrehajtsra
az intzetvezet fnvrt.

b.) Mszakvezet pol feladatai:


-

A mszakvezet pol kijellse a havi mszakbeoszts szerves rszt kpezi.


Munkjt az intzetvezet fnvr irnytsval vgzi.
Az intzetvezet fnvr tvolltben helyettesti t.
Vezeti az irnytsa al tartoz osztly egszsggyi-, polsi s mentlis llapotra
vonatkoz nyilvntartsokat.
Megrendeli az osztly elltottai szmra felrt gygyszereket, egyni
gygyszernyilvntart lapon vezeti az ignybe vett gygyszermennyisg fogyst, az
jonnan beszerzett gygyszermennyisget.
Figyelemmel ksri a gygyszati segdeszkzk hasznlatt, szksg esetn orvosi
javaslatra- intzkedik annak beszerzsrl.
sszelltja a dolgozk havi mszakbeosztst, ves szabadsgos temtervt s
jvhagyatja az intzetvezet fnvrrel.
Tevkenyen rszt vesz az poli munkartekezletek megszervezsben, a dolgozi
tovbbkpzseken.
Gondoskodik a napi teladagok megrendelsrl, a le- s ptrendelsekrl.
Irnytja az tkeztetsek lebonyoltst.
Betartja s betartatja az orvos ltal elrt kezelseket, terpikat.
Vezeti rtekezleteken rendszeresen rszt vesz, aktv rszvtelvel segti az igazgat
munkjt.
Folyamatos munkakapcsolatot tart a mentlhigins csoporttal.

c.) Beosztott egszsggyi, szocilis pol feladatai:


-

Munkjt az intzetvezet fnvr irnytsa al tartoz osztlyvezet nvr


irnytsval vgzi, gondozsi feladataiban egyttmkdik az intzmny ms
dolgozjval.
Intzeti lakk egszsgi s mentlis llapotnak a figyelemmel ksrse.
Gygyszerek beadsa, gygyszerfogyaszts, egszsggyi dokumentci vezetse.
Intzet higinijnak felgyelete.
A vezet pol ltal rbzott egyb feladatok, az pol rszletes feladatait a munkakri
lers tartalmazza.
Az pol rendszeresen beszmol tevkenysgrl a vezet polnak, szrevteleit, a
napi mszaki esemnyeit az egyni dokumentcikban s az tad fzet-ben
rszletesen jegyzi.

d.) Mentlhigins csoport:


-

Munkjt az igazgat kzvetlen irnytsval vgzi.


12

Feladata az ves foglalkoztatsi terv s a szemlyre szl gondozsi tervek elksztse


s vgrehajtsa, a foglalkoztats felgyeletnek elltsa s biztostsa.
Kapcsolattarts a trsadalmi, egyhzi s tmegszervezetekkel, az elltottak
csaldjval.
Feladata az otthonban lk kztti trsas kapcsolatok segtse.
Kulturlis, valamint a hagyomnyokon alapul rendezvnyek szervezse s
lebonyoltsa, elgondozsi feladatok elltsa.
A kijellt elltottak szemlyes lettjnek a kezelse, a szksges vsrlsok
lebonyoltsa, hagyatki gyintzshez kapcsold feladatok elltsa.
Szksg esetn a vgtisztessg megadsval kapcsolatos gyintzs, szervezsi
feladatok elltsa.
A fekvbeteg gygyintzetben lv lakk ltogatsa.
jonnan rkez lakk szmra az intzmnyi jogviszony ltestshez szksges
adminisztrcis s tjkoztatsi ktelezettsg elltsa, a lakcm vltozsnak a
bejelentse, a szksges szemlyes adatok felvtele, a lakk szemlyes tulajdont
kpz eszkzk leltrozsa.
Gondoskodik a lakk egszsgi llapotnak megfelel rehabilitcis s
mozgsterpis tevkenysgek kialaktsrl.

7.2. Gazdasgi-mszaki rszleg szervezeti tagozdsa


a./ Gazdlkodsi elad/k/:
-

Munkjt az intzmny igazgatjnak irnytsval vgzi.


Vezeti az analitikus nyilvntartst, s adatokat szolgltat belle a gazdasgi szervezet
szmra.
Az elfogadott leltrozsi temterv alapjn rszt vesz a leltrozs elksztsben s a
lebonyoltsban.
Vezeti a normatv tmogats ignybevtelhez s elszmolshoz kapcsold
dokumentcit, adatot szolgltat az nllan gazdlkod intzmny szmra.
Vgzi a Kzpontostott Illetmny szmfejtsi Rendszer (KIR program) mkdsvel
kapcsolatos informcigyjtst, elvgzi az adatok rgztst s tovbbtst a Magyar
llamkincstr Terleti Igazgatsga fel.
Adatokat szolgltat a kltsgvets tervezshez, a beszmol elksztshez.
Rszletes feladatait, egyb munkakri ktelezettsgeit a munkakri lersa
tartalmazza.

b./ Pnzgyi gyintz/k/:


-

Az intzmny hzipnztr kezelsi szablyzatban foglaltaknak megfelelen elltja a


hzipnztr kezelsvel kapcsolatos feladatokat, gy klnsen a pnztrban tartott
kszpnz, rtkpapr kezelst s megrzst.
Vezeti a pnztrral kapcsolatos nyilvntartsokat s elszmolsokat.
Felmri s jelzi az igazgat fel a kszpnzszksgletet.
Gondoskodik a bevtelek bankszmlra trtn befizetsrl.
Rszt vesz a kszpnz bankszmlrl trtn felvtelben.
Elvgzi az intzmny sajt bevteleivel kapcsolatos szmfejtst, a bevtelek
beszedst, s az ezekkel kapcsolatos nyilvntartsok napraksz vezetst.
Vezeti a szigor szmads nyomtatvnyok nyilvntartst.
Elltja a gpjrm zemeltetssel kapcsolatos nyilvntartsok vezetst, s az
elszmolssal egybefgg feladatokat.
13

Rszletes feladatait, egyb munkakri ktelezettsgeit a munkakri lersa


tartalmazza.

c./ lelmezsi csoport:


Munkjukat kzvetlenl az lelmezsvezet irnytsval vgzik. A konyhatechnolgia
HACCP szerinti mkdsnek betartsrt a vezet szakcs tartozik felelssggel a
mindennapos munka sorn. A vezet szakcs gyel a konyhazem elrsainak, az elksztett
tel minsgi s mennyisgi kvetelmnyeinek a betartsrt. Irnytja a konyhazem
beosztott dolgozinak /beosztott szakcsok, konyhalnyok/ munkjt, felgyeli a technolgiai
kvetelmnyek maradktalan betartst.
A rszletes feladatokat a munkakri lers hatrozza meg.
d.) Mszaki csoport: Vezetje a mszaki vezet.
Kzvetlen felettese a az intzet igazgatja.
Beosztottai:
Gpkocsivezet
Ft - karbantart
Kertsz
A csoport feladata:
- az intzet mszaki elltsnak mszaki berendezsek, eszkzk folyamatos,
biztonsgos zemeltetse, karbantartsa, javtsa
- a szlltsi feladatok elltsa,
- energia ellts (fts) biztostsa,
- zemviteli szolgltatsok folyamatos biztostsa,
- anyagmozgatsi feladatok elltsa,
- kertszeti feladatok megvalstsa.
7.3. A munkavgzs teljestse, munkakri ktelezettsgek:
A munkavgzs teljestse az intzmny vezetje ltal kijellt munkahelyen, az ott rvnyben
lv szablyok s a munkaszerzdsben vagy a kinevezsi okmnyban lertak szerint trtnik.
A dolgoz kteles a munkakrbe tartoz munkt kpessgei kifejtsvel, az elvrhat
szakrtelemmel s pontossggal vgezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen tlmenen nem
kzlhet illetktelen szemllyel olyan adatot, amely a munkakre betltsvel sszefggsben
jutott tudomsra, s amelynek kzlse a munkltatra, vagy ms szemlyre htrnyos
kvetkezmnyekkel jrhat. A dolgoz munkjt az arra vonatkoz szablyoknak s
elrsoknak, a munkahelyi vezetje utastsainak, valamint a szakmai elvrsoknak
megfelelen kteles vgezni.
Amennyiben adott esetben, jogszablyban elrt adatszolgltatsi ktelezettsg nem ll fenn,
nem adhat felvilgosts azokban a krdsekben, amelyek hivatali titoknak minslnek, s
amelyek nyilvnossgra kerlse az intzmny rdekeit srten.
Az intzmnynl hivatali titoknak minslnek a kvetkezk:
az alkalmazottak szemlyes adatvdelmvel, brezsvel kapcsolatos adatok,
a tanulk, (elltottak, gondozottak) szemlyisgi jogaihoz fzd adatok,
az alkalmazottak (elltottak, gondozottak) egszsgi llapotra vonatkoz
adatok,
A hivatali titok megsrtse fegyelmi vtsgnek minsl. Az intzmny valamennyi dolgozja
kteles a tudomsra jutott hivatali titkot mindaddig megrizni, amg annak kzlsre az
illetkes felettestl engedlyt nem kap.
14

A munkavllal a munkltat utastsainak, a kzalkalmazotti jogviszonyra vonatkoz


szablyoknak, a szakmai szablyoknak s szoksoknak megfelelen az intzmnyi
rdek figyelembevtelvel ltja el munkjt.
A dolgoz kteles a munkakrbe tartoz munkt kpessgei teljes kifejtsvel, az
elvrhat szakrtelemmel s gondoskodssal vgezni. Nem kzlhet illetktelen
szemllyel olyan adatokat, amely munkakre betltsvel sszefggsben jutott
tudomsra, s amelynek kzlse a munkltatra vagy ms szemlyre htrnyos
kvetkezmnyekkel jrhat.
Munkjt az arra vonatkoz szablyoknak, elrsoknak, felettese utastsainak,
valamint a szakmai szablyainak megfelelen kteles vgezni.
A munkltat tartsan magas sznvonal munkavgzs vagy kiemelked
munkateljestmny esetn: munkatrsi, fmunkatrsi, tancsosi s ftancsosi cmet
adomnyozhat a Kjt. rendelkezsei szerint.

7.4. A munkaid, pihenid, szabadsg, a helyettests rendje


1. A munkarendet a kollektv szerzds, ennek hinyban a munkltat llaptja meg. A
hivatalos munkarend, amely a munkaidt s a pihenidt (ebdidt) tartalmazza az albbiak
szerint alakul.
a.) Igazgat:

htftl-cstrtkig
7,30-16,00 rig
pnteken
7,30-13,30
pihennap
szombat-vasrnap
b.) Fnvr
htftl-pntekig
7,00-15,00-ig
az Igazgat tarts tvollte esetn az igazgatra vonatkoz munkarend
pihennap
szombat-vasrnap
c.) polk :
htftl-pntekig
6,00-14,00-ig
6,00-18,00-ig
18,00-06,00-ig
szombat-vasrnap ill.
6,00-18,00-ig
nnepnapokon
18,00-06,00-ig
pihennap
vltoz
d.) Mentlhigins csoport munkanapokon
7,00-15,00-ig
pihennap
szombat-vasrnap
e.) gyvitel-pnzgy
munkanapokon
7,30-16,00-ig
pnteken
7,30-13,30
pihennap
szombat-vasrnap
f.) lelmezsvezet
munkanapokon
6,00-14,00-ig
pihennap
szombat-vasrnap
vezet szakcs
6,00-14,00-ig
pihennap
vltoz
konyhai dolgozk
mszakbeoszts szerint
6,00-18,00 illetve
6,00-14,00-ig
pihennap
vltoz
g.) Gazdasgi nvr
7,00-15,00-ig
pihennap
szombat-vasrnap
mos-vasalnk
6,00-14,00-ig
pihennap
szombat-vasrnap
takartk
6,00-14,00-ig
6,00-18,00-ig
pihennap
vltoz
15

h.) Mszaki vezet, gk.vezet: htftl-cstrtkig


pnteken
pihennap
ft- karbantart, kertsz:
mszakbeoszts szerint

7,30-16,00 rig
7,30-13,30
szombat-vasrnap

6,00-18,00-ig
18,00-6,00-ig
6,00-14,00-ig
pihennap
vltoz
A tlmunkt elssorban pnzben kell kifizetni, ettl eltr esetet az igazgat jogosult
engedlyezni.
2. Az ves rendes s rendkvli szabadsg kivtelhez elzetesen egyeztetett tervet kell
kszteni. A rendkvli s fizets nlkli szabadsg engedlyezsre az igazgat jogosult,
egyb esetekben a kzvetlen munkahelyi vezet. Szabadsgos tervek leadsnak hatrideje
trgyv februr 15. Ignybevtele a rendkvli eseteket kivve- trgyv december 15.
Az ves rendes szabadsg mrtke a Kjt-ben szablyozott mdon illeti meg a munkavllalt.
Az ves szabadsgot gy kell biztostani, hogy tartama legalbb sszefgg tizenngy napot
elrje, egybefggen kerljn kiadsra.
3. Az intzmnyben foly munkt az alkalmazottak idleges vagy tarts tvollte nem
akadlyozhatja. Az alkalmazottak tvollte esetre a helyettests rendszernek kidolgozsa
az intzmny igazgatjnak, illetve felhatalmazsa alapjn az adott szervezeti egysg
vezetjnek feladata.
A helyettestssel kapcsolatos, egyes alkalmazottakat rint konkrt feladatokat a munkakri
lersokban rgztjk.
4. Munkakrk tadsa
A kltsgvetsi szerv vezet lls alkalmazottai, valamint a kltsgvetsi szerv vezetje
ltal kijellt alkalmazottak munkakrnek tadsrl, illetve tvtelrl szemlyi vltozs
esetn jegyzknyvet kell felvenni.
Az tadsrl s tvtelrl kszlt jegyzknyvben fel kell tntetni:
az tads-tvtel idpontjt,
a munkakrrel kapcsolatos tjkoztatst, fontosabb adatokat,
a folyamatban lv konkrt gyeket,
az tadsra kerl eszkzket,
az tad s tvev szrevteleit,
a jelenlvk alrst.
Az tads-tvteli eljrst a munkakrvltozst kveten legksbb 15 napon bell be kell
fejezni. A munkakr tads-tvtelvel kapcsolatos eljrs lefolytatsrl a munkakr szerinti
felettes vezet gondoskodik.

8. A munkltati jog gyakorlsnak a rendje


Az intzmny Igazgatja felett a munkltati jogot a Szocilis s Gyermekvdelmi
Figazgatsg Figazgatja gyakorolja.
Az intzmny dolgozi felett a munkltati jogot az intzmny igazgatja gyakorolja.

9. Az intzmny gazdlkodsa
Az intzmny mkdsi rendjt meghatroz dokumentumok
Az intzmny trvnyes mkdst a hatlyos jogszablyokkal sszhangban lv
alapdokumentumok hatrozzk meg.
Alapt okirat:
16

Az alapt okirat tartalmazza az intzmny mkdsre vonatkoz legfontosabb adatokat,


melyet az Emberi Erforrsok Minisztriuma, mint alapt s felgyeleti szerv ksztett el.
Egyb dokumentumok:
Az intzmny mkdst meghatroz dokumentum a Szervezeti s Mkdsi Szablyzat
valamint azok mellklett kpez, a szakmai s gazdasgi munka vitelt segt klnfle
szablyzatok, munkakri lersok.
Az SZMSZ-hez az albbi bels szablyzatok kapcsoldnak:
Szmviteli politika
Szmlarend
Eszkzk s forrsok rtkelsi szablyzata
Bizonylati rend s bizonylati album
Pnzkezelsi szablyzat
Leltrksztsi s leltrozsi szablyzat
Felesleges vagyontrgyak hasznostsnak s selejtezsnek szablyzata
Munkavdelmi szablyzat
Tzvdelmi szablyzat
Bels ellenrzsi kziknyv
Bels kontroll rendszer
lelmezsi szablyzat
Iratkezelsi szablyzat
Gpjrm zemeltetsi szablyzat
Telefonhasznlati szablyzat

10. A vezeti munkt segt frumok


1. Igazgati tancs:
Az igazgati tancs az intzet igazgatjnak tancsad szerveknt mkdik.
a) A tancs tagjai:
- gazdasgi koordintor /
- intzetvezet fnvr,
- rszleg- s csoportvezetk,
- Kzalkalmazotti Tancs elnke.
b) A tancs megtrgyalja:
- az intzet egszt rint szervezeti s mkdsi krdseket,
- az ves munkatervet, rtkeli annak teljestst,
- a kltsgvetsi gazdlkodssal kapcsolatos jelentsebb krdseket,
- az ves kpzsi, tovbbkpzsi tervet,
- az etikai helyzetet,
- az intzet valamennyi dolgozjt rint let- s munkakrlmnyeket
- befolysol krdseket,
- mindazon krdseket, amelyeket az igazgat vagy a tancs brmely tagja
a tancs el terjeszt.
Az Igazgat szksg szerint, de havonta legalbb egy alkalommal vezeti rtekezletet tart,
melyen az Igazgati Tancs tagjai vesznek rszt.
A vezeti rtekezlet feladata:
- tjkozds a bels szervezeti egysgek, szakmai kzssgek munkjrl,
- az intzmny, valamint a bels szervezeti egysgek, szakmai kzssgek aktulis s
konkrt tennivalinak ttekintse.
17

2. Kzalkalmazotti Tancs
A Kzalkalmazotti Tancs az intzmnnyel kzalkalmazotti jogviszonyban ll
alkalmazottakat kpviseli, a dolgozk kpviseleti jogt testesti meg. Az intzet szervezetimkdsi rendszerben nll tnyez. Mkdshez az 1992. vi XXXIII.tv. adja meg a jogi
garancit. A Kzalkalmazotti Tancs mkdsnek rszletes szablyait gyrendje llaptja
meg. A Kzalkalmazotti Tancs mkdshez elengedhetetlenl szksges kiadsokat,
technikai kltsgeket az intzmny biztostja, melyrl az intzmny igazgatja s a Tancs
elnke kzsen llapodnak meg.
A Kzalkalmazotti Tancsot a Kjt. 16..-ban meghatrozott:
a) egyttdntsi jog illeti meg a:
-pnzeszkzk felhasznlsa, illetve
-az ingatlanok hasznostsa tekintetben
b) vlemnyezsi jog illeti meg a munkltat dntse eltt:
-a munkltat gazdlkodsbl szrmaz bevtel felhasznlsnak tervezetrl,
-a munkltat bels szablyzatnak tervezetrl,
-a kzalkalmazottak nagyobb csoportjt rint munkltati intzkedsek
tervezetrl,
-a korengedmnyes nyugdjazsra s az egszsgkrosodott, megvltozott
munkakpessg
kzalkalmazottak
rehabilitcijra
vonatkoz
elkpzelsekrl,
-a kzalkalmazottak kpzsvel sszefgg tervekrl,
-A munkltat munkarendjnek kialaktsrl s az ves szabadsgolsi
tervrl.
-a munkltatnak minden, a kzalkalmazottak rdekeit rint bels
szablyzatt vlemnyeztetni kell a Kzalkalmazotti Tanccsal.
c) flvente tjkoztatsi jog illeti meg a rszmunkaids s a hatrozott idre szl
foglalkoztats helyzetnek alakulsrl.
A Kzalkalmazotti Tancs munkltatval egyttesen alkotja meg, illetve szksg esetn
mdostja a Kzalkalmazotti Szablyzatot.
3. sszdolgozi munkartekezlet
a.) Az intzet mkdsben a demokrcia rvnyesls rdekben az igazgat szksg
szerint, de legalbb vente egyszer sszdolgozi munkartekezletet tart.
b.) Az rtekezlet az igazgat beszmolja alapjn megtrgyalja:
- az intzet eltelt idszak alatt vgzett munkjt, a szakmai program rvnyeslst,
- a munkltati s munkavllali jogok s ktelezettsgek rvnyeslst, a fegyelmi
helyzetet,
- az intzet munkatervt, annak teljeslst,
- a kvetkez idszak feladatait,
- az etikai helyzetet.
c.) Az rtekezletet az igazgat hvja ssze s vezeti. Az rtekezletre meg kell hvni az
intzmny valamennyi f s rszmunkaids dolgozjt, a fenntart kpviselit.
d.) Az igazgat az rtekezleten feltett krdsekre elssorban szban vlaszol, azokra a
krdsekre, amelyekre az rtekezleten nem adott vlaszt, 8 napon bell rsban vlaszol.
4. Csoportrtekezlet
Az intzet szervezeti tagozdsnak megfelel szakmai, gazdasgi egysgek, csoportok
nll rtekezlete.
18

a.) A csoportrtekezlet megtrgyalja:


- a csoport eltelt idszakban vgzett munkjt,
- az szlelt hinyossgokat, azok megszntetsnek mdjt,
- a csoport munkafegyelmt,
- a csoport eltt ll feladatokat, a dolgozk javaslatait.
b.) Az rtekezletet a csoportvezet vezeti. Csoportrtekezletet szksg szerint, de legalbb
flvenknt ssze kell hvni. Az rtekezletre meg kell hvni a csoport valamennyi dolgozjt,
valamint az intzet igazgatjt.
c.) Az rtekezletrl emlkeztet feljegyzst kell rni, melyet a csoportvezet s egy csoporttag
r al, s hrom munkanapon bell meg kell kldeni az intzet igazgatjnak, egy pldnyt
irattrba kell helyezni.
4. Lakgyls.
-

Lakgylst az intzmnyi jogviszonyban ll szemlyek s hozztartozik, trvnyes


kpviselik rszre hvja ssze az intzmny vezetje, vagy az intzetvezet fnvr.
A lakgyls idpontjrl az intzmny falijsgjn elhelyezett Tjkoztats!
informlja a lakkzssget s az rintetteket. A lakgyls idpontjrl szl
tjkoztat 7 nappal korbban kifggesztsre kerl a falijsgon.
A lakgylsre minden esetben meg kell hvni a fenntart nkormnyzat kpviseljt
s az elltottjogi kpviselt.
vente egy alkalommal, lakgylsen, az intzmny vezetje tjkoztatatja a lakkat
az intzmny gazdlkodsrl, mely tartalmazza a mkdsi kltsgek sszestst, az
intzmnyi trtsi dj havi sszegt, az egy elltottra jut nkltsg sszegt.
Az elltottak fizikai s pszichs llapotra tekintettel a lakgyls polsi
egysgenknt is sszehvhat.
A lakgyls tartalma az intzetben l gondozottakat rint megfelel tmakrk,
esemnyek, az intzmny ltal nyjtott szolgltatsok minsgnek a megbeszlse az
ves szakmai munkaterv alapjn.
A lakgylsen megtrgyalsra kerl napirendi pontokat az rdekkpviseleti frum
javaslata, az intzmny szakmai programja s munkaterve alapjn, az igazgat
hatrozza meg.
Lakgylsek alkalmval az igazgat tjkoztatja a lakgyls rsztvevit az
intzmny mkdst befolysol jogszablyi krnyezet vltozsairl.
Lakgyls sszehvsa a hzirendben rgztett mdon trtnik, gyakorisga szksg
szerint, de legalbb vente egyszer megvalsul.
A lakgyls megtartst s azon elhangzottakat (gondozottak felvetsei)
jegyzknyvben kell rgzteni, amennyiben md van az azonnali vlaszadsra, gy azt
azonnal meg kell tenni, amennyiben nincs r md, akkor 8 napon bell a
hirdettbln, vagy szemlyre szlan kell vlaszt adni.

5. rdekkpviseleti frum
Az rdekkpviseleti frum az intzmnyi jogviszonyban ll s elltsra jogosult szemlyek
jogainak, rdekeinek rvnyeslst, vdelmt szolgl legfbb szervezet. rdekkpviseleti
frum tagjait (hzirend szerint) lakgylsen, a jelenlvk tbbsgnek vlemnye alapjn
kell megvlasztani.
Az rdekkpviseleti frum dnt az el terjesztett panaszokrl, intzkedst kezdemnyez az
igazgat, az elltott jogi kpvisel s az intzmnyt fenntart nkormnyzat fel.
Mkdsnek rszletes szablyait a Hzirend tartalmazza. Az rdekkpviseleti frum
mkdsi feltteleit az intzmny igazgatja kteles biztostani, vezetjt a tagok vlasztjk.
19

Az rdekkpviseleti frum lseirl minden esetben jegyzknyvet kell kszteni.

11 . A v e z e t i e l l e n r z s s a z i n t z m n y i b e l s
ellenrzs rendje
A vezeti ellenrzs krben az igazgat s a vezeti munkakrt betlt dolgozk feladata a
beosztott dolgozkat a vgzett feladatukrl folyamatosan beszmoltatni, s helyszni
ellenrzssel meggyzdni a kitztt feladatok teljestsrl.
Feladatuk tovbb haladktalanul intzkedni a hinyossgok megszntetsrl, a szksges
anyagi s szemlyi felelssgre vonst kezdemnyezni az intzmny vagyonnak a vdelme
s gyaraptsa rdekben.
Minden vezet beosztsban lv dolgoz feladata az intzmny hatkony mkdsnek a
megvalstsa, innovatv tletek, jtsok bevezetsnek a kezdemnyezse, a takarkos
zemeltetsre vonatkoz javaslatok kidolgozsa. A napi munkavgzs sorn minden dolgoz
kiemelt feladata a takarkos zemeltets, a vagyonvdelem szem eltt tartsa.
A bels ellenrzs krbe tartozik az intzmny mkdsnek, gazdlkodsnak,
pnzkezelsnek, az intzmnyi vagyongazdlkodsnak, pnzkezelsnek az intzmnyi
vagyonvdelmnek rendszeres felmrse, tovbb a szakmai jogszablyok s egyb
mkdssel kapcsolatos jogszablyok, valamint bels szablyzatok betartsa, helyes
alkalmazsuk megkvetelse.
A vezeti feladatok elltsa sorn folyamatosan figyelemmel kell ksrni az adott
szakterletek jogszablyi vltozsainak a nyomon kvetst, a napi munkavgzsbe trtn
beillesztst, a napi munkafolyamatokban szksges vltoztatsok bevezetst s
vgrehajtst.
Rszletes szablyait a bels ellenrzsi szablyzat tartalmazza.

12. A kzalkalmazotti jogviszony ltestsvel, a


munka vgzsvel s az illetmnnyel kapcsolatos
szablyok
12/1. A kzalkalmazotti jogviszony ltrejtte
A kzalkalmazotti jogviszony hatrozatlan idej kinevezssel s annak elfogadsval jn
ltre.
Hatrozott idre trtn kinevezssel a Kjt. idevonatkoz rendelkezsei szerint kthet csak
kzalkalmazotti jogviszony.
Az intzmny feladatainak elltsra megbzsos jogviszony keretben is foglalkoztathat
klss szemlyeket.
- Az intzmnybe trtn hatrozott s hatrozatlan idej kzalkalmazotti llshely
betltsre a Kjt. elrsainak megfelelen, F-J besorols munkakrk betltsre
nyilvnos plyzatot kell kirni.
- A plyzati felttelek kztt meg kell jellni a munkakr betltshez szksges
vgzettsg igazolst, a bntetlen ellet szksgessgt, s a plyzat betltshez
szksges szakmai nletrajz benyjtsnak a ktelezettsgt.
- A plyzatok elbrlsban rsztvev bizottsg tagjai: az intzmny igazgatja, s az
adott munkakri csoport vezetje s egy tagja.
- Az intzmny a munkavllalval alkalmazsakor hrom hnapos prbaid kiktsvel
hatrozatlan- vagy hatrozott idej kinevezst kt, annak elfogadsval (alrsval)
kzalkalmazotti jogviszony jn ltre. Hatrozott idej kinevezs helyettests cljbl,
vagy meghatrozott munka elvgzsre kthet.
- A kinevezs okmnynak tartalmaznia kell:
20

a kzalkalmazott besorolsnak alapjul szolgl fizetsi osztlyt s fokozatot,


illetmnyt,

munkakrt,

munkavgzs helyt.
A kzalkalmazottat a kinevezsi okmny alrsval egyidejleg tjkoztatni kell:
- az ignybe vehet fizetett szabadsg mrtkrl, a szabadsg
ignybevtelnek mdjrl, a szabadsgos temterv elksztsnek
hatridejrl.
- a kzvetlen munkahelyi vezet szemlyrl,
- a fegyelmi jogkr gyakorljnak szemlyrl,
- a re vonatkoz irnyad munkarendrl.
A kzalkalmazott szmra az alkalmazsval egyidejleg t kell adni a munkakri
lerst.

12/2. Megbzsi dj, vllalkozi szerzds:


Sajt dolgoznak megbzsi dj, szerzdssel djazs, munkakrbe tartoz, munkakri lersa
szerint szmra elrhat feladatra nem fizethet.
Ms esetben a konkrt feladatra vonatkozan, elzetesen kttt megbzsi szerzds alapjn a
megbz ltal igazolt teljests utn kerlhet sor.
A szakmai alapfeladat keretben szellemi tevkenysg szerzdssel, szmla ellenben trtn
ignybevtelre szerzds kls szemllyel, szervezettel csak jogszablyban vagy a
felgyeleti szerv ltal szablyozott feladatok elvgzsre kthet.
A szakmai alapfeladat keretben kls szemllyel vagy szervezettel szellemi tevkenysgre,
az albbi feladatokra kthet szerzds:
a) orvos
b) dietetikus
Kisegt s egyb feladatok /nem szakmai alapfeladatok/ elvgzsre kls /nem
kzalkalmazott/ szemlyekkel, szervezetekkel kthet szerzds abban az esetben, ha azt a
fenntart engedlyezte, s a feladat elltsnak ktelezettsgt jogszably rja el az
intzmny szmra. /pl. foglalkozs- egszsggyi ellts, tz s munkavdelmi feladatok
elltsa, telhulladk elszllts, kzbeszerzs, vagyonvdelmi szolgltats, stb./
12/3. Vagyonnyilatkozat tteli ktelezettsg
Az intzmnyben az igazgatnak, helyettesnek s a kzbeszerzsi eljrsban rszt vev,
kzszolglatban ll szemlyeknek vagyonnyilatkozat-tteli ktelezettsge van az egyes
vagyonnyilatkozat-tteli ktelezettsgekrl szl 2007. vi CLII. tv. elrsainak
megfelelen:
a kzszolglatban ll szemly (nllan, vagy testlet tagjaknt) javaslatttelre,
dntsre vagy ellenrzsre jogosult kzbeszerzsi eljrs sorn /3. (1) b)/,
a kzszolglatban ll szemly (nllan, vagy testlet tagjaknt) javaslatttelre,
dntsre vagy ellenrzsre jogosult feladatai elltsa sorn /3. (1) c)/,
kltsgvetsi vagy egyb pnzeszkzk felett, tovbb
nkormnyzati vagyonnal val gazdlkods sorn, illetve
nkormnyzati pnzgyi tmogatsok tekintetben /3. (1) c)/,
a kzszolglatban ll szemly (nllan, vagy testlet tagjaknt) javaslatttelre,
dntsre vagy ellenrzsre jogosult egyedi nkormnyzati tmogatsrl val
dntsre irnyul eljrs lefolytatsa sorn /3. (1) d)/,
21

a kzszolglatban ll szemly (nllan, vagy testlet tagjaknt) javaslatttelre,


dntsre vagy ellenrzsre jogosult llami vagy nkormnyzati tmogatsok
felhasznlsnak vizsglata, vagy a felhasznlssal val elszmols sorn /3. (1) e)/
A vagyonnyilatkozat-ttel esedkessgt a tv. 5. -a szablyozza.

13. Szemlyi juttatsok:


1.
Rendszeres szemlyi juttatsok
A rendszeres szemlyi juttatsok krbe tartozik a foglalkoztatottak alapilletmnye,
illetmnykiegsztse, illetmnyptlka s mindazon juttatsok, amelyek rendszeresen
ismtldve kerlnek kifizetsre.
A kzalkalmazottat illetmnynek megllaptsa rdekben fizetsi osztlyba s fizetsi
fokozatba kell besorolni.
A munka djazsra vonatkoz megllapodsokat a kinevezsi okiratban kell rgzteni.
Az illetmnyt, a trgyht kvet h 10. napjig, a Magyar llamkincstr Regionlis
Igazgatsga - mint illetmnyszmfejt hely - ltal elksztett illetmnyszmfejts alapjn,
lakossgi folyszmlra trtn banki tutalssal kell kifizetni.
A kzalkalmazott a betlttt munkakr fggvnyben illetmnyptlkra jogosult.
Az illetmnyptlk mrtkt az illetmnyalap szzalkban kell meghatrozni.
2.

Vezeti ptlk

A megbzott magasabb vezett, valamint vezet lls kzalkalmazottat vezeti ptlk illeti
meg.
- magasabb vezet beoszts kzalkalmazott esetn a vezeti ptlk a ptlkalap 250 %-a.
- vezeti beoszts kzalkalmazott esetn a vezeti ptlk a ptlkalap 100 %-a.
3.

Cmptlk

Tartsa magas sznvonal, kiemelked teljestmny esetn a kzalkalmazott szmra a Kjt.


71. -a alapjn a ftancsost, a fmunkatrsat, a tancsost, valamint a munkatrsat cmptlk
adomnyozhat. Az adomnyozsrl a csoportvezet javaslata alapjn az igazgat dnt.
A ptlk mrtke:
a./ a ftancsosi cm esetn a ptlkalap 100 %-a,
b./ a fmunkatrsi cm esetn a ptlkalap 75 %-a,
c./ tancsosi cm esetn a ptlkalap 50 %-a,
d./ munkatrsi cm esetn a ptlkalap 25 %-a.
Vezeti- s cmptlk egy azon dolgoznak egy idben nem adhat.
4.

Nem rendszeres szemlyi juttatsok

4.1.
Jutalom
A nem rendszeres szemlyi juttatsok kztt kell megtervezni a jutalom elirnyzatt,
melynek mrtke a rendszeres szemlyi juttatsok elirnyzatnak legfeljebb 8 %-a.
A szemlyi juttatsok elirnyzatnak az elirnyzat-maradvnya v kzben, illetve a
kvetkez vben a pnzmaradvny (elirnyzat-maradvny) jvhagyst kveten
felhasznlhat jutalom kifizetsre.
E kifizets valamennyi forrsbl a fent emltett mrtken fell, sszesen a rendszeres
szemlyi juttatsi elirnyzat 10 %-os mrtkig terjedhet.
E mrtken fell csak teljestmnyhez kttten fizethet jutalom.
4.2.

Egyb juttatsok

4.2.1. Tovbbkpzs
Az intzmny a kltsgvetsi lehetsgeinek fggvnyben tmogatja a dolgozkat a
tanulsban, tovbbkpzsben, akiknek munkakrk betltshez nlklzhetetlen a kpzs
22

ltal nyjtott kpests megszerzse, vagy a vlasztott kpzs beleilleszthet a ktelez,


szocilis tovbbkpzsi ktelezettsg teljestsnek felttelei kz.
A tovbbkpzs szablyai:
Mindenki kteles rsban bejelenteni tovbbtanulsi szndkt, akr diploma
megszerzsrl, akr tovbbkpzsrl van sz.
Felsoktatsi intzmnyben folytatott tanulmnyok idejn kteles igazolni, hogy
beiratkozott az adott flvre.
A kpzsi v tanrendjnek ismeretben a tovbbtanul dolgoz haladktalanul
kteles leadni a konzultcis s vizsgaidpontokat a szervezeti egysg
vezetjnek.
Az intzmny a tandjat, a tanknyveket egyedi elbrls alapjn rszben vagy
egszben a tanulmnyi szerzdsben foglaltaknak megfelelen, az oda-vissza t
kltsgt a konzultcis napokra s a vizsga napokra a tanulmnyi szerzdsben
foglaltaknak megfelelen trti.
A tandjat, a tanknyveket az intzmny csak szmla ellenben fizeti ki. Az ti
kltsget a dolgoz szmolja el a szigor szmadsos nyomtatvnyknt
nyilvntartott kikldetsi rendelvnyen az utazs befejezstl szmtott 8 napon
bell.
A tovbbkpzs kltsgeihez val hozzjruls mrtkt a rendelkezsre ll sszeg, a
tovbbkpzsi djak s a jelentkezk szma alapjn vente kell fellvizsglni.
A tovbbkpzsben rsztvev szemllyel tanulmnyi szerzdst lehet ktni.
4.2.2. Kzlekedsi kltsgtrts
A munkltat kteles a munkba jrs kltsgeit, annak meghatrozott szzalkt a 39/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet rtelmben megtrteni.
Ha a dolgoznak alkalmazsa utn a munkba jrs krlmnyeiben vltozs llt be, azt az
intzmnyvezet rszre rsban azonnal be kell jelenteni.
A jogosultsgot, venknt fell kell vizsglni.
4.2.3. Munkaruha juttats
Az intzmny a kzalkalmazott rszre kltsgvetsi elirnyzata terhre munkaruht
biztost. A munkaruha juttatsra jogost munkakrket, az egyes ruhafajtkat, a juttatsi
idket s az egyb feltteleket az intzet munkaruha juttatsi szablyzata rgzti a
kzalkalmazottak jogllsrl szl trvny, illetve a szakmai rendelet idevonatkoz
rendelkezsei alapjn.
A munkaruht az intzet vsrolja meg.
A kzalkalmazott a munkaviszony ltestsekor, prbaid kiktse esetn annak lejrta utni
napon szerez jogosultsgot a juttats ignybevtelre. A kihordsi id ezen idponttl
kezddik.
A juttatsi id szmtsnl a megkezdett hnapot a kerekts szablyai szerint kell
figyelembe venni.
A juttatsi idbe nem szmt be:
- a gyed,
- a gyes,
- 30 napon tli fizets nlkli szabadsg,
- amennyiben a kereskptelensg idtartama sszessgben, az adott kihordsi idszakban a
30 napot meghaladja
A munkaruha a kihordsi id alatt az intzmny tulajdont kpezi, azt kveten a
kzalkalmazott tulajdona lesz.
23

A kzalkalmazott a kzalkalmazotti jogviszony megszntetsekor a juttatsi id htralv


hnyadnak megfelel sszegben kteles a munkaruht megvltani.
A kihordsi idt teljestettnek kell tekinteni:
- regsgi nyugllomnyba helyezskor
- rokkantsgi nyugllomnyba helyezskor
- elhallozs esetn.
A munkaruha karbantartsrl (moss, tisztts, javts) a kzalkalmazott kteles
gondoskodni, ezrt semmifle kln kltsgtrts nem illeti meg.
4.2.4. tkezsi hozzjruls
Az intzmny valamennyi dolgozja jogosult trtsi dj ellenben az tkezst ignybe venni.
Az tkezst fizetend trtsi dj alapja a mindenkori nyersanyag norma melyre fel kell
szmtani az ltalnos forgalmi adt.
Amennyiben a kltsgvetsi elirnyzat fedezetet nyjt, s a kifizets nem okoz kltsgvetsi
hinyt, a munkltat a szemlyi jvedelemadrl szl tbbszr mdostott 1995. vi CXVII.
tv. 1. sz. mellklet 8.17. pontja alapjn a munkavllal rszre az tkezhelyi vendgltst
(munkahelyi tkeztetst, kztkeztetst) cmn, havonta, utlag tkezsi utalvnyt biztost
kzalkalmazottai szmra.
Nem jr az tkezsi hozzjruls:
a gyes idtartamra,
a gyed idtartamra,
fizets nlkli szabadsg idtartamra,
a betegszabadsg s a tppnz idtartamra,
a felmentsi id, lemondsi id azon idtartamra, amelyre a
kzalkalmazottat a munkavgzs all mentestettk.
A juttats szmtsnl a megkezdett hnapot a ledolgozott munkanapok arnyban a
kerekts szablyai szerint kell figyelembe venni
4.2.5. Sajt gpkocsi hasznlata
A sajt tulajdon gpjrmvek hasznlatnak trtsi djt s elszmolsi rendszert a
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, illetve az adjogszablyok szerint alaktjuk ki.
Sajt gpkocsit hivatali clra az igazgat elzetes engedlyvel lehet ignybe venni.
A sajt gpkocsi hasznlat rszletes szablyait a Gpjrm zemeltetsi szablyzatban
rgztjk, melyet vente fellvizsglunk.
A szablyzatban meg kell hatrozni a kvetkezket:
sajt gpkocsi hasznlatra jogosultak kre,
a sajt gpkocsi hasznlatrt fizetend dj mrtke,
az ves kilomter keret nagysga, stb.

14. Krtrtsi ktelezettsg


1. A munkavllal a munkaviszonybl ered ktelezettsgnek vtkes megszegsvel okozott
krrt krtrtsi felelssggel tartozik.
Szndkos vagy slyosan gondatlan krokozsrt a munkavllal a teljes krt kteles
megtrteni. Gondatlan krokozsrt a kzalkalmazott ngyhavi illetmnye erejig felel,
amennyiben:
- az intzmny gazdlkodsra vonatkoz szablyok slyos megsrtsvel,
- az ellenrzsi ktelezettsg elmulasztsval, illetve hinyos teljestsvel okozta
a krt, vagy
- a kr olyan jogszablyba tkz utastsa teljestsbl keletkezett, amelynek
vrhat kvetkezmnyeire az utastott kzalkalmazott a figyelmt felhvta.
24

2. Szndkos krokozs
Szndkos krokozs esetn a kzalkalmazott a teljes krt kteles megtrteni. Szndkosan
okozza a krt a kzalkalmazott, ha magatartsnak a kvetkezmnyeit elre ltja, s annak
bekvetkezst kvnja (kzvetlen szndk) vagy ha abba belenyugszik (eshetleges
szndk).
3. Megrzsi felelssg
A munkavllal vtkessgre tekintet nlkl a teljes krt kteles megtrteni a
visszaszolgltatsi vagy elszmolsi ktelezettsggel tvett olyan dolgokban bekvetkezett
hiny esetn, amelyeket lland rizetben tart, kizrlagosan hasznl vagy kezel, s azokat
jegyzk vagy elismervny alapjn vett t.
A pnztrost (pnzkezelt vagy rtkkezelt) e nlkl is terheli a felelssg az ltala kezelt
pnz, rtkpapr s egyb rtktrgyak tekintetben.
4. Leltrhinyrt val felelssg:
a.) Leltrhinyrt csak az a kzalkalmazott felel, akivel a munkltat rsban
leltrfelelssggel megllapodst kttt. Ez esetben a kzalkalmazott vtkessgre tekintet
nlkl felelssggel tartozik. Ha a leltri kszletet tbb munkavllal kezeli, akkor csoportos
leltrfelelssgi megllapodst kell ktni.
A munkltat a leltrozsi szablyzatban hatrozza meg:
- a leltrhiny meghatrozsnak szablyait,
- a leltri kszlet biztonsgos megrzst szolgl munkltati ktelezettsgeket,
- a leltri kszlet tadsnak s tvtelnek szablyt,
- azon munkakrket, melyek betltsnek megvltozsakor leltrozst kell tartani.
b.) Krtrtsi felelssgre vons:
Krtrtsi ignyt rvnyesteni a leltr felvtelnek befejezst kvet 60 napon bell lehet.
Bnteteljrs indtsa esetn a bnteteljrs jogers hatrozatnak kzlstl szmtott 30
napon bell lehet krtrtsi igny rvnyesteni.
A leltrhinyrt val felelssg nem vonatkozik az alleltrkezelkre, az alleltrkezel csak a
gondatlan krokozs szablyai szerint vonhat felelssgre. A krtrtsi eljrst a Mt., s a
Kjt. vonatkoz rendelkezsei szerint kell megindtani s lefolytatni.

15. Anyagi-tulajdonosi felelssg


A munkltat tulajdonosi gondossggal felels az intzmnyi tulajdont kpez s brelt
berendezsi trgyakrt, azok rendeltetsszer hasznlatrt, a helyisgek tisztasgnak
megrzsrt, a gpek, eszkzk, szakknyvek, stb. megvsrt. A munkavllalk a
szoksos szemlyi hasznlati trgyakat meghalad mrtk hasznlati rtkeket csak az
igazgat s a gazdasgvezet egyttes engedlyezsvel hozhat be munkahelyre, illetve vihet
ki onnan.

16. Cgszer alrs els s msodhelyi cgszer


alrsi jog
1. Az intzmny kpviseletben elssorban az igazgat jogosult minden kimen levl s irat
alrsra. Cgszer alrsi joggal csak azok a munkavllalk jogosultak, akiket az igazgat
megbz. Ktelezettsg vllalsra az igazgat s az intzetvezet fnvr jogosult, a
gazdasgvezet ltal kijellt szemly ellenjegyzse mellett.

25

1/a. Els alrsi joggal elsknt az igazgat, tvolltben az intzetvezet fnvr jogosult.
1/b. Az alrsi jog megsznik, ha az igazgat szban vagy rsban visszavonja. Megsznik az
alrsi jog akkor is, ha az alrsi joggal felruhzott dolgoznak az intzmnnyel
kapcsolatosan fennll kzalkalmazotti jogviszonya megsznik.
1/c. Az intzmnynek, mint nllan gazdlkod intzmnynek bankszmla fltti
rendelkezsi joga van. A bankszmla feletti rendelkezsi jogot az intzmny igazgatja s a
gazdasgi szervezet ltala kijellt szemlyek gyakoroljk, a fenntart gyrendjben foglaltak
szerint.
2. Utalvnyozsi jogkrk
Az utalvnyozs a szmla, illetleg a megfelel bizonylat ellenrzse utn a bevtelek
beszedst vagy elszmolst, illetleg a kiadsok kifizethetsgt engedlyezni. E
jogosultsggal felruhzottak az utalvnyozk.
Az intzmny mkdse sorn utalvnyozsi jogkrrel az igazgat, tvollte esetn az
intzetvezet fnvr rendelkezik.

17. Blyegzk hasznlata, kezelse


Valamennyi cgszer alrsnl cgblyegzt kell hasznlni. A blyegzkkel elltott,
cgszeren alrt iratok tartalma rvnyes ktelezettsgvllalst, jogszerzst, jogrl val
lemondst jelent.
Az intzmnyben cgblyegz hasznlatra a kvetkezk jogosultak:
intzmnyvezet,
az intzmny vezetje ltal arra feljogostott szemly,
Az intzmnyben hasznlatos valamennyi blyegzrl, annak lenyomatrl nyilvntartst kell
vezetni.
A nyilvntartsnak tartalmaznia kell, hogy a blyegzt ki s mikor vette hasznlatba, melyet
az tvev szemly a nyilvntartsban alrsval igazol.
A nyilvntarts vezetsrt: a gazdasgi gyintz a felels.
Az tvevk szemlyesen felelsek a blyegzk megrzsrt.
A blyegzk beszerzsrl, kiadsrl, nyilvntartsrl, cserjrl az igazgat, venknti
egyszeri leltrozsrl az intzmny gazdasg vezetje gondoskodik.

26

18. A Szervezeti Mkdsi Szablyzat hatlyba


lpse
A Szervezeti Mkdsi Szablyzat a kiegszt szablyzatokkal egytt rvnyes. A Szervezeti
Mkdsi Szablyzatot az intzmny minden dolgozja kteles betartani s alkalmazni. A
Szervezeti s Mkdsi Szablyzat rvnyessghez a Fenntart jvhagysa szksges.

Pard, 2013. november 14.


Tth Teodra
Igazgat sk.
Az 1993. vi III. trvny a szocilis igazgatsrl s a szocilis elltsokrl 92/B. (1)
bekezds c) pontja alapjn jvhagyom.

Eger, 2013.11.20.
Benedek Istvn
Szocilis s Gyermekvdelmi Figazgatsg
Heves Megyei Kirendeltsg
Igazgat sk.

27