Está en la página 1de 2

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell

Telfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49


A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament

Institut Joan Brudieu

Pla Individualitzat. Educaci secundaria obligatria


Curs acadmic 2013/ 2014
ALUMNE: SARAY ESCAMILLA
1. Pla individualitzat per matria
Matria: TECNOLOGIA
Horari de la matria: DIMARTS DE 8.45 a 10.35
Docent responsable: CONXITA SABARTRS
Suports (altres docents i professionals implicats):

Objectius

Criteris davaluaci

Assistir a classe amb regularitat


Portar el material de classe cada da
Mantenir el quadern i/o material ordenats
Fer els deures cada dia
Corregir els deures diriament
Treballar a classe
Entregar el quadern o les tasques en els terminis
establerts
Realitzar les activitats de moodle
En els exmens tipus test NO
descomptaran les preguntes errnies
En els examens realitzar la part de compressi i En els examens la part de comprensi
expressi
lectora i expressio s imprescindible
Realitzar les operacions bsiques correctament
En els exmens convencionals es
reduiran el nombre de preguntes
Realitzar els problemes amb els parmetres de:
dades, frmula, operacions i resultat
Saber aplicar frmules senzilles sense haver-les
de memoritzar
Es valorar un 20% de ms la totes les
tasques diaries

Adaptaci
proves i
exmens
SI
NO

X
X
X
x
X
X
X
X
X

Activitats, metodologia i materials

Aquest document (256853111.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (10-gen.-15)

Pgina
1 de 2

Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament

Institut Joan Brudieu

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell


Telfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49
A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

Aquest document (256853111.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (10-gen.-15)

Pgina
2 de 2