Está en la página 1de 1

NOTA DE PRENSA

Desaparece a Planta de Residuos de Vilalba que o concello nunca


puxo en marcha, malia ser recibida da Consellera hai mis de 8
anos
Os socialistas solicitan ao alcalde que incla na Orde do Da do Pleno a sa proposta, co fin
de que o rexedor dea explicacins de tal inaccin. E que a infraestrutura superou os
300.000 euros de investimento e hoxe supn un almacn de lixo e de refugallos
De non aceptar a iniciativa do PSOE, este Grupo pedir a convocatoria dunha sesin
extraordinaria, xa que se trata dun asunto de extrema gravidade e con gran interese para a
cidadana
Recoecen que queren ser prudentes, pero unha vez coecidas as explicacins do rexedor,
anuncian que tomarn as decisins que consideren oportunas, reservndonos o dereito de
demandar as responsabilidades que vexamos indicadas
VILALBA, 3 DE XANEIRO DE 2015.- Os socialistas de Vilalba pedirn ao equipo de goberno inclur
na Orde do Da do Pleno que o alcalde dea explicacins claras e concretas dos motivos polos que
anda non foi quen de poer marcha a Planta de Residuos de Construcin e Demolicin (RCDs),
que foi entregada pola Consellera de Medio Ambiente entidade local hai mis de oito anos, dicir,
en 2006.
De feito, esta non a nica vez na que o PSOE demanda informacin ao rexedor, pois trtase
dunha infraestrutura moi relevante para o vilalbeses, que superou os 300.000 euros de investimento.
Xa o fixeron publicamente en 2012 e incluso levaron este asunto ao Pleno ata en das ocasins. Por
iso, aseguran que novamente nos vemos na obriga de dirixirnos ao goberno municipal,
concretamente ao alcalde e ao concelleiro responsable, para que nos digan que foron dos mis de
50 millns das antigas pesetas que se gastaron nesta Planta; millns que se esfumaron por culpa do
Goberno do Partido Popular de Vilalba que dirixe e preside Gerardo Criado Guizn.
Como proba disto, subraian, que calquera pode constatar que a Planta hoxe non s non existe,
senn que desapareceu e se converteu nun almacn de lixo e de refugallos sen control. Esta crtica
situacin chega ata tal punto, aseguran con certa irona, que incluso podemos ver o libro escrito por
Pedro Arias Veiras: Espaa va bien, claves y dilemas de la prosperidad espaola.
Responsabilidades
Asemade, recoecen que queren ser prudentes con este asunto, pero unha vez coecidas as
explicacins, anuncian que tomarn as decisins que consideren oportunas, reservndonos o
dereito de demandar as responsabilidades que vexamos indicadas. Tal as que, no caso de que o
rexedor no incla o asunto na Orde do Da do vindeiro Pleno, solicitarn a convocatoria dunha
sesin extraordinaria. O tema de extrema gravidade e de interese como para que sexa abordado
polos que teen responsabilidades de goberno no noso concello, conclen.

Gabinete de Comunicacin PSdeG-PSOE da provincia de Lugo


www.psoeprovincialdelugo.com
www.facebook.com/psoeprovinciallugo
www.twitter.com/PsoeLugo
1