Está en la página 1de 1

COMPLXICA

Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat


ngels Massip i Albert Bastardas (eds.)
Collecci: Biblioteca Universitria
ISBN: 978-84-475-3818-8
Format: 17 x 24 cm
372 pg.; PVP: 25,00
Matria: Lingstica
Barcelona, gener de 2015
El triangle llengua-comunicaci-societat emmarca els fenmens ms caracterstics del pla sociohum i, per avanar en el coneixement del seu
funcionament, cal desafiar les aproximacions tradicionals i les ms formalitzadores a favor denfocaments complxics, transdisciplinaris i qualitatius
integrats.
Atesa la gran diversitat cognitiva i cultural dels humans, com tamb de
les seves especificitats emocionals i comportamentals, tenim el repte din
tentar construir un cos teric i metodolgic adequat a les propietats caracterstiques dels fenmens humans per avanar cap a una sociocomplexitat
cognitivoemotiva.
Aquest volum vol posar en relaci el cervell, la societat i la llengua, tres
sistemes complexos adaptatius ntimament imbricats que sn a la base de
la comunicaci humana. La principal aportaci de lobra rau en el fet que
els autors aborden diverses temtiques des duna visi holstica i complxica emfasitzant les interrelacions i els fenmens emergents.

ndex
Introducci, per ngels Massip i Bonet, Albert Bastardas i Boada
PRIMERA PART. LES XARXES I ELS SISTEMES COMPLEXOS
1. Enfrentando a la complejidad: predecir vs. adaptar, Carlos Gershenson
2. Una comunicaci sense informaci basada en vivncies, scar Vilarroya
SEGONA PART. SSER HUM: COMUNICACI
3. Educaci, emoci, complexitat, Pere Darder
4. Emocions i significat: vers una humanitzaci de lentorn, Enric Puig Giralt
5. La conversa com a funci emergent, Xavier Martorell Fabregat
6. Mitjans de comunicaci, processos de socialitzaci i educaci formal des
de la complexitat sociocognitiva, Magdalena Albero Andrs
7. tica i avenos en el mn actual, Federico Mayor Zaragoza
TERCERA PART. LLENGUA I COMPLEXITAT
8. Lautoorganitzaci en grups comunicatius: el sorgiment de la coordi
naci, les referncies compartides i la intelligncia collectiva, Francis
Heylighen
9. La complexitat borrosa del llenguatge, Frederic Munn
10. Lemergncia de la complexitat en el llenguatge. Una perspectiva evo
lutiva, Salikoko S. Mufwene
11. La complexitat del llenguatge en tots els nivells: dels gens a lespcie,
Llus Barcel-Coblijn
12. Lingstica i cincies de la comunicaci: sociocomplxica com a pers
pectiva integradora, Albert Bastardas i Boada
13. El llenguatge com a sistema complex adaptatiu (CAS): cap a una lin
gstica integrativa, ngels Massip i Bonet
14. Sociolingstica: per una mirada complxica, Albert Bastardas i Boada
15. La ecologa de presiones: Una herramienta para el anlisis del proceso
de mantenimiento-desplazamiento de lenguas desde el punto de vis
ta de la complejidad, Roland Terborg y Laura Garca Landa
16. Reflexions sobre la situaci sociolingstica gallega des del paradigma
de la complexitat, Sabela Labraa

También podría gustarte