Está en la página 1de 2

TTULO: 12 AOS DE

ESCLAVITUD
Director: Steve McQueen
Baseada

nun

feito

real

ocorrido en 1850, narra a


historia

de

Solomon

Northup, un culto msico


negro que viva coa sa
familia en Nova York. Tras
tomar unha copa con dous
homes, Solomon descobre
qu e

foi

drogado

secuestrado
vendido

como

escravo

nunha

para

e
ser

plantacin

de

Louisiana. Solomon contempla como todos ao seu


ao redor sucumben violencia e desesperacin.
Pero el decide non renderse e esperar a que chegue
o momento oportuno para recuperar a liberdade e
volver coa sa familia.
TTULO: CAPITN
PHILLIPS
Director: Paul Greengrass
No ano 2009, en augas
internacionais a 145 millas
da costa de Somalia, no
corno de frica, o buque
cargueiro "Maersk Alabama", ao mando do capitn
da maria mercante estadounidense, Richard Phillips

(Tom

Hanks),

foi

abordado e retido por piratas somales, sendo o


primeiro barco norteamericano secuestrado nos ltimos douscentos anos.
TTULO: POMPEYA
Director: Paul W.S. Anderson

Pompeya,

ano

79

d.C.

Milo un escravo convertido en gladiador, ve como


ao seu

amor,

moza

Cassia (Emily Browning),


obrgana

prometerse

con Corvus (Kiefer Sutherland), un corrupto senador. Cando o Vesubio


entra en erupcin ameazando con destrulo todo,
Milo intentar salvala.

T T U L O :

E L

MAYORDOMO

TTULO: OCHO APELLIDOS VASCOS


Director: Emilio Martnez-Lzaro

Director: Lee Daniels


Cecil

Gaines

Rafa un novo seorito anda-

(Forest

luz que non ten que sar

Whitaker) foi mordomo

xamais do seu Sevilla na-

xefe da Casa Branca du-

tal para conseguir o nico

rante o mandato de oito

que lle importa na vida: o

presidentes

( 1 95 2 -

fino, a gomina, o Betis e

1986), o que lle permitiu

as mulleres. Todo cambia

ser testemua directa da

cando coece unha muller

historia poltica e racial

que se resiste aos seus

dos Estados Unidos.

encantos: Amaia, unha


moza vasca. Decidido a

TTULO: EL GRAN GASTBY

conquistala, trasldase a

Director: Baz Luhrmann

un pobo das Vascongadas,

Nova York, anos 20. Na

onde se fai pasar por vasco para vencer a sa resis-

alta sociedade norteameri-

tencia. Adopta o nome de Antxon e varios apelidos

cana, chama a atencin a

vascos: Arguiano, Igartiburu, Erentxun, Gabilondo,

presenza de Jay Gatsby,

Urdangarn, Otegi, Zubizarreta e ata Clemente.

un home misterioso e in-

TTULO: LA LADRONA DE LIBROS

mensamente rico, ao que


todos consideran un adve-

Director: Brian Pervcival

nedizo, o que non impide

Narra a historia dunha

que acudan aos seus fas-

animosa e valerosa xo-

tuosas festas na sa gran

vencia chamada Liesel,

mansin de Long Island.

que transforma as vidas

Gatsby vive obsesionado

de todas as persoas da

coa idea de recuperar ao amor que deixou esca-

sa contorna cando a

par anos atrs. Para iso farase amigo do seu veci-

envan a vivir cunha fa-

o recentemente chegado, o mozo Nick Carraway.

milia de acolleita na Ale-

TTULO: THE MONUMENTS MEN


Director: George Clooney
A

finais

da

II

Guerra

mania

da

II

Guerra

Mundial. Para Liesel, o


poder das palabras e da
imaxinacin

convrtese

Mundial a un selecto gru-

nunha forma de escapar

po de historiadores, di-

dos tumultuosos eventos que a rodean, tanto a ela

rectores de museos e ex-

como a toda a xente que coece.

pertos en arte, tanto bri-

TTULO: En Solitario

tnicos como norteamericanos,

encomndaselles

a perigosa misin de re-

Director:

Christophe

Of-

fenstein

cuperar as obras de arte

Yann fai realidade o seu

roubadas polos nazis du-

soo de participar na Ven-

rante a guerra para de-

de

volverllas aos seus pro-

mundo en velero, en soli-

pietarios. Era unha misin imposible: as obras es-

tario, e sen escalas. Logo

taban moi ben custodiadas e o exrcito alemn

de varios das de competi-

tia orde de destrulas en canto o Reich caese.

cin, indo en posicins de

Pero aqueles homes, nunha carreira contrarreloj,

cabeza, Yann descobre a

arriscaron as sas vidas para evitar a destrucin

bordo a un mozo polizn. Para evitar ser descualifi-

de miles de anos de cultura da humanidade.

cado, decide esconder ao raparigo.

Globe:

volta

ao