Está en la página 1de 1

CEIP SANT CARLES

CALENDARI ESCOLAR 2014-2015 CEIP SANT CARLES

SETEMBRE

OCTUBRE

dilluns

dimarts

dim

dij

div

dis

diu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

GENER
dilluns

dimarts

dilluns

dimarts

NOVEMBRE

dim

dij

div

dis

diu

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

dim

dij

div

FEBRER
dim

dij

div

dis

diu

1

2

3

4

dilluns

dimarts

dilluns

dimarts

4

dim

DESEMBRE
dij

div

dis

diu

1

2

diu

dimarts

dim

dij

div

dis

diu

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

10 11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17 18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24 25

26

27

28

29

30

29

30

31

dim

dij

div

dis

diu

dim

dij

div

dis

diu

1

2

3

4

5

MARÇ
dis

dilluns

dilluns

dimarts

ABRIL

1

dilluns

dimarts

1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

16 17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

23 24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

30 31
MAIG
dilluns

dimarts

JUNY
dim

dij

FESTES

div

dis

diu

dilluns

dimarts

dim

dij

div

dis

diu

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

4 DE NOVEMBRE FESTA
MUNICIPAL
8 DE DESEMBRE DIA DE LA INMACULADA
12 DE FEBRER FESTA MUNICIPAL
27 DE FEBRER FESTA ESCOLAR
1 DE MAIG DIA DELS TREBALLADORS

VACANCES
23 DE DESEMBRE AL7 DE
2 D'ABRIL AL10 D' ABRIL
19 DE JUNY VACANCES

GENER