Está en la página 1de 2

NOM:.

DATA:

LECTURA PARAULES AMB ESSA (RELACIONAR DIBUIX AMB PARAULA)

SABATA

SUC

OS

SOL

SOF

SAC

SIS

SAL

NOM:.

DATA:

ORDENA LES LLETRES

A S L

L O S

S O

A S C

I S S

F A S O

A S B A A T

C S U