Está en la página 1de 2

Mariaus Katilikio romane Mikais ateina ruduo vaizduojamas dviej jaun

moni, Agns ir Tiliaus, likimas ir kelias brand.


Prigimtis:
Vis pirma j prigimtis yra skirtinga. Ji padeda brsti arba, prieingai, trukdo.
Agn vaizduojama velni, trapi, nepatyrusi gyvenime, vaikika, naivi. Ji ilgisi
aminos meils, kuri atsiranda mergaitei pasiekus ... (79psl) Agn gyvenime
neusibria nereali tiksl, jos pasaulis nra sudtingas. I aplinkini moni ji tai
pat daug nereikalauja. Agn supranta save, bet nesupranta Tiliaus.
Tilius knija vyrikj prad. Jis labai vyrikas , darbtus (dirba nuo vaikysts, jo
rankos kietos nuo darbo), impulsyvus, dl to prisiverda kos (mutyns su picu),
energingas. Vaikinas grauiasi dl klaid, suvokia kalt, taiau nesugeba surasti
teisingo gyvenimo kelio. Tilius, prieingai nei Agn, nesupranta savs, yra
pasimets , neino ko nori.
Tad blaivus mstymas, apgalvoti poelgiai padeda Agnei brsti. Tilius netvardo
energijos, yra spontanikas, nevertina situacijos, todl naikina save.
eima:
Tam tikrus gdius, gebjimus, vertybes mogus gyja eimoje. Tili ir Agn eima
brandina skirtingai.
Agn brsta eimoje (gyvena pilnoje eimoje: tvas, motina ir sesuo Mil). Mergina
yra aprpinta, jauiasi saugi, nejauia nepritekliaus (motina pirmoji kaime atidaro
kariam, tai geras verslas, duodantis peln).
Tilius brsta atsiskyrs nuo eimos. Vaikinas anksti neteko tvo (malno sparnas j
kliud). Buvo pirmagimis eimoje, todl mirus tvui jaut didiul atsakomyb,
reikjo igyventi (12psl.). Kirsdamas mik udirba pinig, kuri dal atiduoda savo
eimai. Taiau, paliks namus, daug msto apie namikius, bet retai juos mato.
Taigi, Agn auklja eima, ypa motina, patarim duoda sesuo. Tilius, prieingai,
kaip asmenyb formuojasi pats.
Svajons:
Asmenybs brendimui taip pat didel tak turi svajons.
Visos Agns svajons susijusios su meile, o kas svarbiausia, jog merginos svajons
pildosi tai patvirtina Velyk epizodas. Agn diaugiasi, kad per Velyk vent gali
gyvendinti savo nor: padovanoti Tiliui graiausi kiauin su jo inicialais. Agns
vieta pasaulyje ten, kur yra Tilius.
Tiliaus svajons nesibaigia meile. Vis pirma jis svajoja apie tarnyb policijoje arba
mikininko darb. Jis nenori tik kirsti mik arba tarnauti bernu, siekia uimti
garbing viet visuomenje. Net itrkti i iek tiek primityvios kaimo erdvs.
Tad, abiej veikj svajons neisipildo. Tilius nesugeba suvaldyti savo verlios,
aistringos prigimties, todl pralaimi kov su savo likimu. Agn, prieingai, niekada
nesvajojusi isiverti i kaimo erdvs, dramatikai susiklosius situacijai, i jo
ivyksta.

Patirtis:
gyta gyvenimo patirtis labiausiai juodu keiia.
Agn naktis su Tiliumi brandina. Tuomet ji tampa moterimi. Pirmos meils
apsvaigimas tampa brandiu jausmu. Agnei Tilius yra vienintelis vyras pasaulyje. Be
jo laim nemanoma. Taiau Tiliaus idavyst palauia, lunga gyvenimo svajons.
Agn nesugeba Tiliui atleisti. ///Apie Monikos ir Tiliaus santykius ji papasakoja
atsitiktinai autobuse sutiktam Doveikai. Galimyb pasakyti ties senam Monikos
vyrui akis, tai ir savotikas kertas Tiliui.
Na, o Tilius myli Agn, taiau nesugeba atsispirti aistrai: ji taip valdo, kad dl
akimirkos palaimos, Tilius sugriauna ne tik savo, bet ir Agns gyvenim. Jis yra
nebepriklausomas sau, tampa svetimas sau. Tili valdo vidins jgos, kurioms
nemanoma atsispirti. Gal gale, nuodminga Monikos ir Tiliaus meil priveria
spontanikai pasielgti Doveik jis perauna Tili.
Tad drsiai galime teigti, kad skauds meils igyvenimai brandina abu veikjus. Jie
tampa kitokiais monmis.
Taigi, pagrindiniai romano veikjai brsta ir panaiai, ir skirtingai. Jie abu auga
gamtos pasaulyje, igyvena stipr meils jausm ir, deja, taip ir neranda savo vietos
pasaulyje. Jiems brsti padeda eima: Agnei ji teikia saugum, Tili moko
savarankikai gyventi ir pripratina dirbti. Veikj skirtinga prigimtis, charakteriai,
svajons priveria savaip igyventi meils aistr ir netekt. Dviej moni branda
skirtinga, taiau likimas toks pat jie abu lieka vienii ir nelaimingi, be vietos
pasaulyje.