Está en la página 1de 1

CARRERA DE FSICA - MALLA CURRICULAR 2010

No. CDR

SEM.

MAT124
Algebra Lineal I (4)

QUI134
Qumica General I
(4)

FIS145
Fsica General I (5)

FIS151
Laboratorio de Fsica
General I (1)

ICO166
Programacin (6)

MAT216
Algebra Lineal II (6)

MAT226
Anlisis Vectorial (6)

MAT236
Ecuaciones
Diferenciales
Ordinarias (6)

FIS245
Fsica General II (5)

FIS251
Laboratorio de Fsica
General II (1)

MAT246
Probabilidad y
Estadstica I (6)

FSC316
Anlisis (6) (*)

FSC325
Mecnica Clsica I
(5)

FSC334
Mtodos Mat. para la
Fsica (4)

FSC345
Electromagnetismo
(5)

FSC352
Laboratorio
Electromagntico (2)

FSC364
Anlisis Complejo (4)
(*)

CSH182
Realidad SocioEconmica

28

FSC416
Ecuaciones
Diferenciales Parciales
(6)

FSC425
Mecnica Clsica II
(5)

FSC435
Electrodinmica
Clsica I (5)

FSC444
Introduccin a la
Fsica Cuntica (4)

FSC452
Lab. Oscilaciones y
Ondas (2) (**)

Sociales I
(2)

FSC474
Direccin Financiera
(4)

28

FSC515
ptica (5)

FSC525
Fsica Trmica (5)

FSC535
Electrodinamica
Clsica II (5)

FSC545
Fsica Atmica y
Molecular (5)

FSC552
Laboratorio de
ptica (2)

FSC565
Electrnica (5) (**)

Sociales II
(2)

FSC612
Historia de la Fsica
(2)

FSC625
Mecnica Cuntica I
(5) (***)

FSC634
Micro y
Macroeconoma (4)

FSC645
Fsica Nuclear y de
Partculas (5)

FSC652
Lab. Fs. Atmica y
Molecular (2)

FSC664
Instrumentacin (4)

FSC604
Optativa I (4)

FSC716
Mecnica Estadstica
(6)

FSC725
Mecnica Cuntica II
(5)

Sociales III
(2)

FSC746
Fsica
Computacional I (6)

FSC755
Fsica Experimental
(5)

AMB763
Modelos Fsicos en
Ecologa (3)

FSC704
Optativa II (4)

Optativa de libre
eleccin (3)

FSC826
Estado Slido (6)

FSC832
Seminario (2)

FSC846
Fsica
ComputacionalII (6)

FSC852
Proyectos (2)

FSC864
Formulacin, evaluacin
y seguimiento de
proyectos (4)

FSC804
Optativa III (4)

CSH172
Expresin Oral y
Escrita (2)

28

MAT116
Clculo en una
variable (6)

30

26

31

27

20

Proyecto de Titulacin (20)

29

Requisitos:
(*)
(**)
(***)

Anlisis Vectorial
Electromagnetismo
ptica, Electrod. Clsica II y Fsica Atmica y Molecular

TOTAL CRDITOS
INCLUIDO PROY.
TITULACIN

247