CALENDARI GRUP TREBALL

15
Benvinguda de
l’assignatura

16

17
Presentació Pla
Docent

22
Inici Activitat 1
(PAC 1)
- Presentació
personal

23
Presentació
activitat 2
(PAC 1)
- Participació
individual
debat
30
Fi activitat 2
- Fi debat
Inici Activitat 3
- Formació
de grups

24
Inici Activitat 2
(PAC 1)
- Participació
individual
debat.
Fòrum 3

29

SETEMBRE
18
El projecte digital
en equip

19
Inici PAC 1

20

21

25

26

27

28

3

4

5
Formació del grup

OCTUBRE
1

6

7

8

2

9

10

11

Decisió nom grup,
primeres
propostes.
12

Repartició tasques i
rols entre les
membres del grup
Familiarització
WIKISPACES

Activitat 4
(PAC 1)
- Acords
inicials
del grup

Decisió final nom
grup: EducaTIC
15

16

17

18

19

24
Inici PAC 2
- Registrarse Diigo
- Creació
grup Diigo
- Publicació
de pàgines
web
31

25

26

13
Decisió conjunta de
la llengua de
redacció

14

20
Línies de contingut
- Primer
esbós dels
continguts
del projecte

21
Lliurament PAC 1

22

23

27
Decisió de la
planificació de la
PAC

28

29

30
Suggeriment
enquestes a
Centres
Educatius
Infantil/Primària

NOVEMBRE

3
Últim dia per
publicar pàgines
web

4
Esbós índex del
projecte
(WIKISPACES)

Enquestes
definitives
10

Inici enquestes

1
Tipus d’enquesta a
realitzar

2
Proposta d’enquesta
- Professorat
- Alumnat

5

6

7
Tractament dades
numèriques a
partir de les
enquestes a
l’alumnat

8
Anàlisi final PAC 2

9
Lliurament PAC 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30