NOM

Cadernera
Nom
científic
Carduelis carduelis
Descripció
Ocell que fa uns 12cm de llarg i que té uns colors que el fan
fàcilment identificable. El cap és de color blanc i negre amb la
cara vermella. Pel dors és de color marró. El pit és marró clar
amb zones blanquinoses. Les ales tenen franges grogues i
negres.La cua és blanca i negra. El bec és fort i de coloració
clara.
Hàbitat
Viu en terres cultivades, horts i també parcs urbans.
Alimentació
Menja llavors, especialment de card. També petits fruits i alguns
insectes.
Reproducció
Fa el niu en arbres o en unes tanques vegetals com les fetes
amb xiprers. El niu està fet amb herba i molsa i folrat de llana i
borrissol.
La femella pon 4 o 6 ous de color blavós amb petites taques
marronoses.
Els ous son incubats per la femella durant uns 12 dies. Després
neixen els pollets que comencen a volar al cap d`unes dues
setmanes.
Altres
Acostuma a viure en grups que es mouen junts. El seu vol és
ondulat. El fet de tenir un cant variat i melodiós ha fet que sigui
un ocell apreciat pels ocellaires i per aquest motiu ha estat
engabiat des de fa molts anys.


NOM Bernat pescaire
Nom
científic
Ardea cinerea
Descripció Ocell de gran tamany que fa 90 cm
d'alçada i prop de 150 cm amb les ales
obertes.
Té el plomatge de color gris al cap i al
dors.
Té taques negres al coll i té al ventre
blanc.
El bec és llarg i li permet capturar peixos
fàcilment.
Les potes també són llarges i de color
groguenc.
Hàbitat Viu en zones aquàtiques com els rius, els
estanys i els aiguamolls.
És un ocell molt comú i fàcilment
identificable durant la tardor i l'hivern.
Cap al març emigra cap a l'europa
central.
Alimentació Menja peixos, granotes, crancs, rèptils,
rates, insectes, pollets, d'altres ocells i
fins i tot alguns vegetals.
A vegades camina lentament amb el bec
cap a baix preparat per llençar-lo amb
força i agafar algun peix.
Reproducció La femella pon 3 o 4 ous de color blavós i
els cova durant 4 setmanes. Després
neixen els pollets que romanen al niu
durant unes 7-8 setmanes.
Fa el niu amb branques i trossos vegetals
en arbres de ribera o entre els canyissars
dels aiguamolls.
Altres S'està quiet durant llargues estones dins
de l'aigua, a la vora o sobre una branca
esperant veure alguna presa.
Vola amb força moviment lentament les
ales; quant vola té el coll recollit entre les
espatlles, les ales corvades i les potes
estirades.

.