Está en la página 1de 2

A greek boy at home 1

ΚΗΠΟΣ gramática

καὶ κύκλῳ περὶ τὴν οἰκίαν ἀγροὶ μέν εἰσιν, οὕς γεωργοῦμεν, καὶ ἀλλος ἐστὶ τόπος ἐν ᾧ αἱ
ἀμπέλοι, ἔστι δὲ καὶ κῆπος, ἐν ᾧ κηπεύομεν. καὶ περὶ μὲν τῆς γεωργίας ὕστερον λεκτέον ἐστί.
περιέχει δὲ ὁ κῆπος τὴν οἰκίαν, ἐν δὲ τῷ κήπῳ πολλὰ καὶ ἄλλα πάρεστι βλέπειν, καὶ δὴ καὶ
λάχανα καὶ πόαν καὶ ἴα καὶ ῥόδα. ἀπὸ τῆς ἀμπέλου δρέπομεν σταφυλὰς· καὶ τῶν στραφυλῶν
τὰς μὲν ἐσθίομεν, τὰς δὲ ξηραίνομεν, τὰς δὲ πατοῦμεν ἐν τῇ ληνῷ, καὶ ποιοῦμεν οὕτως οἶον.
δρέπομεν δὲ καὶ σῖκα ἀπὸ τῶν συκῶν, καὶ ἐλαίας ἀπὸ τῶν ἐλαιῶν. περὶ τούτων ὕστερον
λεκτέον μοι· νῦν γὰρ οὐ πάρεστιν. οἴμοι· φεῦ· ὡς πολλάκις λέγω τὸ αὐτό· καὶ γὰρ οὐ
γιγνώσκετε οὐτω τὴν Ἑλληνικὴν γλῶτταν. ἀλλὰ ῥᾳδία μᾶλλον δοκεῖ εἶναι καθ’ἡμέραν, ὡς
νομίζω. πῶς γὰρ οὔ; ἐγώ μὲν οὐ δεινός εἰμι λέγειν, σύ δέ που δεινὸς εἶ μανθάνειν.

MORFOLOGÍA NOMINAL

 Adjetivo en- τέος,- τέα, -τέον


Se utiliza para expresar una necesidad pasiva, lo que se debe hacer.
λεκτέον ἐστί se debe hablar (lat. solvendum est). También puede aparecer en neutro plural:
λεκτέα .El agente se expresa en dativo (como en latín).

καὶ περὶ μὲν τῆς γεωργίας ὕστερον λεκτέον ἐστί.

περὶ τούτων ὕστερον λεκτέον μοι· νῦν γὰρ οὐ πάρεστιν. οἴμοι

 Morfología Verbal

γι – γνώ – σκω : con reduplicación en presente y con sufijo ‐σκω

1ps γι - γνώ - σκ - ω

2ps γι - γνώ - σκ - εις

3ps γι - γνώ - σκ - ει

1pp γι - γνώ - σκ - ομεν

2pp γι - γνώ - σκ - ετε

3pp γι - γνώ - σκ - ουσι

SINTAXIS
 artículo
Originalmente era un pronombre demostrativo, como se puede ver todavía en usos
como:

 ὁ μέν ‐ ὁ δέ: el uno ... el otro.


 τὸ μέν ‐ τὸ δέ: en parte ... en parte (uso adverbial).
A greek boy at home 2
ΚΗΠΟΣ gramática

 τὸν καὶ τόν (τὸ καὶ τό): ese y aquel.


 πρὸ τοῦ: en el pasado, antes.
 ὁ δέ, ἡ δέ, τὸ δέ: pero él / ella...
 καὶ τόν: y él (en el estilo indirecto: καὶ τόν εἰπεῖν: ‘y él dijo’).

ἀπὸ τῆς ἀμπέλου δρέπομεν σταφυλὰς· καὶ τῶν στραφυλῶν τὰς μὲν ἐσθίομεν, τὰς δὲ
ξηραίνομεν, τὰς δὲ πατοῦμεν ἐν τῇ ληνῷ, καὶ ποιοῦμεν οὕτως οἶον.