Está en la página 1de 1

PROGRAMACI DE 4t ESPA

MDUL 2: EL MEDI POLTIC, ESTATS, DEMOCRCIA I


CIUTADANIA

- TEMARI:

Unitat daprenentatge 1: Evoluci de lorganitzaci poltica al llarg del temps.
Unitat daprenentatge 2: Organitzaci poltica actual.
Unitat daprenentatge 3: Les grans rees geopoltiques del mn.
Unitat daprenentatge 4: Drets i deures dels ciutadans.

- AVALUACI:
- Avaluaci contnua: pels alumnes que assisteixen a ms dun 80,00% de les hores
lectives:
- Controls: 70,00%
- Treballs i activitats a clase: 30,00%

- Avaluaci amb un examen final pels alumnes que falten ms dun 20,00% (tant
justificades com no justificades) de les hores lectives:
- Control final amb tot el temari: 100,00%

- TUTORIES:
- Hi ha tutories individualitzades durant el cuadrimestre per als alumnes que tinguin
qualsevol tipus de dubte sobre lassignatura.

- DOCUMENTACI DE LASSIGNATURA:
- Est penjada a la carpeta de lassignatura de 4t dESPA a Google Drive: temari, apunts
dels temes, activitats de resum dels temes, exercicis, articles, etc.

- CORREU ELECTRNIC : palcolea@yahoo.com