Está en la página 1de 27

Fermentai

Fermentai yra baltymai, greitinantys chemines


reakcijas.

Katalizins RNR vadinamos ribozimais.

Kataliziniai antikniai vadinami abzimais.
Ferment tyrimais usiima biochemijos
mokslo aka enzimologija.

Mediagos, kuri pakitimus fermentas
katalizuoja, vadinamos substratais.

susidars naujas junginys vadinamas
produktu.
Pavadinimai sudaromi, pridedant prie
substrato aknies priesag az.


Greitina rekcijas veikdami maomis
koncentracijomis
Reakcijos metu nepasikeiia
Neveikia reakcijos pusiausvyros.
Jeigu baltymas denatruojamas, katalizinis
aktyvumas prarandamas.

Fermentai neatspars ilumos, rgi, arm,
drusk ir kit chemikai aktyvi mediag
poveikiui.
Fermentai saviti
Fermento aktyvumas daug didesnis
Ferment veikla reguliuojama
Fermentins reakcijos veikia velniomis
slygomis
Klass
Oksidoreduktazs
Transferazs
Hidrolazs
Liazs
Izomerazs
LigazsReakcijos greitja didinant temperatrSlopikliai
Slopikliais (inhibitoriais) vadinamos
mediagos, ltinanios fermentins reakcijos
greit.
Kofaktoriai
ferment sudt einantysmaos molekulins
mass organins mediagos ar metal jonai
Kofermentais vadinami maos mass
organins mediagos, kurios yra aktyviajame
centreir reikalingos katalizei.

Kofermentai yra silpnai susijunge su fermentu

Holofermentas=kofermentas+apofermentas
Vieniems fermentams metal jonai yra btini
fermento aktyvumui, kitais atvejais katalizin
reakcija tik skatinama.

Stabilizuoti baltymo struktr
Suriti substrat su fermentu
Prijungti koferment prie baltymo
Tiesiogiai dalyvauti fermentinse reakcijose
Veikti kaip Luiso rgtys
Dalyvauti oksidacijos redukcijos reakcijose
Aktyvusis fermento centras yra fermento
molekuls dalis, prie kurios prisijungia
substratas ir vyksta katalizin reakcija.


Kofaktoriai