Está en la página 1de 1

EXAMEN PARCIAL DE MATEMTICA

Apellidos y nombres: .
Grado y seccin: .Fecha: 30/09/14

1. En la figura mostrada, calcular "x" :


6. Calcular "x" :
80

a) 30

b) 40

a) 100

c) 50
d) 60
e) 80

b) 110

40

40

c) 120

d) 130

e) 108

2. En la figura mostrada calcular "" :

7. En la figura mostrada, si AB=BC=AC. Calcular "x" :


B

a) 10

a) 20

b) 12

b) 25

c) 15

c) 30

d) 20
e) 25

150

3. Calcular "x" :

d) 35
e) 40

80

8. En la figura mostrada, si 2w = +, AD = 3 y AC = 8.
Calcular BC.

a) 37
b) 45
c) 60

b) 2

d) 53

e) 75

a) 1

c) 3
d) 4
e) 5

4. En la figura mostrada calcular "" :


9. En la figura mostrada, calcular "" :

a) 40
b) 50
c) 60

60

a) 60

150

b) 65

d) 70

c) 70

e) 35

d) 75

e) 80

5. En la figura mostrada si AF = FC, calcular "5" :


B

a) 40

10. Calcular " BH " :

b) 45

a) 14

c) 30

b) 10

d) 35

e) 55
A

c) 6
4
C

d) 4
e) 2

75

15

16

137