Está en la página 1de 5

Casing

OD (in)

ID (in)

Drift (in)

Capacidad BBl/ft

9 5/8
7

9 5/8
7

8.681
6.184

8.525
6.059

0.0732
0.03714

Longitud (ft)

1000

Por Area - volmenes

Por capacidades

Area 9 5/8 Ft2


Volmen 9 5/8 ft3
Volmen 9 5/8 Bbls

0.41
411.02
73.2

Area 7 Ft2
Volmen 7 ft3
Volmen 7 Bbls

0.21
208.58
37.2

Desplazamiento 7"

10.450

Volmen Anular (bbls)

25.6

Volmen 9 5/8" (bbls)


Volmen 7" (bbls)
Desplazamiento 7"
Volmen Anular (bbls)

Desplazamiento BBls/ft
1 ft
0.7234 ft

0.01678
0.01045

1 ft
1000 ft
Por capacidad anular
73.2
37.14
10.45
25.6

C.E. Anular
Volmen Anular (bbls)

0.025603
25.6

1 bbl

12 in
8.681 in
12 in
12000 in

5.614 ft3

1 ft
0.5153 ft

12 in
6.184 in

Formula Volmen
(ID^2)*0.97 =
Mezcla de agua

bbls/1000ft
5.00 gal/sx

Volmen lechada

5 sx/bbls

Conversin

5.614 ft3/bbl

Conversin

6.29 bbls/m3

Conversin

0.024 bbl/gal

Open Hole
OD
Profundidad
TOC

10 3/4 in
8500 ft
3000 ft

Casing 7"
OD
ID
FC

7.000 in
6.004 in
40 in

Exceso
Rendimiento

40%
1.18 ft3/sx

Clculo Capacidades
Casing 7"
ID

34.97 Bbls/1000 ft
196.30 ft3 / 1000 ft

7" - 10 3/4"
10 3/4" Open Hole

112.10 Bbls/1000 ft
629.30 ft3/1000 ft

OD Desplazamiento

47.53 Bbls/1000 ft
266.83 ft3 / 1000 ft

10 3/4" x 7" annulus

VOLUMEN DE CEMENTO REQUERIDO

362.47 ft3 / 1000 ft

En el casing 7"

7.85 ft3

Open Hole - Csg annulus


Profundidad
Volumen
Exceso
Total Volumen requerido

5500 ft
1994 ft3
797 ft3
2791 ft3

Numero de sacos

2365 Sx

Volmen de agua requerida

282 Bbls