Está en la página 1de 23

H A R V A R D

B U S I N E S S I S C H O O L
Dresgen
ttu
r,rno\ pEidenre
r
dE
q
einrivd de
dew*urs Phds vd@ l hbG 6rdo que
P
wsrinsime un ffiPreds 6rhgf y
h6bb ey ehabgi, sri f
ePea
d" k rc rinudd s
,
{b d"t prcsrmie dp ffiva.
dw3hou*deJ$l n.dPadol ghgi @,
Fui d.brde' g$byHangai dFbme' eg
GmsEl k[hdudi GEi eG$nsw6oh!*Edl .
wshghoGhl el aos*i ' sudi vs
wedh9ho6Feaol *hf@6@| msGdo
wdnghosbl sun@npddd6| gcopmDresen
9a41! ' ! 11ds1
" l
wsBhoueEl fri .coFodi on' habr.edoDrusadql i l doa
conpmy 1e3e po
$63 niu6s de dra6, Rdf bc 1939 po
um ni
Modeho d ND{a YoL sus ptudird6, Ecooodd p b arb dtad e i
dbedc
Fan
ppdo
valo e bde 1 f.ihtida4 flnb idad, des4pdo @rJhle, y
ras tuh @4Pd6, dejdo a D6
ddbdnd9l a.oopadhdoel 0%dl 6dGdbuqs(bdu
djsribuidoies d stuw-walke, y e
r eel r r ee3yj u&F
Pfdi d
yq ! de venbs. Ls vdb
n re
$671ninom 6 1991 a $sG inda i993
-u
conpmy 1e3e po
$3 iu6s de
pu
5
nilon6 de dtdt v .or
Modem de Nu{a
yoL
sus ptudidB, Ecooodd p ra arb oriad e i
bde a 1 r.ihlida4 flEnb idad, dc
ras dh @4Pds, dejdo a D6
do er 0 % d 16 dsdbdds (bdu
dj:iribuidora de hw-walke, y e
reet
r
ree3 y jos
s
n y d6ildrm la
pfdi d yq ! de venbs. Ls vdb
n re
$671 ninom h r9e1 a $sG d6 e i993
-
Ebrl i u6
e mob LDnodcof.j tu
h
+*"**-ifi'*:*":**$fr:r,ltd::{#.,",ffi
n*rsEs$itutai+**i,'s,:r
,i*ffi
*g*ffi;*ffiJ**r:ffi
;ilffiiwf*
",,"""
s" ".,.,.-
,* ;;;;:.';;:
;tfijffi i:T,j;1iJ,li**",fi:r,.:
:#r:rlli*vx".l
x;;;
ffs-rll:,*:#:
;'":l'';vi
::1''*1"
;;;; ;;;l, ;;";;" . -.. "-- v--c
' "-" " psd d? r' 00
100
r19"rl"':':'
p " ",Jom".i , ".h. co;p.doE e,b,_s.c r
l o. oobr o| m5J
crha s* Gatjzda er apord dr rG hdd 6qdei$ audhdc d. " " a,.
..
k basadn
PtudK!h 9340
:18-1'11
P"'
'_P
emoo w4rrs
pDtuvoaj s\
Tnft-,r* "i t)n"1y
smFga deftdqro
de Dr*n
' rurr.
d8"ry.otdg ,"s prd6. j
I1T1:,
e".96j . y aid"c ;sddd.;
y,
"b -
,
M4rs &4 2dedhdbEde
rer5
tus4 dc r mru D6s y 16 Epu6n po erdd, habjudo 6beo.B
kr de b 6tdgb d b
. c f u | 1 , d l d 6 n @ 6 . n n a u d . c i | L . n d | h ' b
pl4bns de prbdd r d'ba 1m hhJa opva m el ru d6b de nws
?rddG.
sDe
0)
e\"adn 3s
urd6, varoEda
$/m
nos, onde
qa
dq Eo6da, y (2) dhdd el dbj de
of u&P odud6nf t 6chgdd
a m6!do
jhb
.d l* ?.ifiddo
*ru de ocim, h diedn sy que tu fl* tua & aM d 2e0 pror6io14 y ru
PdddPadd
6 s* cbgrls.
rbL3 1995 Va6 y pddpaci6n d MeQdo po oe8o de p!od!
MtG
y
a mmeBje
MftSYgJ6
Erpran et ttara at n: 6utaa
Pft.bre
de venta dikr pa6 el penodd d r99 a 199u
?e
a6enb !614 (i)
dv4, (ii)
PEtudiando
o 16 ooh cPfrabvd
etursr y (iit
apmdbdo lG e
4atb3,myh
aLi d,r k Lr pdG
Et6,
n ts d. bfad. dkht!dE te6.
Dllsg pltuba hpursr h tua d vobs de 200 disbibuid4 on 1.m0 pbrsioMrs
pnPbffi ypudpan4el esdo(sconptundi m*ypqud Paa
eub bs !6hs en & ssnenb, r .mrdi r,hdujo pqnm d ood'hdn
^4.1n w saac e nhmfrn
Fn
.iq d thry d. fl6k tu edds
!
t' p4chi6,
tunt b r;tm ae b up,a,,zdun tLpo dr 4tusq ft ta prttu d btt.'g.
!
@ 3u bbd pE 'BhG L ds
mds - )e dffi;
b pi4 sb EE L .onvr.dn de r dF.cin de
@
DiE6 d ift*b;;.;dtu_
y dJE6d tusbd
Pu
Po
. (r4
dffibdllG de
ep'E d d al@.7 tua pidp.tbaE
D 'ept5 .qjpo viEo I
:T:41 T1*-
b
F,Er.
d rnftudr s b!so. i & hn
-qor:: prby@* d ouh b ad!'iii6hdn
de dvd
],
t6 nih6. * EdEfolnra h
dM@ de bbtu d!q.
fvr
all4 7 paE rJom.jr oEqlE
r
tuaor 3g.rf (nc d drf4
671
427
v4!*dyHdtu
.ll!
Dss. f. rfloc de dla)
w*tushtuq bduy4do pGidst y dircb eieodvo de
wGghrul BrcadGsg' dddea
p6poruae e de posi.in* en FsGdo y
8ee 36er
q
corgb Prnobv
/
chur d
hb
H Lynch * d6 ra .ptu @no pEid4k
t
viepEddd dl
B hein tbal pd@nh d Ep p !rd* d canble y Bwbq
cnbH, a .ox6 Bi&6 s u qmo
uy nbs y ha dl8o nusos di8ds dc
cIDl l ' dsbrchi ncgn.i ndad+6
g1nrd6l cdcDEg
cgeucn8i m' Pnd&r l odod
d6rollo de pftdrb desde nato de 19e4 cogr h
.l cl Kci nEskagi c
crr c Mgnen s uo de 16 ei@
weios rodi@s 4 prcdudG D6
os 4 r;
Pl a
dc EEi
M{nbe hb cn vanas
Undad6denebdgw6l i qh*
bhUdvq$I ' , dDeUnmAdehqu6nUno6j t yy6
corhdor PLlbrr cdndo lcfA)
ando3 Reducdons
e csros ?(fis
Rducc. de costor en Esrados Uidos
Eenbbhm&rcdsFtu!
nd Febs ad@.
.
co$d*he Ms|eode|4
. Eof' do
&
e' tu
m o"1a
I
!d" e
.
ero6 @ G @.rnoE
&.-6
de 4 e.,os . oao@6n6 Morr4 d,
I.
ddedc m-oqoe,r4 r I a paa !h b,, sr.t.
* "up6fa*.!B{
.' ddsad*, *
I.
:
6-"i1""-**'"
r*"""' "
' $ n s [ e n d e b P 4 h MGb g @d
:
ffdk"@etu..reenr.-bre^-,aadhreycubbr.
.
Mej oE@i mpG!deordra
.
Fdud6 d6 Hra
Ie
idierh
y
6mdHdn de ofd$
y s,bs d sHb.bnl.
'
Melo'a n ra ddibdd d m*m bns
y
ns@,a
.
ud$rn d
qe
ds derw, msmaF 4 3 i$.
driB y otsbib.
.
Eor4ido
q
b ddldn de vbja
.
.jomtu e r, adDidddh 6 nu616i
G.mdyemh6n' F9' 3n[ons
Reduccl d. Cosl@ d Euop.1
ccro de m!rcrn.b vDdrdr
--e7
mrronE
.
FdE6! e @3G de a6aF.
.
Mjm dd rampors
F
ndb d m
. Ei ni i md d93pscoi 69i GEf i gi aDa
.
Melo'ambbde a dn bre i de vi6j*.
qo4 lJoru.in ebrc I pdp16 lmpedd@
tx
tui@ ra pcici prindrr d Eerudol
&bdEdsobc]4Cara+rcfi e
.C]jUEL
+ t
(
f
+
A
I
t
(

""8
$U
ee$
^ F F
ai F
EI S- cc$e
3
$
f *
: !
r
i ,
' tE i
i : * E; s ga
!Si E3t Ei
88s
0e,
. " 6
t E
t s R; ;

EE.
:
i i i -
- : gE" 9; i
Ei ; , . r ! a E:
es5; i 3
!
3
EE
s=
3
"g
d16gtud*
$s0ilrs 2F%
16 dG 25%
$m0 minm6
bdode!w@cod$Psb6sPodogd6oorcsndo'
e por 6dG IG '.6vd d DlK, rE
a ksB addhdG volubdG
4. ?asB adelbdc ohg3rd6
, m%dei 8EGr e cl ue8odenn
, 75% der a.s de ruF de 6F,
.
m% de n@ rurc 4 er4fivo
.
k
+oo.
d cohb de dpreo.m Bd shid y
lohn
LF.h,
.
uM inv{sin xqida d r rEs
01o
!n{rc,
.
Er b de
Po
to m6 915 mi
.
EDITDA/hb5 debe s al mnc 2,0 duHnre r99t19t 25 dunre
1ee3, y250
Pordomrq
.
Deda Tr/EBm dbe s rc rs dc r,0 dunre 199r9z
3s0
dunnr. 1993, y3p66drq
II. 10 7/3% NobsPEflleiar6
r. Mmr$165 d(rc.
3. op. i i dGsb
.
n0% dd mmb pi.ipL e G dlndo d dalqlid dhb
sB de 16 d! rm de 199t.on lc ingres nerG de l ein
4 R6ok obrSabio i6garo. :epro ar ven ihb r 15 de nD de
r. aprDiro lbancierc, cxli
APj uoEnbFuud@ob.eftEt
515%
6nsv.
arcxo 6
konti!d!) selecd dc iJomadi de needo ds pibtes
Rddi 6Pdo/ctus(m):ydq
' 8. =8. . 1, ,
t u*
L - l
)=23
vRsEBlrDA
.
P{qbF
Pledb
dc
Prcliea
&so 6 ' . ^tuoo
d" ra
s,;d-
-; pD. d";r".h.rphDdo
e.b7 Pyedms fimci6 blsda m rr din.d6n
(hfrds
ds dre)
irk,lq"i^

91,,,.".,
_19
Dffi pdoHhdB' PDyedosdel .Dng.i n
diecrn (mir10n6
de dra6)
!:0
r\'m 7 kon.incin)
I