Está en la página 1de 3

Aks Os tr

Akeke fenu sogisa awo ile alasake


Adifafun alasake
Abiba ohun ase lenu
Igbati nse ohun gbogbo tokokar koloju
Ebo won ni use
Osi gbe bonbe Oruro
Eni awo lape alaje
Olunware ninlaje
Eni awo bape alaya
Olunware ninlaya
Eni awo bape animu
Olunware ninbimu
Eni awo bape ani iregbogbo
Olunware ninni ire gbogbo
Akeke fenu sogi el sacerdote de la casa de alakase
Hizo adivinacin para alasake
El que sus deseos y poder de las palabras estn en su boca
Cuando estaba haciendo las cosas sin soluciones
Le dijeron que hiciera sacricio el oyo y lo hizo
El que el sacerdote dice que tendr dinero! dinero tendr
El que el sacerdote dice que tendr esposa! esposa tendr
El que el sacerdote dice que tendr hijos! hijos tendr
El que el sacerdote dice que tendr toda la suerte! la suerte tendr
El signo "s# t$r se pinta y se reza! despu#s de rezado se
debe to%ar con agua!
&i es para proble%as con el iyerosun se le roc'a a es(
OGBETURA

I I

II I

I I

I I
OLUJINDO OLUJINMI
ORANTOJINDO TOJINMI
KIIPADA GUN ORI OKITIMAN
ORAN TI WON NBA LAGBAJA YI FAYI
KOJINDO KOJINMI ( nombre y apell!o"#
KI OMAN LE PADA WAYE MAN
TI IYO BA BO$I INU OMI APOORA
KI UJOYI OPOORA
OGBETUAROMURA LONIKI EJO NA OTI

LO %UE &AE EN EL AGUA
EL PROBLEMA %UE &AE EN EL AGUA
NO $URGE MA$
EL PROBLEA %UE YO'''''''''' TENGO &ON''''''''''''' %UE
DE$PARE(&A $E &AIGA EN EL AGUA Y %UE NO $URGA
%UE NUN&A $URGA MA$
&UANDO LA $AL ENTRA EN EL AGUA $E DE$APARE&E
%UE E$TE PROBLEMA $E DE$APARE(&A
OGBETURA LO )ARA DE$APARE&ER

AKO$E (MEDI&INA#
EL IYERO$UN $E ME(&LA EN $AL* $E E&)A EN EL TABLERO*
$E MAR&A EL ODU Y $E RE(A* DE$PUE$ DE RE(ADO $E E&)A
EN UN PAN %UE TENGA UN )UE&O Y $E TAPA Y A
&ONTINUA&I+N $E TIRA EN AGUA E$TAN&ADA'