Está en la página 1de 2

Formular și ghid de aplicație

Înainte de completarea formularului de aplicație, te rugăm să citești următoarele informații
despre, criterii de eligibilitate și completarea formularului:
The Big Lunch Bucharest are loc pe 27 septembrie și este un eveniment de comunitate și de
fundraising pentru cauze din București. Oricine poate organiza un pranz la el acas! la serviciu! "n parc!
la teras ori chiar la restaurantul preferat! iar sumele str#nse se vor duce ctre una sau mai multe
cauze propuse pe platform.
Cine poate depune un proiect?
$rupuri de inițiativ fr personalitate %uridic sau organizații non&guvernamentale! nea'liate politic!
care vor desfșura activit(ile propuse "n )unicipiul București și %udețul *lfov.
Criterii de eligibilitate pentru:
Formularul de înscriere:
 completat "n limba rom#n
 completat integral! la toate secțiunile sale
Proiect:
 este de interes general și nu realizez activitți cu scop comercial sau de natur politic
 "și propune s str#ng "n cadrul The Big Lunch Bucharest minim +.,-- lei
 implementarea proiectului "ncepe "n ma.im / luni de la "ncheierea perioadei de fundraising
 evenimentul de fundraising organizat pe 27 septembrie se va desfșura "n )unicipiul București
și "n %udețul *lfov.
Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?
0elecția aplicațiilor "n funcție de criteriile de eligibilitate realizat de Fundația 1omunitar București.
Lista proiectelor selectate va ' a'șat pe site&ul 222.thebiglunch.ro pe 27 august.
Despre Fundația Comunitară ucurești
Funda(ia 1omunitar Bucure3ti investe3te timpul! banii 3i energia bucure3tenilor pentru a crea
comunit(i "n care s ne sim(im ca acas. Organiza(ia colecteaz fonduri de la afaceri locale 3i
persoane particulare! pentru a 'nan(a proiecte care stimuleaz ini(iativa 3i aduc oamenii "mpreun "n
comunit(i. Funda(ia 1omunitar Bucure3ti s&a "n'in(at "n 2-44 3i este parte dintr&o mi3care na(ional!
alturi de alte unsprezece funda(ii comunitare din țar.
D! "!#$%&' Î%($%'! D! C)*P+!'("!( F)"*&+("&+&$:
• Formularul de "nscriere este disponibil online! pe http566thebiglunch.ro6proiecte6inscrie&proiect
• Formularul se completeaz integral "n limba rom#n
• 7imensiunea fotogra'ei de proiect poate ' ma.im 4)B
• La evaluare vom lua "n considerare doar formularele depuse p#n la data de 2, 8ugust 2-4+!
ora 2/5,9.
• 7ac ai "ntrebri legate de aplicație! ne poți contacta la adresa
ale,andra-marin.fundatiacomunitarbucuresti-ro