Está en la página 1de 3

Anuncio - Boletín Nº 70. Jueves, 27 de marzo de 2008 - Pontedeume: Oferta de em...

Página 1 de 3

Galego /
Castellano
Boletín Nº 70. Jueves, 27 de marzo de 2008
IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL IV.2 MUNICIPAL PONTEDEUME

ANUNCIO Pág. 3963 Reg. 08/3428-0.

Anterior Siguiente

Oferta de emprego público 2008

Resolución da Alcaldía pola que se anuncia a OFERTA DE EMPREGO


PUBLICO do Concello de Pontedeume para 2008

Provincia: A Coruña

Corporación: Pontedeume

Nº Código Territorial: 15069

Funcionarios de Carreira

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo A, Subgrupo A1. Clasificación:


Escala de Administración Xeral, subescala Técnica. Número de Vacantes: 1.
Denominación: Técnico.

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo C, Subgrupo C1. Clasificación:


Escala de Administración Xeral, subescala Administrativa. Número de
Vacantes: 3. Denominación: Administrativo

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo C, Subgrupo C2. Clasificación:


Escala de Administración Xeral, subescala Auxilar. Número de Vacantes: 5.
Denominación: Auxiliar administrativo.

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo A, Subgrupo A1. Clasificación:


Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número de Vacantes:
1. Denominación: Técnico superior en formación e emprego.

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo A, Subgrupo A2. Clasificación:


Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número de Vacantes:
1. Denominación: Técnico/a Servicios Sociais.

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo A, Subgrupo A2. Clasificación:


Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número de Vacantes:
1. Denominación: Técnico/a Xestión Deportiva.

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo C, Subgrupo C1. Clasificación:

http://www.dicoruna.es/bop/2008/03/27/08-3428-0.htm 28/03/2008
Anuncio - Boletín Nº 70. Jueves, 27 de marzo de 2008 - Pontedeume: Oferta de em... Página 2 de 3

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiais. Clase


Policía Local. Número de Vacantes: 1. Denominación: Sarxento.

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo C, Subgrupo C1. Clasificación:


Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiais. Clase
Policía Local. Número de Vacantes: 4. Denominación: Policía Local.

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 Grupo C, Subgrupo C2. Clasificación:


Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiais. Clase
Policía Urbanística. Número de Vacantes: 1. Denominación: Auxiliar
administrativo.

Segundo o artigo 76 da Lei 7/2007 (DA7ª) Grupo E. Clasificación: Escala de


Administración Especial. Subescala de Servicios Especiais. Persoal de
Oficios. Número de Vacantes: 1. Denominación: Sepultureiro.

Persoal Laboral

Nivel de Titulación: Superior. Denominación do posto: Psicólogo/a. Nº de


vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Medio. Denominación do posto:Animadorao/a Social. Nº


de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Medio. Denominación do posto:Educador/a Social. Nº de


vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Medio. Denominación do posto: Normalizador/a


Lingüístico/a. Nº de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Medio. Denominación do posto: Asistente social. Nº de


vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Medio. Denominación do posto: Orientador/a laboral. Nº


de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Título de Bacherel ou equivalente. Denominación do


posto: Informático/a. Nº de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Graduado en ESO ou equivalente. Denominación do


posto. Xardineiro/a. Nº de vacantes.1.

Nivel de Titulación: Graduado en ESO ou equivalente. Denominación do


posto. Encargado/a de Obras e servicios. Nº de vacantes:1.

Nivel de Titulación: Graduado en ESO ou equivalente. Denominación do


posto. Oficial de 1ª. Nº de vacantes:1.

http://www.dicoruna.es/bop/2008/03/27/08-3428-0.htm 28/03/2008
Anuncio - Boletín Nº 70. Jueves, 27 de marzo de 2008 - Pontedeume: Oferta de em... Página 3 de 3

Nivel de Titulación: Graduado en ESO ou equivalente. Denominación do


posto. Encargado/a do punto limpo. Nº de vacantes:1.

Nivel de Titulación: Graduado en ESO ou equivalente. Denominación do


posto. Encargado/a da Oficina de Turismo. Nº de vacantes:1.

Nivel de Titulación: Graduado en ESO ou equivalente. Denominación do


posto. Conserxe. Nº de vacantes:3.

Nivel de Titulación: Graduado en ESO ou equivalente. Denominación do


posto: Conserxe- condutor/a. Nº de vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Graduado en ESO ou equivalente. Denominación do


posto: Condutor/a. Nº de vacantes:1.

Nivel de Titulación: Certificado de escolaridade ou equivalente.


Denominación do posto: Barrendeiro/a. Nº de vacantes:3.

Nivel de Titulación: Certificado de escolaridade ou equivalente.


Denominación do posto. Oficiais de 2ª. Nº de vacantes:3.

Nivel de Titulación: Certificado de escolaridade ou equivalente.


Denominación do posto: Peón. Nº de vacantes: 3.

Nivel de Titulación: Certificado de escolaridade ou equivalente.


Denominación do posto: Limpador/a. Nº de vacantes: 5.

Nivel de Titulación: Certificado de escolaridade ou equivalente.


Denominación do posto: Auxiliar de fogar. Nº de vacantes: 8.

Pontedeume, 18 de Marzo de 2008

O ALCALDE

Asdo.: Gabriel Torrente Piñeiro

Reg. 08/3428-0

http://www.dicoruna.es/bop/2008/03/27/08-3428-0.htm 28/03/2008

Intereses relacionados