Está en la página 1de 5

2.

3 Instruciuni folosite n cadrul fiierelor ASP cheie


Din motive de spaiu, nu se vor explica instruciunile care in de partea HTML ci
doar script-urile ASP care realizeaz aciunile mai importante:
a) Codcomp.asp
Acest i!ier se ocup de seciunea rezervat cumprturilor pe componente" #tilizatorul
va putea selecta tipul componentelor dorite precum !i numrul de $uci al iecreia"
Principalele comenzi date %n cadrul i!ierului sunt:
&'
Session()L*+,-)./0
, Session()n).1-2 TH3-
Session()Prettotal)./Session()Prettotal).45e6uest"7uer8Strin9()varPret).
5esponse":rite(Session()Prettotal)..
3nd ,;
'1
varia$ila Login ia valoarea 0" Se testeaz starea %n care ne alm !i se reactualizeaz
preul
comenzii care se va ai!a pe ecran:
&'
Session()n)./Session()n).42
,; Session()n)./< TH3-
dim cosc(=,0<.
Session()>#MP>*S)./cosc
5esponse"3nd
3nd ,
dim $al,randn,$alv
randn/<
$alv/<
se incrementeaz valoarea lui n deoarece s-a dat comanda unei ac?iziii" Dac este
pentru
prima dat atunci au loc deinirile de ta$lou 9eneral !i varia$ile locale" Ta$loul tre$uie
apoi mapat spre un o$iect numit aici CUMPCOS (%nainte de prsirea pa9inii."

cosc/Session()>#MP>*S).
or $al/2 to Session()n).
, cosc(2,$al./5e6uest"7uer8Strin9()varModel). TH3- randn/2
Session()>#MP>*S)./cosc
next
se preia din o$iectul CUMPCOS ta$elul stocat %n matricea cosc" Apoi se veriic dac
ru$rica componentei pe care s-a dat clic@ este aceea!i cu cea a!teptat"
, randn/2 TH3- Session()n)./Session()n).-2
, randn/< TH3- cosc(<,Session()n)../5e6uest"7uer8Strin9()varProd).
, randn/< TH3- cosc(2,Session()n)../5e6uest"7uer8Strin9()varModel).
, randn/< TH3- cosc(0,Session()n)../cosc(0,Session()n)..4rand42
, randn/< TH3- cosc(A,Session()n)../5e6uest"7uer8Strin9()varPret).
, randn/< TH3- cosc(=,Session()n)../5e6uest"7uer8Strin9()5u$r).
, randn/2 TH3- cosc(0,Session()$alv)../cosc(0,Session()$alv)..42
Session()>#MP>*S)./cosc
or $al/2 to Session()n).
%n caz de coresponden, se salveaz %n matricea cosc caracteristicile componentei
selectate !i apoi se %ncepe ciclul de ai!are a ta$elului"
&'5esponse":rite(Session()>#MP>*S).(<,$al..'1Bn$sp
&'5esponse":rite(Session()>#MP>*S).(2,$al..'1&Cont1&Ci1&C$1&Ctd1
&td Didt?/)0E) ali9n/)center)1&$1&i1&ont ace/)Arial) color/)F<<;;GG) size/)2)1
&'5esponse":rite(Session()>#MP>*S).(0,$al..'1&Cont1&Ci1&C$1&Ctd1
&td Didt?/)A<) ali9n/)center)1&$1&i1&ont ace/)Arial) color/)F<<;;GG) size/)2)1
&'5esponse":rite(Session()>#MP>*S).(A,$al..'1&Ctd1&Cont1&Cont1&Ctr1&ont color/)F;;<<<<)
size/)=)1&ont color/)F;;<<<<) size/)=)1
&'next'1
acestea sunt comenzile pentru ai!area unui rHnd Hn cadrul pa9inii ce va i trimise spre
utilizator"
b) Codsis.asp
;i!ierul este rezervat cumprturilor de sisteme complete de calcul (se poate renuna doar
la componentele care nu sunt primordiale 9en @ituri multimedia etc".
&'
Session()L*+,-)./0
Session()Lin@)./)codsis"asp)
Dim >ompta$el(2,2I.,$al,var;MP5,var;SJJ,*S,adun
>ompta$el(2,2./)PLA>A D3 JAKA)
>ompta$el(2,0./)P5*>3S*5)
>ompta$el(2,A./)>**L35)
>ompta$el(2,=./)M3M*5,3)
>ompta$el(2,E./)HA5DD,SL)
>ompta$el(2,I./);L*PPM)
>ompta$el(2,N./)PLA>A O,D3*)
>ompta$el(2,P./)>D5*M)
>ompta$el(2,G./)DOD)
>ompta$el(2,2<./)>D:5,T35)
>ompta$el(2,22./)S*#-D >A5D)
>ompta$el(2,20./)J*Q3)
>ompta$el(2,2A./)M*-,T*5)
>ompta$el(2,2=./)>A5>ASA)
>ompta$el(2,2E./)TASTAT#5A)
>ompta$el(2,2I./))
'1
la %nceput se deinesc varia$ilele" De aceast dat al9oritmul e puin mai diicil
deoarece
tre$uie urmat o procedur ordonat de cumprare !i nu aleatoare" Rn acest scop se
deine!te un vector Comptabel care conine inormaia reeritoare la ru$ricile ce pot i
selectate"
&'
adun/2
Session()n)./Session()n).42
, 5e6uest"7uer8Strin9()5u$r)./>ompta$el(2,Session()n).. T?en adun/<
, (Session()n).-adun./E or (Session()n).-adun.1I and (Session()n).-adun.&2E T?en'1
&a ?re/)codsis"aspSvarModel/-BampTvarProd/-BampTvarPret/<BampT5u$r/&
'/>ompta$el(2,Session()n).-adun42.'1) tar9et/)drsus)1&ont ace/)Times -eD 5oman)
size/)0)1&span st8le/)$ac@9round-color: F<<<<P<)1-# D*53S>
>*MP*-3-TA&Cspan1&Cont1&Ca1&Cont1&Ci1&C$1&Cp1
&'3nd ,;'1
acum urmeaz un artiiciu interesant: deoarece la iecare ale9ere se incrementeaz
varia$ila n cu 2 (c?iar dac s-a ales o component dintr-o ru$ric 9re!it. se iniializeaz
varia$ila adun cu 2 sau < %n uncie de caz" Astel dierena (n-adun) va i aceea!i %n
am$ele cazuri iar opiunea Nu doresc componenta va aprea doar atunci cHnd tre$uie !i
va putea i aleas pentru saltul respectiv" Dac se ale9e atunci are loc o reapelare a
aceea!i pa9ini dar cu inormaia cuvenit %n plus, permitHnd astel ai!area ta$elului nou
(%n care este speciicat vizual neale9erea componentei respective"De asemenea preul
total nu se modiic".
,; >ompta$el(2,Session()n)../5e6uest"7uer8Strin9()5u$r). TH3-
coss(<,Session()n)../5e6uest"7uer8Strin9()varProd).
coss(2,Session()n)../5e6uest"7uer8Strin9()varModel).
coss(0,Session()n)../5e6uest"7uer8Strin9()varPret).
,; Session()n)./2 TH3- coss(<,00./5e6uest"7uer8Strin9()var;SJMJ).
,; Session()n)./0 TH3- coss(<,02./5e6uest"7uer8Strin9()var;SJP5).
,; Session()n)./0 TH3- coss(<,0<./5e6uest"7uer8Strin9()var;5P5).
,; Session()n)./0 TH3- coss(<,2G./5e6uest"7uer8Strin9()varO,*P5).
,; Session()n)./= TH3- coss(<,2P./5e6uest"7uer8Strin9()var;SJM3M).
,; Session()n)./= TH3- coss(<,2N./5e6uest"7uer8Strin9()var>antM3M).
,; Session()n)./2 TH3- coss(2,2N./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaMJ).
,; Session()n)./0 TH3- coss(2,2P./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaP5*>).
,; Session()n)./= TH3- coss(2,2G./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaM3M).
,; Session()n)./E TH3- coss(2,0<./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaHDD).
,; Session()n)./N TH3- coss(2,02./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaPO,D3*).
,; Session()n)./P TH3- coss(2,00./5e6uest"7uer8Strin9()var-ota>D5*M).
,; Session()n)./G TH3- coss(0,2N./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaDOD).
,; Session()n)./2< TH3- coss(0,2P./5e6uest"7uer8Strin9()var-ota>D:).
,; Session()n)./22 TH3- coss(0,2G./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaS*#-DJ).
,; Session()n)./20 TH3- coss(0,0<./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaJ*Q3).
,; Session()n)./2A TH3- coss(0,02./5e6uest"7uer8Strin9()var-otaM*-).
3lse
Session()n)./Session()n).-2
3nd ,
Session()>#MP>*S)./coss
or $al/2 to Session()n).
'1
dac ru$rica coincide, au loc deinirile cuvenite" De data aceasta, pentru anumite
momente
ale constituirii sistemului au loc !i cHteva deiniri care vor olosi %n momentul testrii
sistemului (pentru ru$rica rezervat simulrii capturii dinamice a $ios-ului." Rn caz
contrar, $ine%neles, se decrementeaz varia$ila n" La sHr!it se salveaz totul %n o$iectul
CUMPCOS"
Apoi %ncepe %ntr-un ciclu ai!area cuvenit"
&', $al&2I TH3- '1&p ali9n/UcenterU1&$1&ont color/UF>><<GGU size/U0U1PAS &'/(Session(VnU.
42.'1" S3L3>TAT, &'5esponse":rite (>ompta$el(2,Session(VnU.42..'1&Cont1&C$1&Cp1
&'
3nd ,
pHn cHnd nu s-au epuizat ru$ricile, adic bal<16, se va ai!a:
(valoare) n Selecta!i "ubrica (valoare) n
, Session()n)./2E and 5e6uest"7uer8Strin9()5u$r)./)TASTAT#5A) TH3-
var;MP5/int(coss(<,0<.C20IW0.C0
var;SJJ,*S/2AA
, coss(<,00./0<< or coss(<,02./2<< or coss(<,2P./2<< T?en
var;MP5/coss(<,0<.C2<<
var;SJJ,*S/2<<
3nd ,
, coss(2,P./)-) T?en coss(2,P./)-one)
, coss(2,G./)-) T?en coss(2,G./)-one)
, coss(2,2<./)-) T?en coss(2,2<./)-one)
'1
dup ale9erea complet a componentelor are loc sta$ilirea recvenei la care va
unciona
ansam$lul (plac de $az, procesor, memorie." De asemenea se mai sta$ilesc !i
dispozitivele care vor i ata!ate ca$lurilor P"#M$"%& S'CO()$"% M$S*'"+SL$,'" Rn
caz c nu au ost selectate va aprea %n BIS $ine%neles (O('"
c) Testare.asp
Rn momentul %n care utilizatorul dore!te s ale comportarea sistemului ales %n aplicaiile
tip Programare& Multimedia& -ocuri acceseaz prin intermediul comenzii *estea./
sistemul i!ierul testare.asp" Acesta preia toate inormaiile din i!ierul codsis.asp !i
urnizeaz o captur/ dinamic/ a bios-ului (simulare. precum !i partea de benc0mar1"
&'
XS3>T,#-3A D3 J3->HMA5L A S,ST3M#L#,
dim $enc?m2,$enc?m0,$enc?mA,coss,norm2,norm0,normA
coss/Session()>#MP>*S).
norm2/I0CAN<
norm0/I0C=E<
normA/I0C0<<
$enc?m2/int((coss(2,2N.W=4coss(2,2P.WE4coss(2,2G.WE4coss(2,0<.WA4coss(2,02.W2<4coss(2,00.W04coss(
0,2G.WA4coss(0,0<.W04coss(0,02.WA.Wnorm2.
$enc?m0/int((coss(2,2N.W=4coss(2,2P.WE4coss(2,2G.WE4coss(2,0<.WE4coss(2,02.WI4cos
s(2,00.W=4coss(0,2N.WA4coss(0,2P.W=4coss(0,2G.W=4coss(0,0<.WA4coss(0,02.W0.Wnorm0
.
$enc?mA/int((coss(2,2N.WE4coss(2,2P.WI4coss(2,2G.WE4coss(2,0<.W04coss(0,02.W0.WnormA.
Session()>#MP>*S)./coss
'1
iecare tip de component intervine %n proporii dierite %n uncie de aplicaie" Pe
$aza
ormulelor adecvate se va calcula competivitatea sistemului %n cele A domenii enumerate,
rezultHnd valorile benc0m1& benc0m2& benc0m3"
&tr1
&td Didt?/)2NA)1&ta$le $order/)<) cellpaddin9/)<) cellspacin9/)<) Didt?/)AW&'/$enc?m2'1)1&
'or i/2 to $enc?m2'1&td Didt?/)A)1&im9 $order/)<) src/)unit"9i)1&Ctd1&'next'1&Cta$le1&Ctd1
&td Didt?/)0N)1&ont size/)0) color/)F;;;;;;)1&$1&'5esponse":rite (iWAW20.'1&Ctd1
&td Didt?/)2N2)1&ta$le $order/)<) cellpaddin9/)<) cellspacin9/)<) Didt?/)AW&'/$enc?m0'1)1&
'or i/2 to $enc?m0'1&td Didt?/)A)1&im9 $order/)<) src/)unit"9i)1&Ctd1&'next'1&Cta$le1&Ctd1
&td Didt?/)0P)1&ont size/)0) color/)F;;;;;;)1&$1&'5esponse":rite (iWAW20.'1&Ctd1
&td Didt?/)2PA)1&ta$le $order/)<) cellpaddin9/)<) cellspacin9/)<) Didt?/)AW&'/$enc?mA'1)1&
'or i/2 to $enc?mA'1&td Didt?/)A)1&im9 $order/)<) src/)unit"9i)1&Ctd1&'next'1&Cta$le1&Ctd1
&td Didt?/)0A)1&ont size/)0) color/)F;;;;;;)1&$1&'5esponse":rite (iWAW20.'1&Ctd1
&Ctr1
metoda de simulare tip VluidU a testelor benc0mar1 este realizat prin intermediul
unor
ta$ele care %ntr-un ciclu pHn la o valoare speciicat ai!eaz cHte o ima9ine de culoare
dierit pentru iecare sistem etalon existent"