Está en la página 1de 1

Caso: Sociedad Petrolera Andina

3. Elabore un anlisis t1e1 estaclo c1c la tinidacl en Soc. Pefoler'r Anclina luego
traslado c-le oficias, telienclo t:lt clrenta
(3 puntos)

1as

s...dr'cir"

.0,\.....:.is.t.s.fEr"...fl..stE\......4e...\e...Rmfl.esc(...e.mo-a{.i'cn-C.71-.e

clel

concliciones cltle corriiguran esta variable

?'cr

Icts

..r.q.SLcrs.....gn.*iu....\.r....arn.P.t.ksn...no....hn...q+r.nbi.o,do...[..s.*.cs"'r'egtaJ

so
.hxq......p.rrni .Y,.q......qr..c,...I...e.m.fr.escr....tcng*:' drilpr-. ..e.r...1o..*-o.nto

' Ya

..fl....s.rs*amq.....es.po.al.nt.o ...le.tgo....d.t\...*.r.as\sl.ds....h.s....Csmhr'e'dn"'po

o"s
J!.1 ..

.f:.s r..e,-(v.

r. "...

.+i.

n.cn. r.u.s..... rn.i


.

- -

clcri,* l.a Qut- \rnpc.r tu ks

Calidad de la cdmunicacin

6rncn*o

'( Qono, din

lu.r.gr....*v[......]r.*.:.1.clo.......1c......rnv..fli..'c.*..t-o......-Cn*'r.U..."IqS""miG"m'br'ps

,7

Com0

.Bf\t9s..,..n

9.....{,.x.i

s.Lt

..... fr

.e)

s.

i.>-

* s-.0..... tp..?iqs..,.

a Will a
de
decisiones
propias
sus
tomar
a
ya aprender
realiza el psiclogo Para orientar mejor

4.

:.e.....R.a.Pkt
.

r.k.e.o*

r.

d a ......../. a, .......jR A. a. ( G....,..

.tan.../.*..y..a.....u.e ....)Gaor.G......0.b.,2.....*tada-...d.e....na....kr..4esa...

:. ..*.*. .. ..

..

l.t

*.C*....

.(.

e mt r.

e. a.

t {.G t.

'eas

dab o

...U-Satlo......ce..rr.s.c{a.m.ea./.o...r'....*..d.e.a:i......a...-.t9.e('--kaL.-.F'sZrkrp'D '<t?catu4L
c /?r a
be
..d, rc,:s m.k....d.e

5.

#u:u,tri:^ytx",:";z1"p{,i^fr,o#i":#u"""ff "ql"ipoa".quetieneel
directivo (3 puntos)

.4as.....er.n.a.:....dr...pad,....s.u./.o.r.;.de.d(r.d{2ah....da.!g.s..:.,.hordr.o.-d.et)

7or ma/

.V.5,p..'..e|k....eo.cl.at....'.3.e...d.A.......tuan.c|.e...1.-^5..s....Us.a....-.-sl.{..ra-e-ct.ar-..d0'fo:2_

.iglt

s.*ir..es...elkci/....se

*.**./a. da

ir.pp.4cc..f0.4.s..e t..c/..i.u/ur.f:":n

a."..{s.:.....c.1.cr.rtcis.....1.0....9.t....d.a.brA..,...-..1-P.......5..0....U..d......8-(...rAe.e{.arr'
,. o

t rdi {os

"

'l^;;;;;;:;;;

-(uancto de,nuosfl.a

fs

i nn o... /u.. V ro b 1r- as'

)lD,. /orlo
d p lA
busca tu lnates '

5..

e.... /.1.8 tt,...../.e

;;;a;' mrca}a
aes'sufuctl4.
foce /afc/e5 i;; t': b;u"o,l/,