Está en la página 1de 21

Altium Thit k PCB (mch in) bng Altium

Tho lun trong 'Hng dn v mch v cc phn mm thng dng' bt u bi lehoanggiang, 24 Thng tm 2013.
Trang ch Din n Thnh vin Tr gip
Trang ch Din n Thit k phn cng Hng dn v mch v cc phn mm thng dng
lehoanggiang
R&D Team
Bi tutorial ny s hng dn bn cch thit k mch in bng phn mm Altium ( mt
mt mm v mch rt chuyn dng v ph bin ). c s khi u tt bn nn c
thm cc bi vit sau:
Lm quen vi Altium, khi to Project
To th vin Schematic v th vin footprint
Bn sn sng cha, chng ta cng bt u no .
ti ca bi vit ny l thit k mt mch ngun dng linh kin dn SMD
Mch ngun c thit k vi IC ngun LM2596S-ADJ . LM2596S-ADJ l mt IC
ngun tch hp mch ngun xung theo nguyn l ngun Buck, vi dng in nh mc
u ra l 3A v c in p u ra c th thay i c ty theo gi tr ca 2 in tr phn
p hi tip ( R1, R2).
1. Ly linh kin t th vin
Chn cc linh kin cn thit cho mch Schematic sau
Trong Workplace trn thanh Menubar chn Part (hoc nhn P->P). Hoc dng chc
nng Search linh kin trong cc th vin trong mc Library. Chn cc linh kin cn thit
cho mch Schematic.
Lu y thm th vin c sn ca chng trnh NSC switcher.SchLib (th vin nm
trong \Library\National Semiconductor\NSC switcher.SchLib ) dng
C g mi?
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
1 of 21 4/29/2014 3:10 PM
linh kin c sn LM2596S-ADJ, cc linh kin cn li l cc linh kin to t bi trc
hoc t cc th vin sn c.
Cc linh kin khc thc hin tng t.
Sau khi ly ra y cc linh kin cn thit, tin hnh sp xp cc linh kin li cho
hp l .
2. Sp xp v i dy linh kin
Tin hnh sp xp li mch sau khi ly cc linh kin.
i dy chn place->Wire hoc nhn biu tng Wire.
S dng thm Net Lable i dy cho cc mch phc tp hn. (t ti cc im cn kt
ni. Cc Lable cng tn c kt ni vi nhau m khng cn i dy ).
ch : nh t tn cho cc linh kin, khng c trng tn !
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
2 of 21 4/29/2014 3:10 PM
Sau khi tin hnh i dy. c mch Schematic sau
Tin hnh lu li mch Schematic.
Lin kt Facebook:
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
3 of 21 4/29/2014 3:10 PM
lehoanggiang, 24 Thng tm 2013 #1
Thch Bnh lun Chia s 32 5
Din n Vi iu khin
Cng ng 7.060 ngi thch 10 Thng 9 2013
Hng dn v PCB bng Altium
http://vidieukhien.net/threads/54
Thch trang Thch trang
lehoanggiang
R&D Team
CHUYN THIT K T SCHEMATIC SANG FILE PCB
Qu trnh ny c thc hin bng cch m file schematic ln. Sau chn Design >>
Update PCB Document . Ca s Engineering Change Order hin ra, sau v
n s tin hnh cc qu trnh sau:
1.Mt list cc thnh phn c s dng trong thit k s c lit k ra v n s yu cu
footprint cho mi thnh phn trong . Altium s tm cc footprint ny trong cc th
vin v t chng vo Workspace PCB. Nu nh khng tm thy footprint n s bo
li !
2.List cc dy ni, cc linh kin c tao ra, cc dy c ni vo cc pad ca cc linh
kin theo ng s nguyn l ( schematic). Li s xy ra nu nh footprint khng c
tm thy hay cc pads trong footprint khng tng thch vi s nguyn l.
Cc bc thc hin :3.Ngoi ra cc cng c khc cng c add vo file PCB, bao gm
placement rooms ( bn s thy n l 1 vng mu hng xut hin trong workspace
PCB sau khi qu trnh chuyn thit k ny hon tt ), cc lp linh kin, cc lut thit k
..v..v
1.M file schematic ln : PSU.SchDoc
2.Chn Design >> update PCB Document PSU.PcbDoc. Ca s Engineering
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
4 of 21 4/29/2014 3:10 PM
Change Order xut hin.
3.Click vo Validate Change, nu tt c thay i c ph chun th du tick mu
xanh l cy s hin ra mi thnh phn trong list. nu nh s thay i khng c ph
duyt, ng bng ny li kim tra v sa cc li.
4.Click vo Execute Changes, chuyn nhng thay i ny vo file PCB. Khi qu
trnh hon tt, ct Done s c tick
5.Click close. Workspace PCB hin ra vi tt c cc linh kin c xp trong placement
rooms ( khung mu hng). nu nh bn cha thy cc linh kin s dng phm tt V +
D ( View >> Fit Document).
Board Shape vi ng outline chnh l vng m nh sn xut PCB cn c vo
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
5 of 21 4/29/2014 3:10 PM
lehoanggiang, 24 Thng tm 2013 #2
ct Board. Ta nh ngha li Board Shape bng cch chn Design>> Board Shape >>
Redefine Board Shape. v dng chut ty chnh vng board mi !
V ng board outline bng cch chn cng c 'line' v phi c v trn lp
'keep-out layer'.
lehoanggiang
R&D Team
THIT K PCB
Ti y chng ta c board mch, cc linh kin. nhim v lc ny l xp cc
linh kin ln board v i dy ng ( tracks) sao cho ti u, hp l nht.
Xp cc linh kin vng mu hng vo board ( mu en). V vng mu hng
ny ta khng cn dng ti na c th n n i bng cch nhn Clrl + D. bng
View Configurations hin ra , trong vng Rooms chn Hidden. Click OK.
Hoc n gin ta c th xa n i : click chut vo n v nhn Delete
xp t cc linh kin, c th dng cc cng c nh :
PCB Inspector: click vo th PCB gc pha di bn phi mn hnh, chn PCB
Inspector , chn linh kin ri chnh ta ca n trong bng inspector theo mnh
Cc phm tt Align:
SHIFT + CTRL + T Cn u cc nh
SHIFT + CTRL + L Cn u sang bn tri
SHIFT + CTRL + R Cn u sang bn phi
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
6 of 21 4/29/2014 3:10 PM
SHIFT + CTRL + B Cn u xung di
SHIFT + CTRL + H Chia u khong cch theo chiu ngang
SHIFT + CTRL + V Chia u khong cch theo chiu dc
SHIFT + CTRL + D Cn chnh vo gird
Nhn phm tt V + F (View >> Fit Board) phng to khng gian lm vic .khi
phng to board mch cc li ta s hin ra, c th n n i bng cch
nhn Ctrl + G >> chn Do Not Draw ( nh hnh ).
Click OK
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
7 of 21 4/29/2014 3:10 PM
THIT LP LUT I DY (DRC)
Trong Altium c rt nhiu lut, mun hiu ht tt c ta cn c thi gian nghin
cu v lm vic. tuy nhin mc c bn ta ch cn quan tm cc thng s:
Clearance: khong cch gia 2 phn t
Width: rng ng mch
RoutingVias: kch thc cc l Via( ta quan tm ti chng khi thi cng mch
nhiu lp )
thit lp rules chn Design >> Rules ( phm tt D+ R). bng PCB Rules and
Constraints Editor hin ra.
click vo tng th tng ng (nh mnh bi trong hnh) v ty chnh cc
thng s theo yu cu thit k ca bn.
v d trong thit k ny mnh chn: Preferred Width = 20 mil ; Min Width = 20
mil ; Max Width = 1000 mil
Ch : Trong qu trnh thit k cc cc thng s phn t mch c th tnh theo
2 h n v khc nhau ( mm v mil). Bn c th nhn phm tt Q chuyn
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
8 of 21 4/29/2014 3:10 PM
lehoanggiang, 24 Thng tm 2013 #3
i qua li 2 h n v o ny.
lehoanggiang
R&D Team
TIN HNH I DY.
Nhn phm tt P+T hoc click chut chn cng c i dy :
Khi i dy rng mc inh dy s bng Preferred Width = 20 mil m ta thit lp
trong Rules.
mun thay i kch thc dy ch cn nhn phm TAB v ty chnh.
nhc li : c th nhn phm Q chuyn i qua li 2 h n v o ( mm; mil)
ch : khi chnh kich thc dy phi tha mn: Min Width kch thc dy
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
9 of 21 4/29/2014 3:10 PM
lehoanggiang, 24 Thng tm 2013 #4
Max Width
Min Width; Max Width l gi tr m ta thit lp trc trong Rules !
nu khng tha mn Altium s bo li !
Lu : mi ng dy phi chu 1 dng ti khc nhau, do ta phi da vo
dng ti ca dy m chn kch thc dy cho ph hp. trong bi hng dn
ny ng dy ngun phi chu dng ln ti 3A. V th m mnh chn kch
thc dy ngun tng i ln = 4mm
lehoanggiang
R&D Team
PH NG
thit lp rule ph ng bng cch click tab Design -> Rules, th clearance click phi
chn new rule v tn rule l clearance_1* nh mc nh. tick chn Advanced(Query),
click tip Query Buder, trong ca s hin ra chn belong to polygon (nh hnh minh
ha), sau khi hon thnh click OK
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
10 of 21 4/29/2014 3:10 PM
Tip thay i thng s clearance cho ph hp!
Ti sao ta phi thay i thng s clearance so vi mc nh ?.Clearance l khong cch
gia lp ph ng v cc phn t khc trn PCB. Chng ta c rt nhiu nh sn xut PCB
cht lng, vic ch to PCB b li do lp ph ng cha tch ri hon ton vi cc phn
t khc l 1 iu him gp . tuy nhin gip cng vic sn xut PCB c d dng, cng
nh ta thit k 1 PCB t tiu chun, tng thng s clearance l 1 iu nn lm ( mnh
clearance = 60 mill). vic ny cng gip gim thiu cc li trong thit k PCB.
Tip ph ng, click Place -> Polygon Pour. chn lp ph l top layer, net ph l
GND, click OK
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
11 of 21 4/29/2014 3:10 PM
lehoanggiang, 24 Thng tm 2013 #5
sau dng chut ty chnh vng ph ng bm theo ng keep-outline.
Adding lables
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
12 of 21 4/29/2014 3:10 PM
lehoanggiang
R&D Team
Add thm cc nhn board mch ca ta tr nn r rng, chuyn nghip v d dng khi
s dng.
chn lp v l top overlay, sau nhn phm tt P- S (Place -> String). c 1 nhn di
chuyn theo u con tr chut, t nhn v tr thch hp v chnh sa li ni dung.
v board ny kh n gin, ta khng cn phi thm cc nhn, ch cn chnh s li cc
nhn c sn trn board cho ph hp. cc nhn TP1 - TP2 l v tr cp ngun, v TP3-TP4
l tn hiu out. p click vo tng nhn v sa li TP1 l Vin, TP3 l Vout, TP2, TP4 l
GND nh hnh.
Mt cng c cc k hay v hu ch trong Altium l Inspector v Find similar Objects.
bn c th chn v chnh sa nhiu phn t cng lc m khng tn thi gian. v d ny
mnh s s dng chng chnh li kch thc tt c c nhn cng lc tit kim thi
gian.
click phi vo 1 nhn bt k v chon find similar objects. 1 ca s hin ra, y ta s
chn nhng c im chung ca cc i tng cn chn, v ta cn chon tt c cc text
nn Object kind chn same, sau click OK
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
13 of 21 4/29/2014 3:10 PM
Ca s PCB Inspector hin ra nh sau, trong ca s ny l rt nhiu nhng thng s ca
cc nhn c chn. ta chnh li kch thc nhn bng cch thay i text Height v text
Width ( c bi trn hnh) cho ph hp.
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
14 of 21 4/29/2014 3:10 PM
ok, vy l cc nhn trng nh hn v gn gng hn !
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
15 of 21 4/29/2014 3:10 PM
lehoanggiang, 9 Thng chn 2013 #6
Nhn phm tt 2 <-> 3 chuyn i qua li ch 2D v 3D, mnh cc k thch cng c
ny, n gip ta c th quan st mch mt cch trc quan hn, va c th a ra nhng
quyt nh chnh sa li cho board p hn, chuyn nghip hn !
hongvubk92 thch bi ny.
XUT FILE GERBER
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
16 of 21 4/29/2014 3:10 PM
lehoanggiang
R&D Team
File Gerber l g?
Cc nh dng tp tin Gerber c s dng bi phn mm thit k board mch in(PCB)
cng nghip m t hnh nh board mch in ng, mt n hn, ch thch, l khoan, vv.
Cc nh dng tp tin Gerber l tiu chun cng nghip chuyn i hnh nh board
mch in.
trnh nhng sai st trong qu trnh i t mch. ( vic nh sn xut PCB ko c phn
mm m bn ang dng hay vic nhn vin k tht m file PCB ln gy ra nhng thay
i trong ng mch. .v..v) . bn nn xut re file GERBER, tt c nh sn xut PCB u
c th nhn file GERBER ny !
- xut file Gerber chn : file-> fabrication outputs -> gerber file.
Tab general: chn inches, 2:4
-Tab layer , plot layers, chon used on
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
17 of 21 4/29/2014 3:10 PM
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
18 of 21 4/29/2014 3:10 PM
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
19 of 21 4/29/2014 3:10 PM
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
20 of 21 4/29/2014 3:10 PM
Quy nh v Ni quy
Din n s dng XenForo 2011 XenForo Ltd.
Din n c xy dng v pht trin bi thnh vin.
Chng ti khng chu trch nhim v ni dung ng ti do ngi dng a ln.
(Bn phi ng nhp hoc ng k tr li bi vit.)
Chia s trang ny
lehoanggiang, 10 Thng chn 2013 #7
Vi file Gerber trong tay, email cho nh sn xut PCB m bn yu thch v tn hng
thnh qu ca chnh mnh !
Li kt
Cm n cc bn c bi vit ny ca mnh. Hy vng bi vit ny s gip ch cho cc
bn mi bt u hc in t.
khadu09 and DangCan like this.
107 ngi thch ni dung ny. Hy l ngi u tin trong s bn b ca bn. Thch Thch
Trang ch Din n Thit k phn cng Hng dn v mch v cc phn mm thng dng
Ting Vit Lin h
Altium - Thit k PCB (mch in) bng Altium | Din n Vi iu khin http://vidieukhien.net/threads/54/
21 of 21 4/29/2014 3:10 PM