Está en la página 1de 17

Tema 1: Les plantes

Què és una planta?


• Éssers pluricel·lulars (moltes
cèl·lules)
• Estan fixades al sol
• Fabriquen el seu aliment
• Estan formades per:

Tija
Fulles
Arrel

(Hi ha moltes plantes amb flors però no totes)


Parts d'una planta i les
seves funcions
- Les fulles serveixen per a respirar
- L'arrel serveix per a absorbir aigua i
sals minerals i per a subjectar la planta
- La tija serveix per a repartir l'aliment a
tota la planta
- La flor és l'òrgan reproductor de les
plantes

Nutrició de les plantes

Les plantes per a sobreviure necessiten:

- Aigua

- Sol
- Aire (diòxid de carboni)

- Sals minerals

Les plantes amb aquests elements fabriquen els seus


aliments per mitjà de la fotosíntesi que es du a terme en
les fulles i tiges verdes

Durant la fotosíntesi la planta absorbeix diòxid de


carboni i produeix oxigen que passa a l'atmosfera.

Reproducció de les plantes


Les flors són els òrgans reproductors de les plantes

LES PARTS D'UNA FLOR SÓN:

CALZE: És el conjunt de fulles verdes.


Cada fulla verd es diu sèpal

COROL·LA: És el conjunt de fulles de colors.


Cada fulla de color es diu pètal.

ESTAMS: Són els òrgans reproductors masculins. Aquí


trobem el pol·len.

PISTIL: És l'òrgan reproductor femení. Aquí trobem els


òvuls

El procés de reproducció de les plantes que es dona en


les flors comença per la pol·linització

Encara que cada flor té els seus estams amb pol·len i el


seu pistil amb els òvuls, normalment fan servir el pol·len
d'altres flors.

Com ho fan si no es poden moure ?


Pel vent i pels insectes
Una vegada pol·linitzada es formarà a partir de la flor el
fruit amb les llavors dintre.

Aquestes llavors donaran lloc a una planta nova

Arbres
Els arbres són plantes amb la tija dura

Hi ha arbres que perdent totes les fulles són de fulla


caduca

Hi ha arbres que sempre tenen fulles són de fulla


perenne
EXERCICIS

Posa el nom de les parts d'una planta


Omple els buits:
Què és una planta?
• Éssers _____________ (moltes cèl·lules)
• Estan ___________________________
• Fabriquen_________________________
• Estan formades per:

-
-
-

(No totes les plantes tenen _______)

− Les fulles serveixen per a ___________

− L'arrel serveix per a absorbir


________ i _____________ i per a
subjectar la planta
− La tija serveix per
_____________________________

− La flor és l'òrgan ____________ de les


plantes

Nutrició de les plantes


Les plantes per a sobreviure necessiten:

Les plantes amb aquests elements fabriquen els seus


aliments per mitjà de la __________ que es du a terme
en les fulles i tiges verdes

Durant la fotosíntesi la planta absorbeix __________ i


produeix ____________ que passa a l'atmosfera.

Reproducció de les plantes


Les FLORS són els ________________ de les plantes

LES PARTS D'UNA FLOR SÓN:

CALZE: _________________________
Cada fulla verd es diu _________

COROL·LA: ____________________________.
Cada fulla de color es diu ________.

ESTAMS: Són els òrgans reproductors _______. Aquí


trobem el _______.

PISTIL: És l'òrgan reproductor ________. Aquí trobem


els ________.

El procés de reproducció de les plantes que es dona en


les flors comença per la _____________

Encara que cada flor té els seus estams amb pol·len i el


seu pistil amb els òvuls, normalment fan servir el pol·len
____________.

Com ho fan si no es poden moure ?


___________________________.

Una vegada pol·linitzada es formarà a partir de la flor el


fruit amb les llavors dintre.

Aquestes llavors donaran lloc a una planta nova

Arbres
Els arbres són plantes amb la tija dura

Hi ha arbres que perden totes les fulles són de fulla


_________

Hi ha arbres que sempre tenen fulles són de fulla


_________

Examen tema 2: Les Plantes


Alumne:

Data:

1) Totes les plantes tenen:

2) Posa el nom de les parts de la planta


3) Les plantes necessiten per a sobreviure:

4) Completa:
Les fulles serveixen per a: _________________

L'arrel serveix per a absorbir

_________________________________

i per a ____________________________

El tall serveix per a


______________________________ a tota la planta.

La flor es el òrgan _________________________ de


les plantes.
5) Posa els noms de les parts de la flor:
6) Completa

- Hi ha arbres que perden les fulles i s'anomenen


de fulla ___________

- Hi ha arbres que sempre tenen fulles i s'anomenen de


fulla ____________