Está en la página 1de 20

Tema 4: La Terra

Les parts de la Terra


La Terra es el nostre planeta.

La part de la Terra formada per roques es diu:


GEOSFERA

La part de la Terra formada per aigua es diu:


HIDROSFERA

La part d’aire que envolta la Terra es diu:

ATMOSFERA
Ejercicio: Pinta i posa el nom de las tres parts
de la Terra (Geosfera, Hidrosfera, Atmósfera)
de diferents colors:
La Geosfera
És la part rocosa del planeta, des de allò que
està sota els postres peus fins al centre de la
Terra.

La geosfera té tres capes: Escorça


Mantell
Nucli

Exercici: Acoloreix les tres capes de la


Geosfera
La hidrosfera
La hidrosfera està formada per tota l’aigua del
planeta:

Aigua salada: (mars i océans)

Aigua dolça: (rius, llacs, torrents)


La major part de l’aigua de la Terra és salada y
forma els mars i ocens.

(Mira la il·lustració de la pàgina 48 del llibre de 5è Santillana)

Exercicis:
Cerca i Espriu el nom dels 7 mars principals del
planeta:

Cerca i escriu el nom tres rius un a Àfrica, altre


a Amèrica i altre a Europa

-
-
-

L’atmosfera
L'atmosfera està formada per la capa d'aire
que envolta la terra.

L'aire que vam respirar està format per:


Oxigen
Nitrogen
Altres gasos
L'atmosfera té diverses capes, les dues capes
més properes a nosaltres són:

Troposfera: Des de la Terra fins a 20.000


metres d'altura.

És la capa d'aire en la qual vivim, format l'aire que ens envolta,


arriba fins a on estan els núvols i per damunt on volen els avions.
Desde la Tierra hasta 20.000 metros de altura.

Estratosfera: Des dels 20.000 metres fins als


50.000 metres.

A aquesta altura les temperatures són molt baixes


(Mira la il·lustració de la pàgina 49 del llibre de Medi de
Santillana)
L'erosió
- Nosaltres vivim sobre l'escorça terrestre.

- L'escorça terrestre està formada per


roques.

- Aquestes roques amb el pas de molts, molts


i molts d’anys es trenquen i desgasten.

- El vent, la pluja, el gel, el mar, els rius, són


els que desgasten l'escorça terrestre.

Al procés de desgast de l'escorça terrestre ho


anomenem: erosió
(Mira les il·lustracions de la pàgina 50 i 51 del llibre de Medi de Santillana)
Els terratrèmols
Els terratrèmols: Són moviments bruscs de l’escorça
terrestre.

Alguns són molt febles i no els notem uns altres són molt
forts i causen catàstrofes.

Els volcans
- Un volcà és una obertura en l'escorça terrestre per on surten
materials (pedra fosa, gasos, fum, cendres) de l'interior de la
Terra a temperatures molt altes.

- La roca fosa i molt calenta que surt pel cràter del volcà es diu
lava.

- També hi ha volcans sota el mar

- Les erupcions volcàniques són molt perilloses per als humans que
viuen prop, sobretot pels gasos tòxics que emanen els volcans.

Parts d'un volcà:


Xemeneia: Per on puja la lava.

Cràter: El forat pel qual surt la lava

Con volcànic: La “muntanya” que forma la lava al


refredar-se.

(Mira las ilustraciones de la página 52 y 53 del libro de medio de


Santillana)

Exercici: Acoloreix el volcà i escriu les seves parts


Xemeneia - Cràter - Con volcànic - Lava

Terremotos y volcanes en la red


http://www.crid.or.cr/cd/CD_Asentamientos_Human
os/pdf/spa/doc7685/doc7685-1.pdf

http://centros3.pntic.mec.es/cp.valvanera/volcanes/
queson/queson.html

http://www.educa.madrid.org/web/cp.pinardesanjose
.madrid/act_hotPotatoes/5_relieve_T10/relieveT_1.
htm

http://aduo-clase.blogspot.com/2008/02/sabas-que-
tres-cuartas-partes-de-la.html

http://www.educared.net/concurso2001/152/volcan.
htm
Exercicis de completar

Las parts de la terra

La part de la Terra formada per roques es


diu:
______________

La part de la Terra formada per aigua es diu

__________________

La part d'aire que envolta la Terra es diu:


__________________
La geosfera té tres capes:

_____________

_____________

______________

La hidrosfera està formada per tota


l’________ del planeta:

Aigua __________: (mars i oceans)

Aigua __________: (rius, llacs, torrents)

La atmosfera té varies capes, les dues capes


més properes a nosaltres son:
______________

______________
Al proceso de desgast de l’escroça terrestre
l’anomenem ___________

Els _____________ són moviments bruscs de l’escorça


terrestre.

Un ____________ és una obertura en l’escroça terrestre per on


surten materials diversos (pedra fosa, gasos, fum, cendres) de
l’interior de la Tierra a temperatures molt elevades.

Parts d’un volcà:

_________________: Per a on puja la lava.

_________________: El forat pel que surt la lava

_________________: La “muntanya” que forma la


lava al refredar-se.
Resumen tema 4 La tierra

Les parts de la Terra


La Terra es el nostre planeta.

La part de la Terra formada per roques es diu:


GEOSFERA

La part de la Terra formada per aigua es diu:


HIDROSFERA

La part d’aire que envolta la Terra es diu:

ATMOSFERA
La geosfera té tres capes: Escorça
Mantell
Nucli

La hidrosfera està formada per tota l’aigua


del planeta:

Aigua salada: (mars i océans)

Aigua dolça: (rius, llacs, torrents)

L'atmosfera té diverses capes, les dues capes


més properes a nosaltres són:

Troposfera
Estratosfera
Al procés de desgast de l'escorça terrestre ho
anomenem: erosió

Els terratrèmols: Són moviments bruscs de l’escorça


terrestre.

Parts d'un volcà:


Xemeneia: Per on puja la lava.

Cràter: El forat pel qual surt la lava

Con volcànic: La “muntanya” que forma la lava al


refredar-se.