Está en la página 1de 7

Khm ph dng suy ngh ca anh Nguyn Mnh Hng Viettel

8 November 2011 at 15:12Thc s l rt tic v khng c tham d bui chia s ca anh vi cng ng
IPL. Rt may l c bn Nguyn B Qu (cng ng IPL) c note li kh chi tit, ti
chia s li trn Chui Gi Tr (bi vit c nhng nhn nh ch quan ca ngi note
li).

Kh khn ln nht ca v tr qun l l g?
Kh khn ln nht i vi v tr qun l m sn phm ca ngh l cc quyt nh l
phi chn ra mt trong nhiu c nhiu la chn ng. (trc 35t, ti tng c suy
ngh l ch c 1 la chn ng v nhiu la chn sai, nhng by gi th nhn thy
l c nhiu la chn ng v cng c nhiu la chn sai lun).
C nhng quyt nh nh hng n c nhn mt ngi v gia nh ca ngi =>
Phi xy dng mt nn tng t tng khi ra quyt nh phi so snh vi h thng t
tng ca mnh. m bo nhng quyt nh ca mnh xuyn sut vi nhau. Theo
tng mc pht trin ca cng ty th BG cng ty s c nhng k hoch > chin
lc > qun l chn lc > trit l (nn tng t tung), trit l ca Viettel l khong 50
trang l b lc chn cc phng n.
Trit l ca VT mi ng u c nhng ci c o m ko ai c, h cn 1 mi trung
th hin ra. Nhng ngi m mnh ang ngh l h km c ngha l phn tt nht
ca h cha c th hin, nu yu cu h chuyn qua b phn m h c th pht huy
kh nng th r rng l c li cho c 2 bn ( tng t, nu nhn vin khng th lm
tip cng ty, VT ko c t ui , m ch c t khng ph hp)

Nhng ngi nh hng n anh Hng l ai?
C mt trng i hc treo mt bc nh ca mt ng p lo, u tc bc ph v mt
ngi cng nhn, tay cm mt ci ba => iu ny c ngha l t duy nh 1 trit gia
nhng phi hnh ng nh mt ngi th.
Mt ngi na m ti rt khm phc l anh Lim cp trn ca ti. Mc d ng
ang cp Tng, trn ti rt nhiu, nhng khi c vn xy ra, ng ni vi ti rng
nu c chuyn g th phi bc qua xc anh th mi n em. Chnh chuyn ny lm
cho ti rt ra mt bi hc => iu u tin ca lnh o l phi bit bo v qun ca
mnh.
Ngi th ba m ti rt ngng m l nh mi l ngi thy cp hai ca ti. Thy
chm cho hc tr t ba cm n chun hc, trc khi n thy xem cm c nng
khng, bui ti th thy n dy nh tr xem c ma khng Ngi thy dy cp 2
ny c c hc sinh no tham gia vo i tuyn hc sinh gii th tra thy ko cho v
nh, thy nu cm cho n lun. Khi i thi th thy p xe p ch i => Nu mnh l
ngi dn dt ngi khc v nu mnh ko chm sc h th h s khng phc mnh.
Nhng khi dy hc th thy dy rt nghim khc. Kt hp s nghim khc v tnh
thng th mi to nh hng ln n cp dui.

Lm th no VT thu nhp nhiu ngi gii?
Nm 1998, ti c sang ICI telecom bn Issarel hi v cu hi trn. Bn h tr li
lm ti rt bt ng: Cu hi trn l sai!
Th nht l khng c nhiu ngi gii u 1 000 ngi m em i test IQ th c
khong 10 ngui c IQ cao, trong ch c 5 ngi lm k thut. Sau khi o to th
cn 1-2 ngi ph hp vi ngh v t chc ca ng. Nh vy ng mun tuyn c
100 ngi th ng phi gii c bi ton l tm c 100 000 ngi! Khng kh thi!
Th hai, gi s ng c 1 000 ngi gii. ng phi c gng chm sc h th mi gi h
li c. ng khng gi h c bng tin, m phi gi bng tnh. t nht l 1 nm n
chung vi h mt ln, phi bit tn v h, ngy sinh ca v h, h c bao nhiu ngi
con. Nh vy cng khng kh thi lun, v trong 1 nm 365 ngy, nu ng n cm vi
ln lt 1000 ngi th khng n cm nh ba no lun. l cha k ng khng
th nh ht 1000 ci tn ca v h v 2000 ci tn ca con h.
Bi ton th 3: gi s c 1000 ngi gii, m ngi gii c c im quan trng l
lm m khng cn hi ai. H i ra th trng lm vic, nu c vn g th t m h
gii quyt, h khng cn gi v cng ty. Nn h lm g v lm nh th no th cng ty
ng khng bit lun. Nh vy khi ngi ra i th cng ty kh m c th tm c
ngi thay th. M c tm c ngi thay th th anh ny cng chng th lm nh
ngi trc c.
gii bi ton ny th bn ICI telecom h ch qun l c 5 ngi thi. y l 5 ngi
b no ca tp on. Tt c cc vn u gi v y cho h x l v h gi cc
cch gii. Tt c tri thc u tp trung vo 5 ngi ny.
Nh vy t chc h c b no thng minh, thay chn nhanh nhn v h thng thng
sut. 5 ngi li ton b tri thc cho tp on. C mt s tht l bt c khi
no phn tch bt c vn g th ch c 5% l phc tp, cn li th c th vit ra mt
cch tng minh. Bn Viettel c trit l gi l trit l Tn Ng Khng, khng yu cu
cao vi 95 ngi m ch cn yu cu cao vi 5 ngi m thi.
V vn o to trong cng ty?
Mt vn nhc nhi na l lc trc VT b tin ra my chc nghn mi nhng
chuyn gia o to nc ngoi v, lo cho h tin n, , cn tr ph o to cao ngt
ngng cho h na. Nhng cn b ca VT sau khi hc xong, lm cc bi kim tra th
u t kt qu ht. Nhng khi hi li th chng cn nh g.
Bi ton ny lm ti au u nhiu nm, v ti mang i sang hi i Loan, cng ty
Ilink. H bo h mt 10 nm mi nhn ra c mt chn l: Cch o to tt nht l
khng o to. Bi v nu ng ng ra o to th h ngh trch nhim ca ng, v ch
ai coi trng c. Ai tr tin cho h hc 10 nm ph thng, 5 nm i hc? ng c tr
khng? By gi ch hc chuyn tu c vi thng m h khng b tin ra hc c sao?
Hy dn trch nhim ln h v hy ni rng anh hc th no ko bit, ch cn yu cu
anh hc c ci ny, ci kia. Nu ng c lm chng th nn lm mt b ti liu v
ng ln mng bt nhn vin hc theo.
By gi cch hc th c nhiu cch rt khc nhau: hc bng cch nghe; hc bng cch
c trn mng, hc bng cch nhn ngi khc; hc bng cch gi in thoi hoc mi
caf nhng ngi bn ca mnh Khi ng a ra yu cu cho h th h s t bit phi
hc cch no v em li hiu qu hn rt nhiu.
Nu khng o to cho nhn vin th c phi l mt li th cnh tranh ca cng
ty khng?
y ti khng ni l cng ty khng dy h g ht. Chuyn dy ngh, dy kin thc
lm vic l vic ca mi ngi. Cn chuyn dy ngi l chuyn ca tp on.
Chuyn dy cn b qun l nh th no cng l chuyn ca tp on. V nhng iu
ny th chng u ngoi cng ty c th dy c c.
Viettel c hn mt b binh php, cc bi hc kinh nghim cho h thng qun l, vic
dy binh php, kinh nghim, trit l l vic thi hn vo ngi ta ch khng phi l c
c m hiu c c. V thng th vic dy ny s c chnh nhng thnh vin
BGD thc hin.

Vn ha theo kiu gia nh trong cng ty?
Viettel trong nhng ngy u th ch c 5 ngi: anh Xun (nay l TGD), ti, ch L
(nay l GD PR), v 1 anh sau ny b ra m EVN telecom, v 1 anh na, sau ny cng
i lm EVN telecom lun. Do s lng anh em t th mi nhau i n cm v cng
chia s vi nhau hu nh tt c mi chuyn. Lc cng ty cc k kh khn, trong c
5 nm t khi c giy php m cha th lm g ra hn c. Ti cn nh rt r anh Xun
c ln ni l: nu chng ta phi gii tn th anh s l ngi cui cng ra i, nhng
trc khi i th anh s tm vic cho bn em.
5 nm trc , ti c c c cun sch Nhng ngi khng l b nh, trong c
nhng doanh nghip h ko mun vt qu 200 ngi, v h ch mun cng ty l 1
gia nh, v c bt c vn g, h cng c th on kt m vt qua c. Nhng
vi Viettel c quy m 25 000 nhn vin th chng ti c th xy dng cc phng ban.
Ngi nh ca Viettel c xy dng trn nhng n v c s l nhng phng ban
khng qu 50 ngi.
y l trit l to ra m vn ko to ra, vn duy tr nhng ngi nh nh. Ci danh ho nh
Viettel l tp on ln, nhn vin c my trm nghn ngi, l tp on dn u th
ny th ka th chng l g c Nhng nhn vin h ch cn bui sng n chung vi
cc ng nghip v mnh cn bit bit mnh ang lm chung vi ai, ngi nh
th no l qu ri.
Khi lm vic m c tnh gia nh th c s nh hng n s khch quan ca cc
quyt nh ca cng ty?
Tht ra trong cuc sng lun c nhng vn nh th ny. Trong cuc sng c rt
nhiu hon cnh, c nhng lc cn s nghim tc r rng, cng c lc cn s n cm
v trao i nh ngi bn, c lc cn nh mt ngi anh, c lc cn nh t chc cc
bui hp mt cc cp v chng vi nhau. Vn y l phi bit dung ha, v phi
bit khi no cn nghim tc rch ri, khi no cn tnh cm m gii quyt. Nh bn
Nht th h u theo trng phi gn b c i. Cn M th rt rch ri trong cng
vic.
Mt v d na l nh M c 2 ng nu h mun th hin sc mnh qun s, th
h a ng cng ha ln, a qun i nh cc nc khc m m; cn khi h thy
kinh t ang tr tr, ngi dn ang mt mi th h a ng Dn ch ln kch cu,
chm lo kinh t, nng GDP ln. Nhng c mt iu cn phi lu l khi quyt nh
dng cch no th phi dt khot theo cch ch khng phi c lng nhng.
Ngay c trong cuc sng thng ngy, chng ta cng s gp nhng chuyn nh vy,
cn xc nh r chiu v trong vic i qun o nhng khng chiu trong chuyn dy
con. V dy con l ch c ng chng mi dy n nn ngi thi.

Vn tnh on kt trong cng ty, b phi u tranh ni b ?
Chng ta cng phn tch vn ti sao li khng on kt thung th chng ta on
kt khi chng ta chung mt con thuyn v khi c nh nhau vi bn ngoi th tinh thn
on kt bn trong li dng cao. C mt iu r rng l doanh nghip khi lp nghip
th mi chuyn n, cn khi thnh cng th li c nhiu bt n xy ra. iu kin ca
on kt l kh khn, l gp nguy him, l khi chng ta bt buc phi on kt.
Nh vy, ngi ch huy ca 1 t chc phi to ra lin tc nhng kh khn nguy him
t chc pht trin v mi ngi on kt vi nhau. Trit l ca Viettel: Khi
thnh cng th phi khi to mt cuc hnh trnh mi. Thnh cng trong nc th
tin sang u t nc ngoi. Nu khng cn kh khn th Viettel khng c l do tn
ti. Anh em trong BGD u c chung quan im l nu ko tm ra th thch mi th
gii tn cng ty lun v nu khng c th thch th s xy ra u ni b vi nhau
lc au u lm, thi gii tn cho ri.
V c mt iu l cng phi to ra mt nn tng t tng gii quyt bi ton chung.
Mt v d trong trng hp ny l 2 tun trc, ti c hi anh th trng bn
Singapore v v chin lc ca t nc h l g khi hin ti h l 1 trong 3 nc
c GDP cao nht th gii. Gi mc tiu t c ri th lm g?
Anh ta tr li ng l sau 30 nm phn u gi tr thnh mt trong ba nc c
GDP cao nht th gii. Sau khi t ho ri th gi ko bit i u c, khng bit lm g
na c.
Rt may mn l cch y 3 nm th c mt ngi cng c vai v lm, hi chnh ph
singapore: singapore l mt nc hay l mt thnh ph? Nu singapore l mt nc
th c GDP ln th 3 th gii. Cn khi xt Singapore l mt thnh ph th n ch ng
th 64 so vi cc thnh ph khc m thi. S tht ny lm ngi dn singapore lp tc
on kt vi chnh ph tip tc phn u a thnh ph Singapore vt qua cc
nc khc. Ch l thay i cch nhn v v tr hin ti ca mnh m c th thay i
c mt c tnh ca dn tc, t chia r m tr nn on kt.
p dng vo trong cng ty th cng nh vy. Nu anh iu hnh mt cng ty th ng
bao gi nhn vin ngi chi. V c ngi chi th s ung nc tr, v c sau 5 pht
ung nc tr l li kim chuyn ni xu ngi khc.
Vic m Viettel u t ra nc ngoi l tm nhn t ban u hay khi ln mnh?
Vic u t nc ngoi l mun to thch thc hay nm trong k hoch ban
u? Cu chuyn ny nu p dng i vi doanh nghip VN th nn c chin
lc t khi cn nh hay khi c c 1 nn mng ln mnh nh Viettel?
Cu hi ny lm ti lin tng n cu chuyn Th Gii Phng nu chng ta gii
tht gii v mt ci th chng ta nh c c th gii. v d n gin nh nu lm c
1 ci micro m ko bao gi b r th em bn c cho c th gii, v r rng l ngi
ta lm ci micro ny c my chc nm ri m ci no cng b r c.
Sc mnh cnh tranh ln nht ca Viettel l mnh thy mnh ngho nht. So vi my
i gia nh: Singtel , Tellecom malaysia, Vodaphone, th Viettel ch l ci inh g
c. Nhng cc cng ty u cc nc giu c th lm sao nhn vin h dm nh
sang Haiti? Nu u t vo nc n m khng chuyn ngi qun l qua th dn
bn n xi ht. Khi M thy ngi VN i qua th i v my bay economy, thu
1 nh cho 10 ngi , v cng nu cm vi nhau n th M bit l h cnh tranh
ko ni ri.
Nh vy Viettel bit mnh ngho th chng ti ngh cc cch ny cch kia nh vi
my cng ty khc.
Vietel u t ra nc ngoi cng l mun cng c t chc, to thch thc mi cho i
ng qun l (nu nhn vin anh lm c 10 m anh giao 8 th t chc ca anh th no
cng i xung, cn nu anh giao 13 th th no cng pht trin). Ngoi ra, cng cn
phi to c hi nh vy cho nhng ngi tr. M cch duy nht to c hi cho h
l phi to ra mt cng ty mi v cho h tung honh trong mt th trng mi.
Kht vng ra nc ngoi manh nha trong nhng lnh o ca Viettel t rt lu ri,
chng ti tng c nhiu cm gic mun chinh phc th gii, tng c cm gic
gp ngi nc ngoi VN l s h lm, c ngh h to tt V v c kht vng ra
nc ngoi nn khi c c hi th chng ti quyt nh rt nhanh.
V d in hnh l Campuchia nh nh vy m chng ti thu c li nhun 60
triu $, Lo 80 triu $. Haiiti li c nhiu tim nng cao hn na. Cu chuyn haiiti
l hay b ng t. mnh sang c sn 2 cng ty vin thng ca h. Do ng t nn
khng cng ty no dm n, v khi ng t th 2 cng ty ca h cng tr v con s 0
nh mnh. Hn na do khng ai dm n nc h u t nn h rt trn trng mnh.
cng l mt li th na. Cng nh c ng t th c th gii mi bit v h. th l
h c 1t 500tr . Nu khng c ng t th lm sao m Haiiti li c s tin !
Nh vy mi chuyn ch khc nhau cch nhn m thi. Tt c nhng g ngi khc
ngh l im yu th vi chng ta l im mnh. Bn cht ca con ngi rt l kh
pht hin. Vd bt c ai hc nhiu, th khi ni chuyn u c gng gy n tng, nn
thng th khi tip xc vi h th mnh ko nhn dng c bn cht ca h u. Cn
ci m ngi khng du c th chnh l tt xu, v ci g m h khng che
c th l bn cht ca h. V c h c mt tnh xu l c mt tnh tt. Nh vy
c i tm ci xu th s thy c ci tt.
Ngi thng minh th vic mi l h lm rt tt. nhng sang hm th hai h bt u
chn v l l, hm th ba th c th lm hng vc => ngi ny c t cht. Nu mt
ngi lm cng mt vic trong ba ngy th c ngha l ngi ny rt chm chp.

Ci kh nht trong tuyn ngi v dng ngi l tm ra t cht ca con ngi?
Cch tm ra t cht: vi mt ngi m c tm tnh th khi y ngi vo th bi
ri, ngi vn c th tr li lu lot. Cn ngi c tm khng tnh th qun tt c
v bc l bn cht ca h.
Hn na, ngi hiu tht s l ngi p dng ci h hc c vo vic c th. Ai m
p dng, nh x c ci h va trnh by vo mt v d c th th ngi l ngi
hc hiu, cn nu ngc li th ngi l ngi hc thuc lng.
Mt im na l khi ni chuyn m thy ca ngi mt sng ln, mt gin ra l
ngi rt sng to.

Vn sng to trong cng ty: mnh phi ngh n lm lu di, lm khc i?
Bi hc 1: Suy ngh ca a s mi ngi hng k thut cao l ch ca gii ngi giu
m thi. Cn suy ngh ca Viettel l hng k thut cao, nu bn c nhiu th gi ca
n hon ton c th n c ngi dn bnh thng => phi c nn tng v trit l
khc bit th mi dm lm.
Bi hc 2: Suy ngh ca a s mi ngi cng ngh b ph thuc vo GDP. T l
pht trin ca ngnh vin thng ph thuc vo t l pht trin ca GDP. Viettel li thy
l ti sao phi ph thuc nh vy? Mnh c bn cho nhiu ngi vi gi r th s c
doanh thu nhiu v c th kch thch GDP tng cao.
Bi hc 3: a s cc nh mng a sng vo thnh ph, nu Viettel cng lm nh h
th ngi ta cha chc bit n Viettel, v cao lm th Viettel cng ch pht trin
nh h m thi. Cn nu Viettel m a sng ra nng thn, th khi dn thnh ph h
v qu, h s thy chng nh mng no ngoi Viettel c sng c. Nu qu m sng
Viettel mnh vy th sng trn thnh ph cn tt hn. Th l ngi ta li quay sang
chn Viettel ngay.
Bi hc 4 : bn thn ti khng c c m r rng t trc, nhng khi ri vo 1 vic
no th lun c gng lm vic mt cch tt nht. V d nh bnh thng th
khng sao, nhng khi ri vo mt c b no th mi bt u m c, t mc tiu
l c 1 ci nh, 2 a con
Bi hc 5 : cch hc tp ca cn b qun l ti Viettel. Cc cn b qun l ca Viettel
lm vic rt nh nhng. Khi c vic g th h c c ti liu thi, v khi c th h
hiu hon ton v h c th p dng c. K nng c v hiu 100% nhng iu m
cu, ch ni, l k nng m a s ngi VN ang thiu. V d, chng ta dng
nhng t nghe rt och nh: qun l, lnh o, thnh cng, ci tm, Nhng khi
phn tch ra th li chng r rng t no c. Ti ch yu cu cc ngi qun l ca ti
c g v hiu ht v p dng c ci l c. Vn ny nhn chung l ca ton
th gii, v nu mnh c th lm c th ngi VN mnh chc chn s hn rt nhiu
nc ri.
Vn kh khn v cch vt qua kh khn?
Khi ngi ta gp kh khn, tht bi th l thi gian ngi ta ngm ngh, chim
nghim, v cng ty, v ng nghip, v i th. v cng l lc ngi ta ngh
khc i. Nhng lc tht bi l nhng lc m ngi ta c suy ngh su sc nht, ng
chng ta hc hi nht.
V d nh lc cng ty kh khn th l c hi ngi ta ci t b my cng ty. V
ang yn ang lnh lm sao m ci t b my cng ty c.

Khi nhn vin cng ty c vn , v c la lng ln th cch gii quyt nh th
no?
Nu 25 000 nhn vin m mi ngi gp 2 vn thi, h la lng ln th chng ai m
gii quyt ni. Viettel c trit l l khi nu vn th phi lm thm 4 vic l tr
li 4 cu hi : nguyn nhn ca vn l g ? gii php nh th no ? ai gii quyt vn
? cch kim tra nh th no ?
Nh vy, khi nhn vin h gp vn , v sau khi h tr li c 4 cu hi ri th
h t gii quyt vn lun. Nhng vn ln, kh khn, khi gi ln BGD th cng
c cc cch gii tham kho ri Nhng nu khng c trit l ny th BG ti
ngy i gii quyt vn thi l cng mt.

Chin lc ca Viettel l g khi khng th cnh tranh v gi?
Trit l ca Viettel v cnh tranh l : bin tt c mi th thnh cng ng. Cu
chuyn ca th k 20 l : c n mc. Nhng cu chuyn ca th k 21 l c th
ho cho tng nhm ngi. V s khc bit v vn ho l s KHC BIT BN
VNG. Khi m khng ai c th cnh tranh vi anh nu h khng hiu c vn ho
ca khch hng anh.
V d nh : Viettel mun lm 3 triu ci in thoi m ch c 3 nt : 1 l nt gi cho
ba, 2 l nt gi cho m, 3 l nt gi v nh. Nh vy l hc sinh tiu hc v trung hc
no cng c th s dng in thoi, v ba m ca chng hon ton c th yn tm,
khng s con mnh nhn i np card in thoi ri ti v nm trong mn c
bm bm nhn tin