Está en la página 1de 1

I txartu Taldea Kultur Elkartea

OINARRIAK

1. 2014ko uztailaren 30ean, asteazkena, izango da arratsaldeko 20:30etan,
Algortako Bihotz Alai plazan, XIV. Jota txapelketa Algortako Iaki Deuna,
Algortako Iaki Deunaren jai batzordeak antolatuta.
2. Adinazko hamalau urte baino gehiago dauzkaten bikoteek parte hartu dezakete.
3. Fandango eta Arin-Arin bana dantzatu beharko dute bikote guztiek trikitixaz jota.
4. Derrigorrezkoa izango da erritmoetako bakoitzean gutxienez ere 3 pausu
desberdin interpretatzea.
5. Euskal Herriko jantziez egin beharko dute dantza, zeinek txapelketa hasi baino
ordu erdi lehenago bertaratu beharko baitute.
6. Txapelketa hasi aurretik erabakiko da partehartze-hurrenkera, zozketaren bidez.
7. Epaimahaiak bere irizpidearen arabera emango ditu puntuak eta txapelketan izena
emateak epaileon erabakien onarpena dakar berarekin.
8. Herri musika eta dantzaren alorrean adituak diren pertsonek osatuko dute
epaimahaia. Epaimahai horrek hartutako erabakiaren kontra ezin ahalko da jo.
9. Parte hartu nahi duten bikoteek izen-abizenak, jatorrizko herria eta jaioteguna
jakinarazi beharko dute uztailaren 26a baino lehen e-mail, telefono edota posta
bidez hurrengo helbidean (uztailak 26 barne):

Itxartu Taldea
Algortako Etorbidea 104
P.K. 48991 Getxo BIZKAIA
688 676 188
E-mail: dantza@itxartu.com
www.itxartu.com


10. Parte hartu ahal izango dute izena eman duten lehenengo 8 bikoteek.
11. Honako sari hauek eskuratuko dituzte irabazleek:

1.- Garaikurra, txapela, zapia eta 300 .
2.- Garaikurra eta 210 .
3.- Garaikurra eta 150 .

12. Txapelketan parte hartzen duten gainerako bikoteek 60 eurotako dieta bat jasoko
dute.
13. Antolatzaileek bere gain izango dute txapelketaren egitura egokitzeko eskubidea,
suertatzen diren beharren arabera.


BASES

1. Se celebrar, el mircoles 30 de Julio de 2014, a las 20:30 de la tarde, en la plaza
Bihotz Alai de Algorta (Getxo), el XIV Campeonato de San Ignacio de Baile a lo
Suelto, organizado por la Comisin de fiestas de Algorta.
2. Podrn participar todas las parejas mixtas mayores de 14 aos.
3. Cada pareja deber bailar un Fandango y un Arin-Arin que sern interpretados
por trikitixa.
4. Ser obligatorio en cada uno de los ritmos la interpretacin de al menos 3 pasos
diferentes.
5. Los participantes debern vestir a la usanza del Pas, debindose presentar media
hora antes del campeonato.
6. El orden de actuacin se determinar por sorteo previamente al comienzo del
campeonato.
7. El jurado puntuar bajo su propio criterio y la inscripcin en este campeonato
supone la aceptacin de la decisin de los jueces.
8. El jurado estar compuesto por personas de reconocida vala en el campo de la
msica y danza tradicional. Las decisiones del jurado sern inapelables.
9. Las parejas interesadas en participar debern inscribirse antes del da 26 de julio
mediante e-mail, telfono o correo ordinario dando nombre, lugar de procedencia
y fecha de nacimiento a la siguiente direccin (incluido el 26 de julio):

Itxartu Taldea
Algortako Etorbidea 104
P.K. 48991 Getxo BIZKAIA
688 676 188
E-mail: dantza@itxartu.com
www.itxartu.com

10. Podrn participar las 8 primeras parejas que se inscriban.
11. Se establecen los siguientes premios para las parejas ganadoras:

1.- Trofeo, Txapela, Pauelo y 300 .
2.- Trofeo y 210 .
3.- Trofeo y 150 .

12. El resto de parejas que participan en el campeonato recibirn una dieta de 60
euros.
13. La organizacin se reserva el derecho de adecuar la estructura del campeonato en
funcin de las necesidades.