Está en la página 1de 6

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Herrizaingo Sailburua Consejero de Interior

RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL


PARLAMENTARIO DEL GRUPO EUZKO ABERTZALEAK-
NACIONALISTAS VASCOS, D. IÑIGO ITURRATE IBARRA,
RELATIVA A LA COLOCACION DE MÁSTILES Y BANDERAS EN
TODAS LAS DEPENDENCIAS Y LOCALES ADSCRITOS AL
DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Banderas exteriores, juego de 4 banderas , Española


constitucional, Ikurriña, Europea y Ertzaintza :

-Dependencias de Servicios Centrales, sitas en Erandio.


-Territorial de gipuzkoa Oiartzun.
-Berrozi.

Banderas de interiores, juego de 4 banderas, Española


constitucional, Ikurriña, Europea y Ertzaintza :

-Patio central planta baja edificio de Dirección de


Recursos Humanos y antigua Dirección de Recursos
Generales, (El cubo)
-Edificio dependencias de Erandio, donde se localizan el
despacho del Consejero y Viceconsejero de Seguridad
(Fase IIII) Planta baja, patio central (2 juegos)
-Comisaría de Ondarroa.
-Dependencias de la Territorial de Gipuzkoa Oiartzun.
-Dependencias de Berrozi.
-Dependencias de la Territorial de Tráfico en Bizkaia, sitas
en Txurdinaga.

Expte. S-393/2009

A través de este expediente se han adquirido :


-7 banderas españolas de exterior (2,5 x 1,5 mts)
-7 ikurriñas de exterior (2,5 x 1,5 mts)
-7 banderas CEE de exterior (2,5 x 1,5 mts)
-7 banderas de la Ertzaintza de exterior (2,5 x 1,5 mts)
Todas ellas a un precio unitario de 728,48 euros
(Importe total : 20.397,44 euros)

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ


Tef. 945 01 87 51 – Fax 945 01 87 46
Expte. S-360/2009

A través de este expediente se han adquirido :


-10 banderas españolas de interior (1,6 x 1,00 mts)
-10 banderas CEE de interior (1,6 x 1,00 mts)
-61 banderas españolas de sobremesa
-61 banderas CEE de sobremesa
Las banderas de interior a un precio unitario de 754,00 euros.
(Importe total : 15.080,00 euros)
Las banderas de sobremesa a un precio unitario de 45,43 euros.
(Importe total : 5.542,46 euros)

Pedido menor

3 banderas españolas de interior (1,6 x 1,00 mts) a un precio unitario


de 599,72 euros.
(Importe total : 1.799,16 euros)

2 banderas CEE de interior (1,6 x 1,00 mts) a un precio unitario de


599,72 euros.
(Importe total : 1.199,44 euros)

Pedido menor

12 mástiles de interior a un precio unitario de 249,40 euros.


(Importe total : 2.993,88 euros)

-Se han adquirido 12 mástiles para instalar en la Centrales de la


Ertzaintza en Erandio y Oiartzun y en la Base de Berrozi, cuyo costo
unitario ha sido 197,20 euros.
(Importe total : 2.366,40 euros)

-Los mástiles se han adquirido a la empresa “AB


VANDEKERCKHOVE, S.L. (VDK)” mediante la tramitación de un
pedido menor.

-Se han realizado obras de excavación, cimentación y hormigonado


para colocar los soportes de los mástiles. El coste de las mismas ha sido
de 10.032,67 euros mediante los expedientes administrativos de
“C02/005/2008” y “O-532/2008” adjudicados a las empresas
“ELECNOR S.A.” y “LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.A.” respectivamente.
-Todos los precios incluyen IVA.
-Partida presupuestaria : 6232. Inversión suministros varios.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2009

RODOLFO ARES TABOADA

CONSEJERO DE INTERIOR
IÑIGO ITURRATE IBARRA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK –
NACIONALISTAS VASCOS TALDEKO PARLAMENTARIAK, EGIN
ZUEN GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA. GAIA:
HERRIZAINGO SAILARI DAGOZKION BULEGOETAN ETA
ATXIKITAKO LOKALETAN HAGAK ETA BANDERAK JARTZEA

Kanpoan jarri beharreko banderak, 4 bandera sorta: Espainiako


konstituzionala, ikurrina, Europakoa eta Ertzaintzarena.

• Zerbitzu Orokorretako Bulegoak, Erandion.


• Gipuzkoako lurraldean, Oiartzunen.
• Berrozi

Barruan jarri beharreko banderak, 4 bandera sorta: Espainiako


konstituzionala, ikurrina, Europakoa eta Ertzaintzarena.

• Giza Baliabideen Zuzendaritza eta lehen Baliabide


Orokorretako Zuzendaritza zen eraikineko (Kuboa) erdiko
patioan, beheko solairuan.
• Segurtasun sailburua eta sailburuordearen bulegoetan,
Erandion (III fasea). Beheko solairuan, erdiko patioan (2 sorta)
• Ondarruko ertzain-etxean
• Gipuzkoako Lurralde Bulegoan, Oiartzunen.
• Berroziren bulegoetan.
• Bizkaiko Trafiko Bulegoetan, Txurdinagan.

S-393/2009 espedientea

Espediente horren arabera eskuratu dira:

• kanpoko Espainiako 7 bandera (2,5 x 1,5 m.)


• kanpoko 7 ikurrina (2,5 x 1,5 m.)
• kanpoko EBko 7 bandera (2,5 x 1,5 m.)
• kanpoko Ertzaintzaren 7 bandera (2,5 x 1,5 m.)

Bakoitzaren prezioa 728,48 eurokoa da


(Zenbatekoa guztira:: 20.397,44 euro)

S-360/2009 espedientea
Espediente horren arabera eskuratu dira:

• barruko Espainiako 10 bandera (1,6 x 1,00 m.)


• barruko EBko 10 bandera (1,6 x 1,00 m.)
• mahaigaineko Espainiako 61 bandera
• mahaigaineko EBko 61 bandera

Barruko bandera bakoitzak 754,00 euroko prezioa du.


(Zenbatekoa guztira: 15.080,00 euro)

Mahaigaineko bandera bakoitzak 45,43 euroko prezioa du.


(Zenbatekoa guztira: 5.542,46 euro)

Eskabide txikia

Barruko Espainiako 3 bandera (1,6 x 1,00 m.). Bakoitzaren prezioa


599,72 eurokoa da.
(Zenbatekoa guztira: 1.799,16 euro)

Barruko EBko 2 bandera (1,6 x 1,00 m.). Bakoitzaren prezioa 599,72


eurokoa da.
(Zenbatekoa guztira: 1.199,44 euro)

Eskabide txikia

Barruko 12 haga. Bakoitzaren prezioa 249,40 eurokoa da.


(Zenbatekoa guztira: 2.993,88 euro)

12 haga erosi dira honako lekuetan jartzeko: Ertzaintzaren Erandio


eta Oiartzungo zentraletan eta Berrozien egoitzan. Bakoitzaren
prezioa 197,20 eurokoa da.
(Zenbatekoa guztira: 2.366,40 euro)

-Hagak honako enpresari erosi dizkiogu: “AB VANDEKERCKHOVE,


S.L. (VDK)”, eskabide txiki baten bidez izapidetuz.

-Zulatze, zimendu jartze eta hormigoi jartze lanak egin dira hagen
euskarrietarako. Haien kostua 10.032,67 eurokoa izan da eta
administrazio espediente hauek erabili dira: “C02/005/2008” y “O-
532/2008”. Lan horiek “ELECNOR S.A.”eta “LANBIDE EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.A.” enpresei esleitu zitzaien, hurrenez hurren.
-Prezio guztiek BEZa dute barnean.
-Aurrekontuko partida: 6232. Hornidura eta bestelakoetan
inbertitzeko.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko azaroaren 18an

RODOLFO ARES TABOADA

HERRIZAINGO SAILBURUA

También podría gustarte