Está en la página 1de 4

i

I",

,,.'fRISTE
N?5.
,
(CORDOBA)
Version para guitarra

r "
'\

\;

.,\

':::,'r
.1;. /

. /_~;;

'\:,,:~:~

de:

,::=~~:;;:~~:>
' JOLlAN':AGU1RRE

JORGE GO.V\EZ CRESPO


Andante moderado
C. 7 - " ._ ' _ _ -: - - - - - '. ,...- -

--

- - .' - - " - - - - - - - - . - - _.' ,,

c.9. - - - - - ..:.
- - - - . - - l'

pp

@,

'14

muy expreswo

c7
. - '- ----

- retard.,
-------1

r'

l:

r'

Ii
4

2!

2f
c.s,!'.!'l:f1l J.1'~ado

C. 3 ~ . -, - :..~ - -;

l'
,

r"

1__
iJ1tJ

C.3 - - ,-_ -

I
I

j'
I

..

It

H'

p~

21$' .

,retard.

f
v

B. A. 7219

r'

retard.

C. 7-,_ - _ . _ . _ _.

1.

con dulzura

.-..

C:7 .

~].I

__ ,
I

I
I

- - - - _.~ - - - - - .. - -' - - - - ... -'

C .) - - - _.~ - - '- -. ~ - -"J - -

..

rubato - _ _ ~_
.

--

. @- - - - - i

..
b.-~<ID

1:..

ar.~.

4,

reta.rd. -c.2

-;
I

CANCION

NQ

3
\
t'

Versi6n para guitatra de

Mily lentamente -Adagio

~.

c.5-:-l

~4

fO\

\ t

.
fite:te_-_~

l.~.

~==.==2==~======~'.

~~
\
,

.:
.

"2

; '.\'.
.",

-joLIAN',:\GUIRRE

JORGE GOMEZ CRESPO

Sonm:o

--'

.j

, !
I

i"'III'
'j I ~"....
\ :

.
.

I'

P
:1' .
"

(0-1
.,

sonora

C:3~

.,"\

.3__

.;C.5~

fA\

.,

~" ...

r ------l0===.J
r
J

:ar.12

===

~ij
.

.wa...'
....~:..._.~..:.J .:

l/ .

\._,

/:

p pulsar cerca. d.el pumte - - - -- -.,


.

I
"

'.C.5._-1.
expresivo _""

]
La me1odfa,est<i escrita 'en laesca1a de 1a "qti~na" La.;.,Do,Re, Mi, Sol, La, Do,

','
I

ppt':'.,

Calificar