Está en la página 1de 42

Josep M.

Escolano
josep.escolano@ua.es
@jmelescolano
http://about.me/josepmel
Com prEPArar un portafolis i mantenir-lo PLE
9 de juliol de 2014
1
Açò era i no era
2
El PLE/EPA
El portafolis
Connectivitat
Cooperació
Aprenentatge obert
Metacognició
Autoaprenentatge
Pedagogia…xarxa
Aprenentatges amb risc
Portafolis per a aprendre
3
Experiències iniciàtiques
4
metabolització, inversió
1.Enviscar (anar a enviscar)
2.Les barquetes (anar a les barquetes)
3.Pretecnologia (divendres d’11h a 12h)
4.La permanència (pagar la permanència)
5.Els prunyons (que t’isquen prunyons)
6.Els PNN
7.EATP (optativa d’EATP)
Qui sap què, qui sap qui
Principis bàsics (1)
5
6
Qui sap què, qui sap qui
Principis bàsics (i 2)
1. Què és #qqccmm?
2. Tronista (ser un tronista)?
3. Qui és Kathrine Switzer?
4. Què és un “Trackpad”?
5. Què és un “Tunderbolt”?
6. “Switcher” (ser un Switcher?
7
http://deportes.elpais.com/deportes/2013/10/08/actualidad/1381258989_961974.html
8
9
voleu que volem… junts?
10
http://www.marketingguerrilla.es/el-arte-de-generar-emociones-cuando-un-lector-lee-tu-entrada/
11
Quan tot s’enlaira
http://aprendredellengua.blogspot.com/2013/09/recuperacions-de-setembre.html
“Instrument que té com a
objectiu comú la selecció de
mos t r e s de t r e ba l l s o
evidències de consecució
d’objectius personals que,
ordenats i presentats d’una
d e t e r mi n a d a ma n e r a ,
compl ei xen l a funci ó de
potenciar la reflexió sobre
c a d a s c u n a d e l e s
pràctiques” (Barberà, 2005)
(citat per Núria Alart, http://
es. sl i deshare. net / nal ar t /
eportafoli-2)
Què és un portafolis?
12
13
eines
14
http://www.avesibericas.es/gambiaotrosvert.htm (JavierRobres)
PLE: capacitat adaptativa
15
http://rachelsnotebook.com/2012/02/02/bloggin-bout-bansky/
Identitat digital
Banksy
16
ple de caos
17
PLE i caos
18
Pare Google, esperit Gmail
19
20
21
22
23
24
coses que passen
és més llarg que un dia sense…
noves normes d’ús lingüístic
25 http://www.llepadits.com/category/pa/
és més llarg que un dia sense…
noves normes d’ús lingüístic
26
és més llarg que un dia sense…
noves normes d’ús lingüístic
27
28
29
amb permís
30
Moodle UA (DLCAT)
31
32
33
Paisatges de tinta (IM)
34
Obrim pas (MCN; Màster de PES)
Plantilla SD
https://sites.google.com/site/sequeenciesdidactiquesdlcat/

https://sites.google.com/site/dlcatsdirenemira/home

https://sites.google.com/site/udobrimpas/
Portafolis: bones pràctiques (UA)
35 http://portafolile.blogspot.com.es
https://docs.google.com/document/d/1UyvMtLExs2PE90m_FusX7H3apxIvImRgfI40qdx5CK4/edit?usp=sharing
36
crònica de la
necrologia
conclusions
37 http://www.zazzle.es/bolso_volador_del_ordenador_portatil_de_verba_scri_bolso_de_portátil-256310214145777516
38
Foto: Neus González, via FB Josep-Enric Escribano
un pessic de sal
39
• Avaluació: rúbriques i portfolis https://
sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/
home
• TotemGuard http://www.totemguard.com/
aulatotem/
• Pep Hernández http://pephernandez.wix.com/
biopep
• Teresa Sáez http://tesacu.com/ i https://
www.facebook.com/arraval.tic
fonts d’informació
https://docs.google.com/document/d/1EUXNShYczDm1TgeUGdlpQ967dkT4cMBamxYGfOT4Kb4/edit?usp=sharing
The Tweeted Times
40
protafolis: motxilles reflexives
41
http://www.youtube.com/watch?v=79foFSDoOxY&feature=kp
Camins (sopa de cabra)
Moltes gràcies
42
Josep M. Escolano
josep.escolano@ua.es
@jmelescolano
http://about.me/josepmel
via Facebook