Está en la página 1de 1

AURRE-INSKRIPZIO ORRIA

IZENA:
ABIZENAK:
TELEFONOA:
E-MAILA:
INSTRUMENTUA:
IKASKETA-MAILA:
ALDEZ AURREKO ESKARMENTURIK BA AL DUZU, MUSIKA-TALDE BATEAN
PARTE HARTU AL DUZU EDO PARTE HARTZEN ARI ZARA?
_____________________________________________________________________
_
Oharra: aukeraketako frogak irailaren lehen hamabostaldian egingo dira.
Aukeratuek froga horietarako materiala Itxartu Taldearen weborri-tik (www.itxartu.com)
jaitsi ahal izango dituzte abuztuaren azken astean (25etik 31ra arte)
Frogen datak eta ordutegiak abuztuaren 25etik 31ra bitartean emango dira aditzera
aipatutako weborri-an.