Está en la página 1de 1

C O N T I N E N T A L

CHARLOTTE US
44-889584
20 SEP 06
INVOLUNTARY REROUTING
132 2586 321475
JARAMILLO/LUZ ESTELA MRS
CHARLOTTE AA 145 L 25SEP 13:00
OK
LE1M
CHICAGO CO 456 L 28SEP 18:00
OK
LE1M
BOSTON DL 1002 L 30OCT 10:00
OK
LE1M
NEW YORK V O I D
V O I D
FARE USD 1107.00 NYC CO BOS CO CLT CO HOU MX HMO Q27.00 344.00MX CO HOU Q27.00 CO CLT CO CHI CO
NYC Q9.00 480.00D CLTNYC 220.00 NUC870.00END ROE1.000000
EQ FARE
TAX
TAX
TAX CASH
TOTAL NO ADC
3 005 2151 784654 3 005 2151 784654
132 2586 321475 10SEP 74-889584
PROCESO CONCEPTO BOLETO VALOR
Q
DIFERENCIAL
Ruta desdehasta(ATBP) RUTA DEL COMPONENTE RUTA RUTA
Las NUC del componente TARIA EN NUC NUC NUC
Mult!pl!ca" NUC # IROE IROE $ $
Moneda del pa%s de
!n!c!o
ARE ATBP ARE ARE
D!&!de E'(ARE pa)ado
ent"e el *a"e(
BSR DEL E'UI+ ARE $ $
Ta"!*a (*a"e) # el BSR ATBP DEL E'UI+ ARE E'( ARE E'( ARE
D!&!de E'( ARE ent"e
t!po de cam,!o IATA
TIPO DE CAMBIO - -
Moneda pa"a p"o""atea" ATBP EN U.D U.D U.D
Este total se "esta de
ATBP en U.D
TOTAL DE PRO+I.O. U.D U.D
ATBP total de
P"o&!sos
RE.ULTADO U.D U.D
REGLA
MINIMA
RUTA FACTORES PROVISOS PORCENT % VALOR
CUPON
FACTORES VALOR
CUPON
/
COEICIT