Está en la página 1de 1

Holl Bence: Hegedkszts Magyarorszgon

(rszlet)
Az 1800-as ek gn a !agyar "egedkszts a cse" s n!et (#cs$) $skoltl elszakada%
a &c"'e$tzer-(e!essny$ onalon el$nd)la *nll )takat kezd +rn$, A szzad-ord)l
B)da.est+nek .ezsg/ zene$ lete% s a $lg"r% $skolatere!t/ "eged!szek% !$nt H)#ay
0en/% 1at)reczky 2de% 3ecsey 4erenc +elenlte $s *szt*nz/leg "at a szak!a -e+l/dsre, 5+a##
s 6+a## !"elyek nylnak B)da.esten, Az 7.era"z s a 1eneakad!$a onzsk*rzet#en
"elyezkednek el 8$lt 8l% &.$egel 0nos s 9e!ny$ M$"ly !"elye$% a szak!a leg-ontosa##
:#sty$;, 2zek a !"elyek k.z$k a legt*## szake!#ert $s, A kor sok +ne !ester !ellett
legends "egedkszt/ket $s .rod)kl, Brny <ezs/% 4r$rsz Ma=$!$l$an% >t" 0nos% &.$egel
0nos nee !a $s a leg$s!erte##ek k*z tartoz$k, A !agyar "egedkszts% a
szzad-ord)ltl a ??, $lg"#or6$g tart -nykor#an% e)r.a$ $szonylat#an $s a
leg!agasa## szak!a$ sznonalat k.$sel$,