Está en la página 1de 8

M a g

a gi n et
M
Fa molt de temps
a Cornellà de
Llobregat…

… viva un senyor gran amb la barba blanca
i tant llarga que quasibé li tocava als peus.
Aquest era el Mag Maginet, era una
persona amable, sàvia i molt dolça i una
mica entremaliat que duia una túnica blava
plena d’estels...

…Vivia a una torre
al mig de la ciutat
on podia vigilar a
tots els nens i
nenes de la vila
mentre era a casa
seva, aquella torre
era coneguda amb
el nom de “Torre de
la miranda”…

...vigila
va a tot
telescop s els ne
i màgic ns de la
d u ciutat a
bé , co m r a n t t o t mb el s
unicava l ’a n y i eu
als reis si es po
infants mags el rtaven
i cada n comport
en tenia ament d
els rega e ls
mereixia ls que e
.. . s

...Quan s’apropava el Nadal el “Mag Maginet”
començava a preparar un campament
oriental amb l’objectiu de recollir les cartes
dels nens i nenes i de donar pistes de com
serà la sempre enigmàtica arribada de Ses
Majestats a la ciutat...
n e t ”
M agi x c om
a g d e i es
l “ M e s p e b l
n t e s d a m del
l me a e n e s o l
i n a lg a t i n e l v
F a va e n s s : " E a ix
c n e B

l a e l s i q u e l
s d e
n y d m àg gat d
de da a aules d e l
a t ".

c a p a r c u a a v i
s l a in s
seve ussol, a t i f
m r e g
L l o b
Fin
Iria Solís Girona
Aina Romagosa Sanglas