Autors


Individualitat
com
a
destí=


 individus
per
decret


Individuació
=
 sostenir‐se


Neoliberalisme=
jo
autàrquic,

 emprenedor,
dominar
la
vida
des
de
 l'interior.
Desincrustar
sense
 reincrustar.

 No
reincrustació
com
a
ciutadans
(no
 desig
de
ser
ciutadans=Tocqueville).
 CORROSSIÓ
ciutadania
(Sennet)
 Ulrich
Beck
 Desaparició
obligacions
mútues
Estat
 Benestar
 Nova
estructura
social:
 individualització.
Desaparició
 consciència
de
classe.
 Els
riscos
són
socials.
La
 responsabilitat
individual.
Solucions
 biogràfiques
a
contradiccions
 sistèmiques.

 Networking
(pel
treball)
o
per
 compartir
intimitats
(Sennet),
 comunitats
del
clau.
 DDHH
+
presons=
per
garantir
viure
 al
seu
aire.
 Estat
del
Benesta
 Individu
lligat
als
altres,
 autoinsuficient


Zymunt
Bauman


Beck+Bauman


Negociacions
vida
quotidiana:
dret
a
 vida
pròpia
/
vida
en
comú. 
  Preguntes
que
m´han
suggerit
els
textos
llegits?
 

 • Beck:
creu
a
diferència
dels
clàssics
que
la
individualització
posa
en
perill
 la
cohesió
social?,
és
compatible
la
individualització
amb
l’emergència
de
 noves
formes
d’organització
democràtiques
com
defensa
Castells?.

 Castells
+
Beck:
Què
suposa
la
individualització/soc
xarxa
per
 l’organització
de
les
institucions,
especialment
de
les
escoles?.

 
 • Com
fomentar
una
educació
sensible
a
la
desigualtat
i
el
no‐ reconeixement
(Honneth)
amb
un
alumnat
educat
en
un
món
en
xarxa
i
 individualitzat?
Té
sentit
treballar
la
consciència
de
classe?.
Si
contestés
 que
no:
què
queda
pels
que
viuen
a
l´altra
part
de
l´escletxa
digital?
 
 • Bauman.
.
Si
el
pas
de
la

individualitat
a
la
individuació
té
com
a
condició
 l’heteronomia
ética,
la
descentració,

com
construir
la
identitat
personal
 en
una
societat
on
la
identitat
es
compra
i
es
ven?
com
treballar
a
l’aula
el
 pas
de
la
individualitat
a
la
individuació?
 
 • Castells.
Relacions
producció/
poder/
experiència.
Com
transformar
 relacions
experiència?
.
Si
les
noves
vies
per
al
canvi
social
passen
per

 identitats
d´oposició
a
la
xarxa
(localisme,
separatisme
ètnic:
noltros
 contra
ells),
com
construir
identitats
autònomes
però
enxarxades?
 
 • Castells:
com
evitar
que
els
canvis
(externs)
no
fragmentin
la
identitat
 sinó
que
es
pugui
reconstruir.

 
 • Lash.
Si
elegir
entre
múltiples
opcions
crea
més
frustració
que
elegir
 entre
poques
(Barry
Schwartz:
The
paradox
of
choice),
com
ensenyar
a
 elegir
si
no
cream
un
codi
ètic
compartit
a
l´aula?
Com
crear‐lo?
 
 • Pens
que

ambdos
destaquen
la
part
desincrustada
del
món
que
està
 emergint....
però
i
si
el
procés
no
ha
acabat?
I
si
no

sabem
interpretar
els
 els
signes
d´esperança?.
 
 
 
 Guida
Al·lès
Pons


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful