Está en la página 1de 2

Individualitat
com
a
destí=


 Individuació
=


Autors

individus
per
decret
 sostenir‐se


Neoliberalisme=
jo
autàrquic,


emprenedor,
dominar
la
vida
des
de

l'interior.
Desincrustar
sense

reincrustar.No
reincrustació
com
a
ciutadans
(no

desig
de
ser
ciutadans=Tocqueville).

CORROSSIÓ
ciutadania
(Sennet)

Ulrich
Beck


Desaparició
obligacions
mútues
Estat

Individu
lligat
als
altres,

Benestar

autoinsuficient


Nova
estructura
social:

individualització.
Desaparició

consciència
de
classe.


Els
riscos
són
socials.
La

responsabilitat
individual.
Solucions

biogràfiques
a
contradiccions

Zymunt
Bauman
 sistèmiques.Networking
(pel
treball)
o
per

compartir
intimitats
(Sennet),

comunitats
del
clau.


DDHH
+
presons=
per
garantir
viure

al
seu
aire.


Estat
del
Benesta


Beck+Bauman


Negociacions
vida
quotidiana:
dret
a

vida
pròpia
/
vida
en
comú.Preguntes
que
m´han
suggerit
els
textos
llegits?
• Beck:
creu
a
diferència
dels
clàssics
que
la
individualització
posa
en
perill

la
cohesió
social?,
és
compatible
la
individualització
amb
l’emergència
de

noves
formes
d’organització
democràtiques
com
defensa
Castells?.


Castells
+
Beck:
Què
suposa
la
individualització/soc
xarxa
per

l’organització
de
les
institucions,
especialment
de
les
escoles?.• Com
fomentar
una
educació
sensible
a
la
desigualtat
i
el
no‐
reconeixement
(Honneth)
amb
un
alumnat
educat
en
un
món
en
xarxa
i

individualitzat?
Té
sentit
treballar
la
consciència
de
classe?.
Si
contestés

que
no:
què
queda
pels
que
viuen
a
l´altra
part
de
l´escletxa
digital?


• Bauman.
.
Si
el
pas
de
la

individualitat
a
la
individuació
té
com
a
condició

l’heteronomia
ética,
la
descentració,

com
construir
la
identitat
personal

en
una
societat
on
la
identitat
es
compra
i
es
ven?
com
treballar
a
l’aula
el

pas
de
la
individualitat
a
la
individuació?


• Castells.
Relacions
producció/
poder/
experiència.
Com
transformar

relacions
experiència?
.
Si
les
noves
vies
per
al
canvi
social
passen
per


identitats
d´oposició
a
la
xarxa
(localisme,
separatisme
ètnic:
noltros

contra
ells),
com
construir
identitats
autònomes
però
enxarxades?


• Castells:
com
evitar
que
els
canvis
(externs)
no
fragmentin
la
identitat

sinó
que
es
pugui
reconstruir.• Lash.
Si
elegir
entre
múltiples
opcions
crea
més
frustració
que
elegir

entre
poques
(Barry
Schwartz:
The
paradox
of
choice),
com
ensenyar
a

elegir
si
no
cream
un
codi
ètic
compartit
a
l´aula?
Com
crear‐lo?


• Pens
que

ambdos
destaquen
la
part
desincrustada
del
món
que
està

emergint....
però
i
si
el
procés
no
ha
acabat?
I
si
no

sabem
interpretar
els

els
signes
d´esperança?.
Guida
Al·lès
Pons