El
individualismo
institucionalizado
y
sus
consecuencias
sociales
y
políticas.

 
 Ulrich
Beck,
Elizabeth
Beck/Gernsheim,
Paidós,
2002.


 
 Prefaci
de
Zygmunt
Bauman
 
 Pròleg
Scott
Lash
(Individualización
a
la
manera
no
lineal):

 • 1ª
modernitat=
lògica
d’estructures.
Individu
reflectiu=subsumir
objeto
 bajo
el
tema
del
conocimiento.
 • 2ª
modernitat=
lògica
de
fluxes.
Individu
reflexiu=
separació
jo/objecte
 coneixement,
respondre
a
velcitat,
ràpides
decisions,
biografies
de
 bricolage,
viure
amb
el
risc,
outsourcing
funcions
família,
Estat,
.
 
 
 Resum
de
les
idees
que
més
m´han
agradat:
 Marx,
Giddens,
Weber,
Durkheim,
Simmel,
Parsons,
Foucault,
Elias,
Luhman
i
 Habermas,
tots
diuen:

 1. Individualització=
característica
estructural
de
les
societats
altament
 diferenciades.
 2. Fa
possible
la
integració,
no
la
posa
en
perill.
La
creativitat
que
suscita
 permet
la
renovació
de
la
societat.
 
 Bech
defensa
que
l´individualisme
d´ha
institucionalitzat,
que
les
accions
estan
 orientades
a
l´individu,
no
al
grup
i
això
destrueix
coexistència
social.
 
 Guida
Al·lès


La
individualización